23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

De Ziua Abonatului „Vocea poporului” a fost mai aproape de cititori

Loading
Без рубрики De Ziua Abonatului „Vocea poporului” a fost mai aproape de cititori
vocea-poporului

Foto: vocea.md

Mare forfotă a fost la 20 noiembrie, de Ziua Abo­natului, în toate oficiile poştale din ţară. Acţiunea a fost organizată de către ÎS Poşta Moldovei, în co­laborare cu instituţiile de presă din RM.

 

La Poşta Centrală marea aglo­meraţie răspândea acel aer al reducerilor care atrăgea tot mai mulţi doritori de a se abona la ziarul îndrăgit. De data aceasta, organizatorii au fost foarte gene­roşi. Astfel, cei care s-au abonat la ziare şi reviste au putut econo­misi până la 30 la sută din costul unui abonament. Potrivit Ludmi­lei Corceac, prim director general adjunct ÎS Poşta Moldovei, redu­cerile oferite de către instituţiile de presă au variat între 5 şi 30 la sută, plus o reducere de 10 la sută, oferită de Poşta Moldovei. Mai mult decât atât, în oficiile poşta­le s-au organizat diferite tombole cu premii, iar cei prezenţi la eve­niment au primit gratis ziare şi reviste. Recent, Serghei Nastas a fost ales director general al ÎS Poşta Moldovei. Prezent la eve­niment, Serghei Nastas i-a în­demnat pe toţi participanţii să se aboneze la ziare şi reviste pentru că doar aşa se vor îmbogăţi inte­lectul şi spiritul. Pentru a demon­stra un exemplu demn de urmat, dumnealui a abonat-o pe mama sa la mai multe ediţii periodice, printre care şi ziarul nostru.

Şi „Vocea poporului” a venit la Ziua Abonatului cu o serie de surprize. Unicul săptămânal naţi­onal care oferă informaţii social-economice şi este un apărător al oamenilor muncii a oferit o redu­cere de 10 la sută pentru abonaţi.

 

g_varia

O bună parte dintre cititori a perfectat abonamente nu doar pentru ei, ci şi pentru rude şi prieteni

 

Cei mai fideli cititori ai ziaru­lui nostru nu au pierdut timpul în zadar şi din primele ore ale dimi­neţii s-au apropiat de masa noas­tră să se aboneze. „M-a deter­minat să mă abonez faptul că la prima lectură a ziarului am găsit o mulţime de lucruri utile care mă interesează. Recunosc, că pentru prima dată abonez acest ziar şi sper că o să-mi placă şi pe viitor”, a menţionat Nicolae Tărăcilă. O bună parte dintre cititori au per­fectat abonamente nu doar pen­tru ei, ci şi pentru rude şi prieteni. „Este un ziar apolitic. Nu este la cheremul nimănui, iar acest fapt dă credibilitate. Eu mi-am abonat toţi prietenii, şi ei sunt destul de mulţumiţi”, a remarcat Parasco­via Botnari, profesoară din raio­nul Călăraşi. În „muşuroiul” de eventuali abonaţi puteai zări oa­meni de toate vârstele. Valentina Dabija, studentă la facultatea de drept, a spus că şi-a abonat toate rudele la „ Vocea poporului”. „Îmi place, în primul rând, pentru că aici găsesc o mulţime de sfaturi juridice utile în munca mea de mai departe. Mamei îi plac arti­colele economice pentru că este contabil, iar sora mai mică citeşte cu regularitate pagina „Vocea Co­piilor”. Este o idee bună că aţi fă­cut reduceri, aşa mai putem eco­nomisi”, a subliniat Valentina.

Angela Chicu, redactorul-şef al săptămânalului naţional „Vocea poporului”, a oferit celor prezenţi o informaţie amplă despre ziarul pe care-l conduce cu multă res­ponsabilitate. „În paginile ziaru­lui, noi ne străduim să abordăm cele mai dureroase probleme cu care se confruntă oamenii, iar, în măsura posibilităţilor, le oferim cititorilor noştri şi soluţii la între­bările care îi frământă”, a menţio­nat redactorul-şef. „Totodată, do­resc să menţionez că ziarul nostru are grijă şi de poştaşi. De mai mult timp organizăm concursul „Cel mai bun poştaş”, în urma căruia celor mai buni meseriaşi le ofe­rim premii de valoare”, a adăugat Angela Chicu. Îndemnul redac­torului-şef către cei prezenţi de a se abona la ziar nu s-a lăsat mul aşteptat, familia mare a „Vocii poporului” s-a îmbogăţit cu încă 12 abonaţi, timp de câteva minute, iar asta ne-a bucurat foarte mult. Ziua Abonatului a fost organizată pentru prima dată în 2003.

De atunci, în fiecare an, în această zi circa 150 de ediţii peri­odice oferă clienţilor săi reduceri substanţiale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand