20 ianuarie 2021
Chisinau
Fără categorie

Datoriile întreprinderilor silvice la plata cotizaţiilor sindicale ajung la peste 250 de mii de lei

Loading
Fără categorie Datoriile întreprinderilor silvice la plata cotizaţiilor sindicale ajung la peste 250 de mii de lei
Datoriile întreprinderilor silvice la plata cotizaţiilor sindicale ajung la peste 250 de mii de lei

sindsilva

 

Preşedinţii comitetelor sindicale primare din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” vor participa, la 8 şi 9 decembrie, la un seminar privind apărarea drepturilor salariaţilor. Evenimentul va avea loc la Institutul Muncii din Chişinău şi are scopul de a eficientiza activitatea comitetelor sindicale primare din cadrul federaţiei. Un anunţ în acest sens a făcut, în săptămâna curentă, Anatolie Ciobanu, preşedintele federaţiei menționate, la şedinţa Comitetului Executiv al organizaţiei.

 

În cadrul evenimentului, Ser­giu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, va prezenta conceptul şi poziţia confederaţiei cu privire la unele aspecte ale reformei siste­mului de pensii din țară. Toto­dată, vor fi prezentate strategii, tactici şi metode ale organizing-ului sindicatelor contemporane, aspecte privind dialogul social ca instrument pentru negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, relaţiile de muncă şi impactul în urma modificărilor operate la Codul muncii, actuala legislaţie sindicală ca factor de motivare a apartenenţei la sin­dicat.

La şedinţa Comitetului Exe­cutiv al federaţiei a fost discutată şi problema achitării restanţelor cotizaţiilor de membru de sindi­cat. Potrivit datelor prezentate de Anatolie Ciobanu, în prezent, datoriile întreprinderilor silvice la plata cotizaţiilor sindicale faţă de Federaţia „Sindsilva” consti­tuie peste 250 de mii de lei. Cele mai mari datorii le înregistrează Întreprinderea pentru Silvicul­tură Chişinău (peste 44 de mii de lei), ÎS Comrat (mai mult de 22 de mii de lei), Întreprinderea pentru Silvicultură „Silva-Sud Cahul” (aproape 20 de mii de lei), ÎSC „Sil–Răzeni” (circa 15 mii de lei), Institutul de Cerce­tări şi Amenajări Silvice (peste 17 mii de lei). Anatolie Ciobanu a îndemnat liderii sindicali ai or­ganizaţiilor primare să poarte un dialog mai activ cu administraţia întreprinderilor pentru lichida­rea datoriilor respective.

Membrii Comitetului Execu­tiv al Federaţiei „Sindsilva” au discutat şi despre 

modificări ale Regulamentului privind elibera­rea normei unice de foc salaria­ţilor, veteranilor ramurii silvice, pensionarilor, văduvelor salari­aţilor din domeniu. Potrivit do­cumentului, care este o anexă la Convenţia colectivă la nivel de branşă pentru anii 2015-2018, văduvelor salariaţilor întreprin­derii care au la întreţinere copii cu vârsta de până la 18 ani li se acordă norma de foc în mărime de cinci metri cubi, cu o reducere de preţ de 30 la sută faţă de cata­logul stabilit de Agenţia „Mold­silva”.

Se stabileşte norma de foc în mărime de şapte metri cubi, tot cu o reducere de 30 la sută faţă de catalogul stabilit de Agenţia „Moldsilva” la 1 ianuarie a anu­lui respectiv, pentru încălzirea caselor lucrătorilor care au tre­cut din întreprindere la pensie de invaliditate, celor care au ieșit la pensie conform limitei de vâr­stă, cu vechimea în muncă în ra­mura silvică nu mai mică de 10 ani, precum şi familiilor cu copii de până la 18 ani ale salariaţilor care au decedat în accidente de muncă.

În cadrul şedinţei Comitetului Executiv al Federaţiei „Sindsil­va”, a fost aprobată o decizie de acordare a ajutoarelor materiale unor membri de sindicat care au nevoie de tratament costisitor. Totodată, au fost aleşi patru ti­neri sindicalişti din ramură, care la 9 şi 10 decembrie vor merge la un seminar de instruire, pe care îl va găzdui Staţiunea bal­neară „Bucuria-sind” de la Vadul lui Vodă.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com