18 mai 2024
Chisinau
Sanatate

Curtea Constituțională a stopat reorganizarea unor instituții medico-sanitare

Loading
Sanatate Curtea Constituțională a stopat reorganizarea unor instituții medico-sanitare
Curtea Constituțională a stopat reorganizarea unor instituții medico-sanitare
Institutul-de-cardiologie

Foto: static.panoramio.com

Curtea Constituţională a decis sistarea controlului constituţionalităţii Hotărâ­rii Guvernului nr.1022 din 28.12.2012 cu privire la re­organizarea unor instituţii medico-sanitare publice, care prevede reorganiza­rea Institutului de Cerce­tări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului prin absorb­ţia Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală şi a Spi­talului Clinic Republican prin absorbţia Centrului Ştiinţifico-Practic de Chi­rurgie Cardiovasculară.

 

Judecătorii Înaltei Curți au votat o decizie în acest sens în ziua de 30 ianuarie. Ministerul Sănătății urmează să elaboreze o altă strategie pe care să o pre­zinte parlamentului. „Urmează ca Parlamentul să modifice legea ocrotirii sănătăţii, dar şi alte legi, care să le aducă în concordanţă cu articolul 32 din Constituţie. Guvernul trebuie să prezinte o strategie privind sănătatea pu­blică, deoarece pe cei care au fost la cârma Ministerului Sănătăţii mai mult îi interesau clădirile şi terenurile aferente şi mai apoi sănătatea cetăţenilor”, a declarat deputatul Valeriu Munteanu.

 

Curtea Constituțională, sesizată de liberali

 

Curtea Constituțională a fost sesizată de cinci deputați libe­rali: Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega, Co­rina Fusu şi Boris Vieru. Aleșii poporului au menționat că, prin această hotărâre, Guvernul a în­călcat principiul separării puterii în stat, deoarece reorganizarea prin absorbţie a instituţiilor me­dico-sanitare publice de impor­tanţă naţională este o atribuţie exclusivă a Parlamentului. „În mod normal, trebuia aprobat printr-un act legislativ aşa cum este stipulat în Constituţie şi în Legea privind Ocrotirea Sănătă­ţii. Trebuia să se prezinte parla­mentului o viziune, o strategie clar argumentată”, a menționat liberalul Valeriu Munteanu. De­putatul a promis că în viitorul apropiat va dezvălui și cine are interes ca instituțiile medicale să fie reorganizate ca mai apoi să poată să pună mâna pe terenuri­le care aparțin acestora.

Totodată, reprezentanţii din cadrul Ministerului Sănătății rămân la ideea că reorganizarea sistemului sanitar este o necesi­tate care se impune ca urmare a schimbărilor care au loc în soci­etatea noastră. Fiind comasate unele instituţii, ar putea fi evitate mari pierderi de bani. „Aproape 300 milioane de lei pierdem fă­când teste într-un spital sau altul. De aceea dorim ca să redimensi­onăm sistemul prin crearea ser­viciilor de înaltă performanţă şi schimbarea spitalelor din loca­lităţile rurale, pentru a deveni şi mai accesibile pentru populaţia din teritoriu. Cu 20% mai mulţi pacienţi spitalizăm fără indicaţia medicului. Şi totodată, sunt bol­navi care stau la domiciliu, dar au nevoie de spitalizare. Aceste schimbări trebuie să răspundă cerinţelor populaţiei. Dar pentru asta Ministerul Sănătăţii trebuie să aibă împuterniciri de reorga­nizare”, a explicat anterior şeful Direcţiei juridice a Ministerului Sănătăţii, Ion Ciochină.

 

Planul Ministerului Sănătății

 

Potrivit planului de activitate al Ministerului Sănătăţii, Spitalul Clinic Republican urma să fie co­masat cu Institutul de Neurolo­gie şi Neurochirugie şi cu Institu­tul de Cardiologie. De asemenea, urmau să fie comasate Institutul de Cercetări Ştiinţifice în dome­niul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Spitalul Clinic Repu­blican de Copii „Emilian Coţaga” şi Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Me­dicală. Optimizarea instituţiilor medicale este una dintre preve­derile reformei în sănătate.

Publicația „Vocea poporului” a abordat în repetate rânduri în paginile sale tema reorganizării mai multor instituții medico-sa­nitare publice. Au fost realizate reportaje de la protestele organi­zate de cadrele medicale care ac­tivează la instituțiile care urmau să fie „absorbite” de instituții mai mari. Salariații erau indignați de faptul că nimeni dintre oficiali nu le explică ce urmează, de fapt, să se întâmple, care e viitorul lor în instituția nouă și dacă vor fi disponibilizați.

Reprezentanții sindicatelor au expediat scrisori la Guvern, Par­lament pentru a atrage atenția asupra anumitor încălcări ale drepturilor salariaților în urma reorganizărilor. Decizia Curții Constituționale vine în susținere, iar acum urmează ca Guvernul să elaboreze o altă strategie prin care se va crea un sistem medi­cal eficient, în același timp, să le fie respectate drepturile tuturor angajaților din domeniu, indife­rent de funcție.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand