20 mai 2024
Chisinau
Cultura

Cu-același dor de Eminescu…

Loading
Cultura Cu-același dor de Eminescu…
Cu-același dor de Eminescu…
eminescu

Foto: arhivă personală

Sub acest generic în incinta bibliotecii publice raionale Drochia a avut loc ședința Ce­naclului literar «Steaua de vi­neri».

 

Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură – aceste rânduri ale poetului s-au dovedit a fi profetice, de altfel, ca şi întreaga sa creație.

Zeci de generații, secole la rând, în fiecare an, în miez de ghenar cinstesc memoria Luceafărului po­eziei noastre. A devenit o frumoasă tradiție întâlnirea cu eternul vers eminescian și în cadrul Cenaclului literar ”Steaua de vineri”.

De ziua nașterii poetului, venim cu pietate, cu candela iubirii aprinsă în suflet, să-i aducem un omagiu po­etului și nemuritoarelor sale scrieri:

 

Icoana stelei ce-a murit

Încet pe cer se suie;

Era pe când nu s-a zărit,

Azi o vedem și nu e….

 

Să ne aducem pu­ruri aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales dintre toți scriito­rii acestui neam, apă­rut pe neașteptate în literatura lâncedă și convențională a epo­cii. „În viața lui scurtă a adus arta poeziei la înălțimi neîntrecute până astăzi, îmbogățind ritmul, rima și expresia artistică; a dat cuvintelor simple valori noi și armonii surprin­zătoare, sentimentelor – adâncime unică, viziunilor – orizont nemărgi­nit”, scria M. Sadoveanu.

Aduceri aminte și adevărate clipe de revelație sufletească am avut în ca­drul acestei ședințe, sorbind însetați din nesecatul izvor al creației emi­nesciene. O discuție amplă s-a lan­sat în jurul problemelor, abordate în opera sa, discuție ce a fost susținută plenar de profesorii S. Vieru și V. Grițco. Frumoase poezii și romanțe pe versurile marelui poet au fost reci­tate și cântate de către G. Pavalenco, N. Moraru, Z. Olenițchi, G. Mâțu, A. Porcesco, L. Gontea etc. Ne-a de­lectat sufletele cu un recital de ver­suri dedicate marelui poet domnul A. Rusnac. Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților și invităm în continuare pe toți îndrăgostiții de frumos să se încadreze activ în ședințele cenaclului nostru.

 

G. Mâțu,

Serviciul relații cu publicul BPR Drochia

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand