9 august 2022
Chisinau
Social

Crearea unui sistem integrat de inspecție a muncii, un imperativ al timpului 

Loading
Social Crearea unui sistem integrat de inspecție a muncii, un imperativ al timpului 
Crearea unui sistem integrat de inspecție a muncii, un imperativ al timpului 
Vocea poporului

Organizația Internațională a Mun­cii (OIM), în cooperare cu Cen­trul Internațional de Instruire al Organizației Internaționale a Mun­cii (ITC/ILO) din Torino, Italia, a organizat un curs de instruire, care a urmărit scopul de a consolida capacitățile Inspectoratului Muncii din Republica Moldova în promo­varea și aplicarea reglementărilor muncii în țara noastră.

La cursul respectiv, desfășurat în pe­rioada 14-18 iunie curent, au participat 42 de inspectori din Republica Moldo­va, trei dintre care au reprezentat In­spectoratul Muncii al Sindicatelor.

Scopul principal al OIM este de a promova oportunități pentru bărbați și femei, ca aceștia să realizeze o muncă decentă și productivă în condiții de li­bertate, echitate, securitate și demnita­te umană. Acest scop a fost exprimat în conceptul de „muncă decentă”.

După cum se arată în nota informa­tivă vizând cursul de instruire, Inspecția Muncii joacă un rol cheie în asigurarea corectitudinii la locul de muncă și a bu­nei guvernări a pieței muncii.

Totodată, se menționează că Inspecția Muncii are un rol triplu:

  • de a asigura aplicarea prevede­rilor legale referitoare la condițiile de muncă și protecția lucrătorilor în tim­pul activității lor (dispoziții referitoare la orele de muncă, salarii, securitate, sănătate și bunăstare, angajarea tine­rilor);
  • de a oferi informații și consiliere tehnică angajatorilor și lucrătorilor cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a prevederilor legislației;
  • de a aduce la cunoștința autorității competente deficiențele sau abuzurile care nu sunt cuprinse în mod speci­fic de prevederile existente în Dreptul muncii.

Precum se știe, OIM a adoptat o serie de standarde internaționale ale muncii referitoare la inspecția mun­cii, cel mai important fiind Convenția privind inspecția muncii nr. 81, care stabilește principiile, funcțiile și princi­palele caracteristici ale inspecției mun­cii, cu accentul pe industrie și comerț. În conformitate cu această experiență, Organizația Internațională a Muncii a elaborat un set de module de instruire pentru a-i susține pe inspectori în în­deplinirea sarcinilor lor.

În cadrul cursului, s-a vorbit despre principiile de bază, rolurile și îndatori­rile principale asociate cu profesia de inspector al muncii. Prin acest curs, OIM a urmărit să extindă experiența internațională și să faciliteze schimbul de cunoștințe, precum și să discute anumite strategii inovatoare și de suc­ces în materie de inspecție.

Principalele subiecte discutate în cadrul cursului au fost: administrația muncii; vizita de inspecție; inspecția condițiilor de muncă; salarii și veni­turi; timpul de muncă; condițiile de muncă legate de maternitate și fa­milie; violența în muncă; politicile și planificarea inspecției muncii; proiec­tarea strategiilor pentru promovarea conformității ș. a.

Cursul a constat din două părți: par­tea pregătitoare și partea de webinar.

În partea pregătitoare, participanții au avut acces la platforma E-învățare cu câteva săptămâni înainte de curs, pentru a analiza și studia module­le online selectate și alte resurse. În plus, participanților li s-a prezentat documentația pertinentă pentru ca ei să-și extindă cunoștințele despre su­biectele incluse în program. Participanții vor avea acces la platforma E-învățare și după curs.

În partea de webinar, subiectele au fost prezentate prin zoom de către experți internaționali în limba engleză (inclusiv cu traducere simultană în lim­ba română). Au urmat întrebări și co­mentarii din partea participanților prin chat sau întrebări directe, iar experții au răspuns și au interacționat cu participanții. Discuțiile au fost facilitate de un moderator, iar pe parcursul in­struirii au avut loc dezbateri interactive, pentru a permite o înțelegere mai bună a diferitelor subiecte.

La finele cursului, participanții au avut posibilitatea să descrie principiile, funcțiile și caracteristicile principale ale inspecției muncii și ale administrației muncii; să aplice principiile cheie în pregătirea, realizarea vizitelor de inspecție și activitățile de după aces­tea; să descrie principalele aspecte privind inspecția condițiilor de muncă; să identifice aspectele cheie legate de planificarea și implementarea politi­cilor de inspecție a muncii; să explice diferențele și legăturile reciproce din­tre diferitele strategii de conformitate.

După ce au completat chestio­narul de evaluare de sfârșit de curs, participanții înregistrați au primit un certificat de frecventare a cursului ITCILO.

Elena Carchilan, șefa Inspectora­tului Muncii al Sindicatelor, care a fă­cut parte din echipa de specialiști din Republica Moldova instruiți la Torino, ne-a relevat: „Mă bucur că am avut șansa de a participa la acest curs de in­struire. M-am simțit foarte bine alături de ceilalți participanți, angajați ai In­spectoratului de Stat al Muncii. Pentru mine, acest curs a reprezentat un pas înainte în dezvoltarea mea profesiona­lă. Abilitățile de prezentare a experților internaționali, formatul cursului au fă­cut ca acest mod de instruire să devină o experiență bună pentru inspectorii de muncă din Republica Moldova. Am un deosebit respect pentru răbdarea și calmul formatorului Luis Carlos Lum­breras, care a fost alături de noi pe par­cursul acestor cinci zile, pentru modul profesionist de a explica diverse pro­bleme întâlnite în practică, domnia sa venind și cu sugestii, eventuale soluții pentru diferite situații”.

Necesitatea de a organiza acest curs a fost de a consolida capacitățile instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii de a pune în aplicare legislația privind SSM și de a efectua inspecții integrate la locul de muncă în conformitate cu convențiile OIM. Pen­tru a susține eforturile naționale, OIM a lansat proiectul “Protejarea lucrători­lor și asigurarea unor condiții de mun­că decente și sigure în perioada crizei COVID-19 și a recuperării după aceasta în Moldova”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor