24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Corupţia naşte inegalităţi între oameni

Loading
Fără categorie Corupţia naşte inegalităţi între oameni
Corupţia naşte inegalităţi între oameni

 

 

coruptie

Foto: curierul.ro

Extinderea prăpastiei dintre bogaţi şi săraci se explică şi prin numărul excesiv al escrocilor din administraţiile publice şi din sec­torul privat, care se îmbogăţesc pe căi ilegale fără a suporta vreo pedeapsă. Inegalităţile iau am­ploare pe măsură ce creşte nu­mărul politicienilor, al funcţio­narilor, antreprenorilor corupţi. Decalajul prăpăstios între bogaţi şi săraci se formează în societăţile în care nu există şi nici nu funcţi­onează sistemele de sancţionare a delapidatorilor de bani publici, iar deciziile guvernamentale se iau după principiul „cine dă mai mult”.

 

Suntem săraci pentru că avem mulţi demnitari corupţi

 

Din păcate, sunt nişte consta­tări dureroase, regretabile, care vizează fenomenul corupţiei şi efectele lui în Republica Mol­dova, unde, potrivit organizaţi­ei Transparency International Moldova, acesta înfloreşte din cauza lipsei răspunderii pentru luarea deciziilor sau participarea la luarea deciziilor în situaţii de conflict de interese, precum şi a răspunderii pentru funcţionarii de conducere responsabili care au admis situaţii de conflict de interese sau stare de incompati­bilitate.

În aceste condiţii, nici nu este de-a mirării că ţara noastră se află pe una dintre cele mai proas­te poziţii în clasamentul Trans­parency International, locul 102 din lista de 177 de state, al indi­celui privind percepţia corupţiei. Ceea ce înseamnă că noi facem parte din statele ce formează acea parte a omenirii, de altfel, una dominantă, în care guvernanţii corupţi reprezintă o sursă serioa­să a inegalităţii dintre oameni.

 

Batem pasul pe loc în lupta cu corupţia

 

Mai grav, potrivit unui ra­port al organizaţiei Transparen­cy Internaţional Moldova, făcut public recent, „batem pasul pe loc” în ceea ce priveşte preveni­rea şi combaterea corupţiei în structurile administraţiei publi­ce centrale: ministere, agenţii, departamente. În ciuda faptului că structurile respective dispun de un cadru legal suficient pen­tru aplicarea politicilor, măsuri­lor anticorupţie, raportul acestei instituţii relevă că multe dintre unităţile administraţiei publi­ce centrale practic nu fac nimic pentru a elimina respectivul fla­gel ce pătrunde tot mai adânc în structurile lor. Explicaţii sunt câteva, în viziunea Transparency Internaţional Moldova, dar cele mai vizibile se arată a fi dorinţa conducătorilor acestora de a-şi asigura un confort instituţional, lipsa de voinţă a acestora. Drept urmare, gestionarea banilor pu­blici se face cu multe încălcări.

Astfel, jumătate din organele administraţiei publice locale nu asigură principiul transparenţei în procesul de planificare a achi­ziţiilor publice. Puţin se cunoaşte despre rezultatele atribuirii con­tractelor de achiziţii publice. In­formaţiile în acest sens sunt date publicităţii cu mare întârziere. Două treimi din administraţiile publice centrale nu oferă date privind folosirea mijloacelor bă­neşti din bugetul de stat.

 

În care ministere corupţia se simte în siguranţă?

 

Care sunt ministerele, agenţi­ile, alte structuri ale administra­ţiei publice centrale ce nu se gră­besc să-şi cureţe propriile „curţi” de „gunoiul” corupţiei? Transpa­rency International Moldova a atribuit punctaje de la 0 până la 4 privind aplicarea politicilor şi măsurilor anticorupţie.

Cele mai rele note au luat tocmai ministerele din blocul social. Aşadar, cu cea mai mică notă, „0,8”, este apreciată func­ţionarea mecanismului intern de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Culturii, condus de Monica Babuc.

Cu părere de rău, nici după scandalul provocat de achiziţio­narea autobuzelor pentru trans­portarea elevilor, Ministerul Educaţiei nu a tras învăţăminte. Activitatea acestuia privind pre­venirea şi combaterea corupţiei a meritat aproape cel mai prost calificativ, 1,3 din maximul de 4 puncte. Deşi se vorbeşte în ultimii ani despre furtul a zeci de milioa­ne de lei bani publici ca urmare a falsificării documentelor pen­tru primirea ajutorului social cu implicarea funcţionarilor din ca­drul sistemului de protecţie soci­ală, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei se dovedeşte a fi una dintre structurile codaşe ale administraţiei publice cen­trale în ce priveşte conceperea şi aplicarea politicilor şi măsurilor anticorupţie. Funcţionarea me­canismului intern de prevenire a corupţiei în cadrul acestui minis­ter a fost apreciat doar cu 1,3 din 4 puncte posibile. Aşa că îmbo­găţirea unor funcţionari corupţi din sistemul de protecţie socială a ţării pe seama mijloacelor bu­getare destinate celor săraci ar putea să ia proporţii.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor