22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Convenţie privind normele minime de securitate socială. Acordarea concediului de odihnă în perioada solicitată

Loading
Cetăţeanul şi legea Convenţie privind normele minime de securitate socială. Acordarea concediului de odihnă în perioada solicitată
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Convenţie privind normele minime de securitate socială

Este cunoscut faptul că sindicatele au propus anterior autorităților publice să ratifice Convenția nr. 102 a Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii. Vreau să aflu care sunt rezultatele examinării acestei propuneri și care sunt obiec­tivele principale ale convenţiei în cauză?

Nicolae Prisăcari, Chișinău

 

Obiectivele principale ale  Convenției nr. 102 a Organizației Internaționale a Muncii se referă la instituirea mai multor norme mi­nime de securitate socială. Acest document de drept internațional cuprinde nouă riscuri specifice securității sociale. Ele sunt: asistența medicală, indemnizațiile de boală, prestațiile de șomaj, prestațiile de bătrânețe, prestațiile în caz de accident de muncă ori boală profe­sională, prestațiile familiale, prestațiile de maternitate, prestațiile de invaliditate și prestațiile de supraviețuire. Important de menționat că această convenție conține reglementări referitoare la calcularea nivelului minim al prestațiilor și este un instrument flexibil care per­mite  statelor cu economie în dificultate sau cu resurse insuficiente să poată adera prin ratificare la acest act de drept internațional.

Deși Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a înain­tat autorităților de resort propuneri concrete cu privire la ratificarea acestei convenții, procedura de ratificare nu a fost inițiată.

Luând în considerare situația dificilă sau deloc simplă în dome­niul securității sociale din țară, sindicatele consideră că ratificarea acestei convenții este mai mult decât actuală, fapt pentru care vor insista asupra ratificării ei.

 

Acordarea concediului de odihnă în perioada solicitată

Am auzit că unele categorii de salariați au dreptul prioritar să-și folosească concediul anual în perioada de vară sau în orice altă perioadă, când doresc ei. Aş vrea să știu care sunt aceste categorii.

Maria Cârlig, Orhei

 

Deși la programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa salariaţilor, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii, legislația prevede pentru unele categorii de salariați astfel de avantaje sau, mai bine spus, garanții.

În această ordine de idei, Codul muncii (art. 116)  dispune că salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, părinţilor care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 16 ani sau un copil (ori mai mulți)  cu dizabilități şi părinţilor singuri care au un copil (sau mai mulți) în vârstă de până la 16 ani, concediile de odihnă anuale le sunt acor­date în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului.

În cazul în care vă încadrați în vreuna dintre aceste situații, sunteți în drept, iar angajatorul – obligat sau, cu alte cuvinte, nu are nici un temei legal de a vă refuza acordarea concediului de odihnă anual în perioada solicitată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand