9 august 2022
Chisinau
Social

Convenția colectivă, discutată de „Sindindcomservice”

Loading
Social Convenția colectivă, discutată de „Sindindcomservice”
Convenția colectivă, discutată de „Sindindcomservice”
sindicate.md

Noul proiect de Convenție co­lectivă (nivel de ramură) pen­tru anii 2022–2026 a fost pus în discuție în una din zilele trecute, la ședința Comitetului executiv al Federației Sindica­telor Lucrătorilor din Sfera De­servirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”.

În cadrul acesteia, au fost exa­minate propunerile membrilor, pentru a fi incluse în noul proiect de Convenție colectivă. Procesul de elaborare și negociere a pro­iectului respectiv a fost inițiat în contextul în care, până la finele anului curent, urmează să expire termenul de valabilitate al actualei Convenții. O importanță deosebi­tă s-a acordat măsurilor necesa­re de ocupare a forței de muncă, conținutului și îndeplinirii contrac­telor individuale de muncă, luând în considerare situația actuală, respectarea regimului de muncă și odihnă, oferirea și achitarea con­cediilor suplimentare etc.

Un capitol aparte în cadrul documentului vizează retribuirea muncii, în care se pune accent pe calificarea și complexitatea îndeplinirii muncii ce stimulează salariații să corespundă aptitudi­nilor profesionale, iar angajatorii să creeze locuri de muncă decente și să achite cursurile de formare continuă. Totodată, măsuri supli­mentare sunt prevăzute cu referi­re la tariful pentru categoria I de calificare prin prisma dificultăților ramurii gospodăriei locativ-comu­nale, astfel ca întreprinderile să fie orientate spre majorarea cuantu­mului garantat de salarizare cu adăugarea coeficienților tarifari, de complexitate și calificare. „Sin­dindcomservice” pledează pentru un salariu stabil, decent şi condiţii de muncă ce ar corespunde ce­rinţelor securității şi sănătății în muncă.

Capitolul cu privire la securita­tea și sănătatea în muncă stabilește sarcinile de a avea structuri cores­punzătoare domeniului menționat, necesitatea efectuării controalelor medicale și puncte medicale la în­treprinderile unde activează mai mult de 300 de angajați, precum și obligativitatea de atestare a lo­curilor de muncă în corespundere cu normele de securitate și sănă­tate în muncă. În acest sens, între­prinderile vor aloca anual resurse pentru ameliorarea condițiilor de muncă, vor efectua evaluarea ris­curilor, vor organiza din mijloace­le proprii instruirea în domeniul securității muncii.

Înlesnirile și protecția socială a salariaților constituie un alt capitol care prevede susținerea angajaților și a familiilor acestora, iar capito­lul „Parteneriatul social. Raportu­rile părților” stipulează garanții că angajatorul nu este în drept să refuze negocierile colective la nivel de unitate cu reprezentanții salariaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor