26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Controverse provocate de o prevedere a noului Cod al educaţiei

Loading
Fără categorie Controverse provocate de o prevedere a noului Cod al educaţiei
Controverse provocate de o prevedere a noului Cod al educaţiei

 

 

sindicons

Foto: Sindicons

Reprezentanţii Federaţiei „Sindicons” propun să se excludă din textul Codu­lui educaţiei al Republicii Moldova, adoptat recent de Legislativ, o prevedere ce vizează constituirea co­mitetelor sectoriale de for­mare profesională.

 

Potrivit preşedintelui „Sindicons”, Victor Talmaci, în art. 66 din Codul educaţiei a fost intro­dus un alineat cu următorul con­ţinut: „(4) Domeniile de formare profesională pentru care sunt constituite comitete sectoriale, precum şi componenţa nomi­nală a acestora, sunt propuse de Ministerul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei prin coordonare cu instituţiile centrale de resort şi sunt aprobate de Guvern. Condiţiile de constituire şi func­ţionare a comitetelor sectoriale sunt stabilite de Guvern”.

Alineatul respectiv nu a fost însă coordonat cu sindicatele şi patronatele, iar specialiştii mi­nisterului vizat sunt de părere că aceste atribuţii le sunt improprii. De asemenea, această prevedere contravine principiului funda­mental de creare şi funcţionare a comitetelor sectoriale, răspândit în spaţiul european – principiul dialogului şi parteneriatului so­cial în sfera muncii.

Totodată, acest alineat con­travine Regulamentului–cadru de creare şi funcţionare a comi­tetelor sectoriale, aprobat de Co­misia naţională de consultări şi negocieri colective. Actualmen-te, comitetele sectoriale sunt create de partenerii sociali în ca­drul comisiilor de ramură pentru consultări şi negocieri colective.

Din moment ce comitetele sectoriale sunt instituţii ale dia­logului social desfăşurat în sfe­ra muncii, cu un rol deosebit în dezvoltarea, actualizarea şi vali­darea calificărilor prin participa­rea partenerilor sociali la nivelul sectoarelor de activitate, institui­rea acestora trebuie dispusă prin lege specială. Modul de formare şi de dobândire a personalităţii juridice, atribuţiilor, statutului de utilitate publică şi de finan­ţare a activităţii acestora trebuie reglementată prin lege specială, a accentuat Victor Talmaci.

În context, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova i-au con­sultat pe coordonatorul naţional al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi pe experţii proiec­tului „Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională”, aflat în proces de implementare cu finanţare euro­peană.

În consecinţă, aceştia, îm­preună cu specialiştii Confede­raţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, au solicitat preşe­dintelui ţării noastre să stopeze promulgarea Codului educaţiei, pentru ca din art. 66 al aces-tui document să fie exclus aline­atul 4.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor