19 mai 2022
Chisinau
Social

Contractul individual de muncă, un document de importanță majoră

Loading
Social Contractul individual de muncă, un document de importanță majoră

Atunci când se vorbește des­pre succesul unui manager din învăţământ, se are în ve­dere capacitatea de a orienta, organiza, îndruma şi motiva colaboratorii, subalternii pen­tru realizarea optimă a obiec­tivelor propuse. De asemenea, pentru școală este specific faptul că managerul conduce două mari categorii de oa­meni: elevi şi cadre didactice, ceea ce presupune pentru ma­nager o adaptare permanentă a principiilor managementu­lui, a stilului de conducere, a capacităţii de înţelegere etc., în funcţie de segmentul la care se referă problemele şcolii.

arhivă personală

Desigur, pentru a realiza aceste obiective, este necesară o perma­nentă actualizare a cunoștințelor, atât prin autoinstruire, cât și prin participarea la diverse stagii de formare. În susținerea mana­gerilor din raionul Hâncești vin instruirile, care sunt organiza­te permanent de către Direcția învățământ în parteneriat cu di­verse organizații sau instituții abilitate, în funcție de problemele care sunt la ordinea zilei.

Astăzi, toți salariații din țară au carnete de muncă în care se în­scriu datele cu privire la angajat, la activitatea lui de muncă și la stimulările pentru succesele reali­zate în unitate. Însă a fost lansată propunerea legislativă ca, înce­pând de la 1 ianuarie 2019, să fie eliminat carnetul de muncă, iar drept bază să rămână Contractul individual de muncă. În acest caz ar putea surveni o situație de in­certitudine: cum va fi? Ce trebuie să facă un manager?

Pentru a ajuta managerii să re­alizeze activități corecte din punct de vedere legal, Consiliul raional Hâncești al Federației Sindicale a Educației și Științei, în parte­neriat cu Direcția învățământ, au desfășurat seminare zonale la care au participat managerii îm­preună cu liderii de sindicat din toate instituțiile educaționale. Astfel, în cadrul acestor seminare au fost punctate toate aspectele ce țin de rigorile elaborării corec­te a unui Contract individual de muncă.

În debutul ultimului seminar, Ana Cimpoieșu, președinta Consiliului raional Hâncești al Federației Sindicale a Educației și Științei, a menționat importanța contractului individual de muncă și ce trebuie să conțină acesta.

Alexandra Ungureanu, specialist pentru resurse umane în ca­drul Direcției învățământ Hân-cești, a oferit pentru activitate un model de Contract individual de muncă și a scos în evidență fie­care aspect al acestui document important, menționând: „Astăzi, fiecare angajat are un carnet de muncă în care se fac toate înscrie­rile, acesta fiind dovada elocventă a activității angajatului. În situația în care nu va mai fi carnetul de muncă, Contractul individual tre­buie perfectat în două exempla­re, foarte amănunțit, corect, fiind respectate toate prevederile din Codul muncii în ceea ce privește angajarea pe perioadă determi­nată sau nedeterminată, drepturi­le și obligațiile angajatului, timpul de muncă și cel de odihnă, sala­riul și alte îndemnizații/sporuri. Modificările care apar pe parcur­sul activității vor fi specificate în Acordul adițional”.

Pe parcursul discuției, au fost adresate un șir de întrebări care frământă cadrele didactice la ora actuală, precum ar fi: cum să se procedeze cu angajații sezonieri sau cu cadrele tinere care îmbină munca cu studiile etc.

Desigur, orice reformă, noile modificări sunt greu acceptate, dar e foarte bine când lucrurile sunt inițial puse la punct și ma­nagerul instituției, care, conform articolului 50 din Codul Educației, este responsabil de angajarea personalului, de menținerea și asigurarea funcționării eficiente a instituției pe care o conduce, este la curent cu toate noutățile, are formate competențele necesare și acționează corect, în conformi­tate cu prevederile cadrului legal.

 

Tamara MACARI,

directoarea Liceului „Ștefan Holban” din Cărpineni, Hâncești

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi