12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contractul individual de muncă. Încadrarea în muncă a persoanelor private de dreptul de a ocupa anumite funcţii

Loading
Cetăţeanul şi legea Contractul individual de muncă. Încadrarea în muncă a persoanelor private de dreptul de a ocupa anumite funcţii
contracta-de-munca

Persoana fizică, poate încheia un contract individual de muncă la atingerea vârstei de 16 ani
Foto: manager.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Contractul individual de muncă, încheiat de la vârsta de 16 ani

 

guestion

Care sunt condițiile sau criteriile pentru a recunoaște persoana în calitate de parte a contractului individual de muncă?

 

Nicolae Bâtca, Nisporeni

 

Persoana fizică, potrivit art. 46 din Codul muncii, poate încheia un contract individual de muncă la atingerea vârstei de 16 ani. În une­le cazuri, persoana poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor (al repre­zentanţilor legali) și cu condiția că munca nu îi va periclita sănătatea, dezvoltarea, procesul de instruire şi pregătire profesională. Astfel de exigențe speciale la angajarea persoanelor menționate rezultă din dispozițiile art. 50, alin. (4) din Constituția țării noastre, potrivit că­rora exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvol­tarea normală sunt interzise. Angajarea (cu încheierea contractului individual de muncă) a persoanelor sub 15 ani este interzisă. Aceste limitări de vârstă la perfectarea contractului individual de muncă nu contravin prevederilor Convenției OIM nr. 138 privind vârsta minimă de angajare (ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parla­mentului nr. 519-XIV din 15.07.1999).

 

Încadrarea în muncă a persoanelor private de dreptul de a ocupa anumite funcţii

 

guestion

Ce prevede legislația referitor la interdicția încadră­rii în câmpul muncii?

 

Vladimir Erhan, Chișinău

Dispoziția alin. (4) al art. 46 din Codul muncii dispune interdicția în ceea ce privește încadrarea în câmpul muncii a persoanelor private de către instanța de judecată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, dacă o asemenea persoană pretinde să se angajeze la astfel de funcții ori să se ocupe cu activitatea ce îi este interzisă. Modul și condițiile de stabilire și executare a acestui tip de pedeapsă se reglementează detaliat prin normele art. 65 din Codul penal și se aplică pe un termen de la unul până la cinci ani. În același context, art. 296, alin. (2) din Codul muncii prevede că la activitatea didactică nu se admit persoanele private de acest drept prin hotărârea instanței de judecată sau în baza certificatului medical, precum și per­soanele cu antecedente penale pentru anumite infracțiuni. Legislația în vigoare poate prevedea restricții la încadrarea în câmpul muncii și în alte cazuri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand