4 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Continuă instruirea activului sindical interramural

Loading
Без рубрики Continuă instruirea activului sindical interramural
Continuă instruirea activului sindical interramural

 

 

seminar-cnsm

Foto: vocea.md

În perioada 18-21 noiem­brie curent, Institutul Mun­cii al Sindicatelor a fost gaz­dă pentru activul sindical din cadrul Consiliilor in­terramurale teritoriale ale sindicatelor din raioanele Ocniţa, Hânceşti, Călăraşi.

 

Sindicaliştii din aceste raioa­ne au participat la seminarele organizate în comun cu Confe­deraţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, scopul cărora a fost de a informa membrii CITS şi activul sindical despre acţiunile întreprinse de CNSM în vederea realizării drepturilor sindicale, protecţiei sociale şi economice ale salariaţilor, securitatea şi să­nătatea în muncă şi altele.

În cadrul seminarelor, Ion Preguza, şeful Departamentului juridic, a vorbit celor prezenţi despre mecanismele juridice pri-

vind realizarea drepturilor sin­dicale şi de muncă ale salariaţi­lor, respectarea şi transpunerea în practică a legislaţiei muncii, precum şi despre tendinţele de modificare a Codului muncii în contextul integrării în UE.

Despre acţiunile întreprinse de CNSM în vederea protecţi­ei sociale şi asigurarea unui trai decent salariaţilor, participarea sindicatelor la examinarea pro­blemelor ce ţin de relaţiile de munca şi drepturile salariaţilor a vorbit Ana Moldovanu, şefa De­partamentului protecţie social-economică din cadrul CNSM.

Tamara Mirovschi, şefa De­partamentului organizare, edu­caţie şi informare al CNSM, le-a vorbit participanţilor la semina­re din raioanele Ocniţa şi Călă­raşi despre organizaţia sindicală primară activă, care este o con­diţie primordială a unui sindicat puternic. Planificarea activităţii sindicale, organizarea şi desfă­şurarea adunărilor membrilor de sindicat, a şedinţelor comitetelor sindicale, întocmirea proceselor verbale, precum şi alte chestiuni importante ale activităţii sindica­le au fost în centrul atenţiei sin­dicaliştilor în cadrul acţiunilor practice organizate la seminar.

Activiştii sindicali din raionul Hânceşti au luat cunoştinţă de modul de constituire, organiza­re şi funcţionare a Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, au fost familiarizați cu instrumentele privind informa­rea, consultarea, participarea şi sensibilizarea activului sindical în procesul de implementare a Legii privind securitatea şi să­nătatea în muncă. Tematica res-

pectivă a fost prezentată de că­tre Ion Vartic, inspector superi­or al Inspectoratului Muncii al CNSM.

Totodată, în cadrul acestor se­minare s-a menţionat despre im­portanţa Strategiei confederaţiei pentru anii 2012-2017, adoptată la Congresul II al CNSM, şi spri­jinul acordat de către Confedera­ţia Naţională a Sindicatelor din Moldova activului sindical inter­ramural în toate activităţile.

 

Petru GHERMAN

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor