30 mai 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Consultarea sindicatului în caz de concediere a salariaților. Sancţionarea salariaţilor care comit furturi la unitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Consultarea sindicatului în caz de concediere a salariaților. Sancţionarea salariaţilor care comit furturi la unitate

zdg.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Consultarea sindicatului în caz de concediere a salariaților

Ce documentele trebuie să prezinte organului sindical anga­jatorul la solicitarea opiniei consultative, în cazul concedierii salariatului membru de sindicat, pe motivul deținerii de că­tre acesta a statutului de pensionar pentru limită de vârstă?

Simion Ciobanu, președinte al Consiliului Sindical Ramural al salariaților din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă, potrivit art. 86 alin. (1), lit. y1 din Codul munci, constituie temei de sine stătător pentru concedierea acestuia.

Concedierea salariaţilor membri de sindicat pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limita de vârstă se admite cu con­sultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate. Legislația nu specifică documentele ce urmează să fie prezentate de către angajator organului sindical în vederea obținerii opiniei con­sultative privind concedierea salariatului respectiv pe acest motiv (art. 86 alin. (1), lit. y1)  din Codul muncii).

În același timp, pentru concedierea salariatului pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limita de vârstă (art. 86 alin. (1), lit. y1)  din Codul muncii), angajatorul trebuie să asigure respectarea condițiilor legale în acest sens. Or, angajatorul urmează să dispună de probele necesare sau să poată dovedi faptul că sala­riatul respectiv are statut de pensionar pentru limită de vârstă, adică având vârsta și vechimea asigurată necesară, el beneficiază de pen­sie, dar pensia care i s-a stabilit sau de care beneficiază salariatul supus concedierii este pentru limită de vârstă, dar nu constituie un alt tip de pensie. În cazul în care angajatorul nu dispune de aseme­nea probe, art. 86 alin. (1), lit. y1) din Codul muncii nu poate fi aplicat ca temei pentru concedierea salariaților.

La rândul său, în cazul solicitării de către angajator a opiniei con­sultative pentru concedierea salariaților în temeiul art. 86, alin. (1), lit. y1) din Codul muncii, organul sindical urmează să-și exprime opi­nia prin prisma respectării de către angajator a condițiilor necesare (menționate mai sus) pentru aplicarea acestui temei de concediere a salariaților respectivi.

 

Sancţionarea salariaţilor care comit furturi la unitate

Cum poate fi concediat salariatul care a săvârșit un furt din patrimoniul unității?

Eleonora Mârzac, Călărași
Dacă salariatul a săvârșit la locul de muncă un furt din patrimo­niul unității, el poate fi concediat în temeiul art. 86, alin.(1), lit. j) din Codul muncii, însă fiind respectate procedura sau prevederile legale. Acest temei legal de concediere este expus într-o redacție nouă, prin Legea nr. 188 din 21 septembrie 2017 (intrat în vigoare la 20 octombrie 2017). Prin urmare, în cazul în care salariatul a săvârșit un furt din patrimoniul unității, acesta poate fi concediat pe moti­vul săvârșirii unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unități.

Noua redacție a lit. j) din alin. (1) al art. 86 poate fi aplicată ca te­mei pentru concedierea salariatului numai în cazul în care săvârșirea sustragerii este un fapt constatat, stabilit nu doar de angajator, dar prin hotărârea instanței de judecată sau a organului de competența căruia ține aplicarea sancțiunii contravenționale. Or, hotărârea instanței de judecată prin care s-a stabilit săvârșirea sustrage­rii sau aplicarea sancțiunii contravenționale pe acest motiv poate servi drept temei pentru concedierea salariatului conform art. 86, alin. (1), lit. j) din Codul muncii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor