4 iunie 2023
Chisinau
Social

Consiliul Republican al FSLC s-a convocat în ședință și a discutat chestiuni arzătoare

Loading
Social Consiliul Republican al FSLC s-a convocat în ședință și a discutat chestiuni arzătoare
Consiliul Republican al FSLC s-a convocat în ședință și a discutat chestiuni arzătoare
Vocea poporului

Se știe, cultura e unul din cele mai im­portante domenii în istoria, în existența unui popor, care îl definește și îl face deosebit printre alte popoare. „Cultu­ra e al doilea și cel mai solid teritoriu al patriei”, spunea, între altele, George Călinescu. Consiliul Republican al Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cul­tură (FSLC) s-a convocat în ședință or­dinară, la 22 martie curent. Pe ordinea de zi au fost incluse diverse chestiuni ce țin de activitatea sindicală în instituțiile de cultură.

La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat Igor Zubcu, președintele CNSM, și ministrul Culturii, Sergiu Prodan.

Un subiect important pe ordinea de zi, asupra căruia s-au pronunțat mai mulți participanți la ședință, a fost chestiunea cu privire la evaluarea activității Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură pe par­cursul anului 2022 și trasarea obiectivelor pentru anul 2023.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat, în raportul său, că activitatea Federației a fost direcționată, pe parcursul anului 2022, spre realizarea prevederilor Programului strategic al FSLC pe anii 2021-2025 și realizarea misiunii sindicale în con­formitate cu prevederile statutare. În scopul realizării acestor deziderate au fost între­prinse un șir de acțiuni în vederea consoli­dării sindicatului de ramură, sporirii profesi­onalismului și responsabilităților liderilor și activului sindical, reprezentării și protejării drepturilor social-economice, de muncă și profesionale ale salariaților, membri de sin­dicat, monitorizării respectării Convenției Colective la nivel de ramură, promovării ne­gocierii și semnării Contractelor colective la nivel de unitate și respectării acestora etc.

 

Cultura poate fi motorul acestei țări

 

Ministrul Sergiu Prodan a relevat, în dis­cursul său, deschiderea ministerului pentru conlucrare cu sindicatul de ramură. Totoda­tă, acesta a relatat despre acțiunile între­prinse de minister, care sunt orientate spre perfecționarea legislației și îmbunătățirea salarizării în ramură, punându-se accent pe mobilitatea culturală din țară și pe autono­mia instituțiilor de cultură. „Cultura poate fi motorul acestei țări, prin activitățile cul­turale îmbinate cu turismul care să aducă plusvaloare și dezvoltare a ramurii culturii”, a punctat Sergiu Prodan.

La ședință au luat cuvântul mai mulți membri ai Consiliului Republican, care au vorbit despre activitățile desfășurate de organele sindicale în cadrul structurilor pe care le reprezintă, realizările, provocările și perspectivele mișcării sindicale din ramu­ră. Aceștia au menționat eforturile depu­se pentru a obține respectarea drepturilor legitime ale salariaților din domeniul cul­turii, menținerea specialiștilor competenți, îmbunătățirea condițiilor de muncă și re­munerarea acestora de către administrația publică locală de nivelul I, conform preve­derilor legale.

În context, membrii Consiliului au sub­liniat că sindicatul de ramură trebuie să fie mai insistent în obținerea îmbunătățirii condițiilor de remunerare a muncii. Totoda­tă, membrii Consiliului Republican al FSLC au solicitat Ministerului Culturii să întreprin­dă acțiuni ferme în vederea perfecționării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, inclusiv prin unificarea valorilor de referință aplicate la stabilirea tuturor angajaților din sectorul bugetar, în scopul îmbunătății condițiilor de salarizare a salariaților din domeniul cultu­rii. De asemenea, sindicaliștii solicită Minis­terului Culturii susținerea specialiștilor tineri pentru a profesa în domeniile culturii, atât în mediul rural, cât și în cel urban, prin între­prinderea acțiunilor de rigoare în vederea stabilirii indemnizației unice la angajare.

Pentru anul curent, Consiliul Republi­can a stabilit ca acțiuni prioritare ale FSLC: promovarea principiilor muncii decente și asigurarea unui trai decent salariaților din ramura culturii și din ramurile conexe; repu­nerea în drepturi a membrilor de sindicat în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate; menținerea și dezvoltarea parteneriatului social la nivel de ramură, monitorizarea respectării Convenției colecti­ve la nivel de ramură pentru anii 2021-2025; promovarea încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate; direcționarea activităților de instruire a liderilor sindicali în vederea perfecționării competențelor și eficientizării activității sindicale, informă­rii activului sindical și a membrilor de sin­dicat; colaborarea cu structurile sindicale naționale și internaționale în scopul imple­mentării proiectelor comune în domeniu, a realizării schimbului de experiență și a bu­nelor practici ș. a.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor