25 iunie 2024
Chisinau
Social

Consiliul Educațional al CNSM a evaluat instruirea activului sindical

Loading
Social Consiliul Educațional al CNSM a evaluat instruirea activului sindical
Consiliul Educațional al CNSM a evaluat instruirea activului sindical
sindicate.md

Membrii Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, prezidat de către Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, s-au întrunit în una din zilele trecute într-o ședință, în care au pus în discuție mai multe ches­tiuni cu privire la desfășurarea procesului de instruire a activului sindical.

Astfel, cei prezenți au abordat subiec­tul referitor la raportul statistic privind instruirea cadrelor și a activului sindical al CNSM în anul 2022, rezultatele activității Institutului Muncii în domeniul formării sindicale și cercetării în anul trecut, or­ganizarea proiectului „Școala Sindicală din Moldova”, dar și alte chestiuni organi­zatorice.

Potrivit raportului prezentat de Elena Anton, șefa Departamentului organizare, educație și formare al CNSM, pe parcur­sul anului 2022, CNSM și centrele sindicale național-ramurale au organizat un șir de activități educaționale la care au participat peste 11000 de persoane.

„În anul 2022, au fost instruiţi 11051 de lideri şi activişti ai structurilor sindicale, inclusiv 206 persoane la nivel internaţio­nal, 4052 de persoane la nivel naţional şi naţional-ramural și 6793 de lideri şi ac­tivişti sindicali la nivelul structurilor sin­dicale teritoriale. Tematica seminarelor, a meselor rotunde și atelierelor de lucru a fost diferită. Participanții au vorbit despre Contractul colectiv de muncă, despre importanța ratificării Convenției OIM nr. 190 privind combaterea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, dar și despre protecția social-economică a membrilor de sindicat. Discuțiile s-au axat și pe acțiunile partenerilor sociali pentru asigurarea sa­lariilor juste, pe motivația apartenenței la sindicat, pe tehnici de comunicare eficiente în negociere etc.

Cât despre rezultatele activității Institutului Muncii în domeniul formării sin­dicale și cercetării în anul 2022, a fost acordată asistență metodică și logistică în organizarea și desfășurarea a 49 de activități educaționale din surse proprii ale centrelor sindicale național-ramurale, din surse ale CNSM și ale altor structuri sindicale, a menționat, în cadrul ședinței, Dorin Suruceanu, șeful Departamentu-lui educație și cercetare al Institutului Muncii.

De asemenea, potrivit lui, au fost lan-sate două produse educaționale noi. Este vorba de proiectul „Formare prin Abo­nament”, care are menirea de a extinde procesul de formare asupra tuturor struc­turilor sindicale, ținând cont de specifi­cul, posibilitățile și necesitățile acestora. Totodată, a fost evidențiată și lansarea Cursului de instruire în domeniul acordă­rii primului ajutor în cazul producerii acci­dentelor de muncă. Participanții la cursul cu o durată de trei ore sunt certificați pen­tru 36 de luni.

Membrii Consiliului Educațional au vor­bit și despre conceptul și structura pro­iectului „Școala sindicală din Moldova”. Acesta are menirea de a dezvolta abilitățile și cunoștințele membrilor de sindicat și este implementat de către CNSM. Modelul acestei școli este preluat din Austria și a fost adaptat la realitățile și necesitățile membrilor de sindicat din Re­publica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand