23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Consiliul de Femei al CNSM s-a adunat în prima sa şedinţă

Loading
Fără categorie Consiliul de Femei al CNSM s-a adunat în prima sa şedinţă
Consiliul de Femei al CNSM s-a adunat în prima sa şedinţă
consiliu-de-femei

Foto: vocea.md

“Nu putem vorbi de o țară democratică, dacă nu sunt respectate drepturile feme­ilor. Liderismul și promovarea femeii în societatea noastră, în special în funcții de conducere, este o necesitate pentru Republica Moldova”, a declarat recent, la atelierul de lucru, Liuba Rotaru, președintele Consiliului de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

 

Consiliul de Femei al Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova s-a întrunit, în ultima zi a lunii ianuarie, la prima sa şedinţă din anul cu­rent, în cadrul căreia au fost discutate mai multe probleme, inclusiv propunerea de cola­borare cu oficiul UN Women în Republica Moldova și al Organizației Internaționale a Muncii privind promovarea di­mensiunii de gen.

 

Să adăugăm valoare la ceea ce facem împreună

 

Pentru că bărbații erau în minoritate la eveniment, cuvântul de deschidere i-a fost ofe­rit Preşedintelui CNSM, Oleg Budza, care a menţionat: ”Con­sider că oficiul UN Women din Moldova este important pentru noi și cu cât mai strâns vom co­labora cu PNUD, OIM și alte or­ganisme internaționale, cu atât mai mult va avea de câștigat societatea noastră. Să încercăm să contactăm direct cu cei care se confruntă cu diferite proble­me în special cu cei din mediul rural”.

Oleg Budza a ţinut să subli­nieze că CNSM doreşte să afle de la Consiliul de Femei care sunt acele provocări, proble­me cu care se confruntă, „ca în parteneriat să adăugăm valoa­re la ceea ce facem împreună”. Președintele CNSM s-a referit şi la alte probleme, cum ar fi calitatea serviciilor medicale, condițiile de muncă, probleme care, în opinia sa trebuie dis­cutate zi de zi.

 

g_cnsm

Este necesar să găsim pârghii pentru promovarea femeilor în societate, ca ele să devină lideri

„În ramura medicinei nu este totul bine. Se fac greșeli în diagnosticare și tratament. Nu excludem că va fi creată o asociație a pacienților pentru a le proteja interesele. Sănătatea omului e mai presus de toate problemele. Medicii sunt pe locul trei în grupa de risc, după bolile profesionale. Vom orga­niza întâlniri cu reprezentanții CNAM. Cu toate că a crescut procentul contribuțiilor, pre­starea serviciilor încă lasă mult de dorit, iar anul acesta, posi­bil chiar în februarie, sindica­tele să vină cu propunerea ca mamele cu mulţi copii să fie tratate la Staţiunea balneară „Bucuria-sind”,” a mai zis vor­bitorul. În altă ordine de idei, liderul sindical a menționat că ”Este necesar să găsim pârghii pentru promovarea femeilor în societate, ca ele să devină lideri. O femeie în postura de conducător este mai discipli­nată și mai responsabilă, ceea ce este foarte important într-o organizație”.

La şedinţă au luat parte şi re­prezentanţii organizaţiilor internaționale din R. Moldova, dna Ala Lipciu, coordonator național al ILO, şi Corneliu Ef­todi, analist programe în cadrul entității Națiunilor Unite pen­tru egalitate de gen și abilitarea femeilor.

 

Vocea femeilor trebuie să fie auzită

 

În luarea sa de cuvânt, Cor­neliu Eftodi a menţionat că Planul strategic pentru 2014 – 2017 va fi prezent în Republi­ca Moldova, începând cu acest an, nu numai prin programe şi proiecte, dar și printr-o reprezentanță specială a entității Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și abilitarea femeilor în Republica Moldo­va.

„Vom putea acorda suport nu doar în cadrul programelor. Pe parcursul acestei perioade ne vom axa activitatea pe pa­tru mari domenii care cuprind foarte multe aspecte. Unul din­tre cele mai mari domenii este abilitatea economică a femei­lor, care cuprinde discrimina­rea femeii pe piața muncii, accesul la resurse productive, inclusiv la cele financiare etc. A doua direcţie de activitate va fi combaterea violenței față de femei.

Este o problemă foarte vul­nerabilă, în special în zonele rurale. A treia direcţie va fi – promovarea femeilor în lide­rism. Avem în vedere nu doar în procesele politice, ci şi în afaceri, organizații sindicale, în comunități etc. pentru ca vocea femeilor să fie auzită”, a specificat Eftodi.

Problemele femeilor, după cum a spus dl Budza, nu sunt doar problemele femeilor, ci ale întregii societăți. A patra direcție de activitate va fi par­ticiparea femeilor la procesele decizionale și de planificare. Noi intenționăm să ajungem la femeile care locuiesc, în special, în zonele rurale. Vom identifica cele mai active femei pentru a le instrui și promova, ca ele să devină lideri. De aceea astăzi am venit la această în­tâlnire, ca să vedem care sunt părerile femeilor, ce priorități au, cum văd activitatea de mai departe”, a mai spus vorbito­rul.

„Cunoașteți, probabil, exis-tența birourilor comune de informații și servicii care au fost create în peste 20 de ra­ioane, sub niște platforme ce întrunesc prestatori de diverse servicii atât descentralizate, cât și desconcentrate. Astfel, vin cu un apel de încurajare ca să participați și dumneavoastră la aceste platforme, deoarece aici vine toată lumea care are nevoie să-și soluționeze diver­se probleme. Soluția este ofe­rită de mai mulți actori. Acest model nou de prestare a ser­viciilor, numit “ghișeu unic”, a fost deja instituționalizat. Există deja o hotărâre de gu­vern prin care a fost adoptat şi regulamentul acestor birouri, precum și finanțarea din bu­getul de stat. Aici vedem rolul crucial al femeilor de a trage semnale de alarmă, de a sem­nala anumite probleme. Noi trebuie să facem tot posibilul ca fiecare cetățean să se simtă bine şi protejat. Pentru aceas­ta intenționăm să lucrăm mai activ, inclusiv cu organizațiile sindicale”, a conchis Corneliu Eftodi.

 

Ne doare să vedem cum trăiesc femeile de la țară

 

Preşedinta Consiliului de Fe­mei al CNSM, Liuba Rotaru, a îndemnat femeile să se includă activ în programele menţionate de către Corneliu Eftodi.

„Este foarte important ca, după această ședință, să elabo­răm acţiuni concrete pentru a soluționa problemele existen­te. Pentru ca femeia să fie pro­movată, noi trebuie să o găsim pe cea care poate fi lider, să o ajutăm, să o instruim, iar la momentul potrivit să o promo­văm.

Ni se propune o activitate comună pentru a atinge scopuri comune. Suntem la început de an, este anul alegerilor, avem de lucrat mult în organizațiile primare.

Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri, dacă ne dorim promovarea femeilor. Mă bucur că se pune un accent deosebit şi pe activitatea noas­tră în teritoriu. Ne doare să ve­dem cum trăiesc femeile de la țară. Ele nu-și pot găsi un loc de muncă, din care cauză sunt nevoite să plece peste hotare.astfel, mii de familii se destra­mă. Vrem ca prin intermediul CNSM și al organizațiilor ne­guvernamentale să ne aducem aportul, ca femeile să ocupe un loc important în societate. În planul de activitate pentru 2014 avem stipulate și vom organiza mai multe acțiuni în această direcţie”, a declarat președinta Consiliului de Femei al CNSM, Liuba Rotaru.

După încheierea discuțiilor s-a purces la votarea Planului de acțiuni al Consiliului de Fe­mei din cadrul CNSM pentru anul 2014 și a modului de or­ganizare a Zilei Internaţionale a Femeii.

S-a decis de a informa Comi­tetul Confederal al CNSM des­pre intențiile abordate.

Totodată, s-a luat decizia de a expedia, în numele Consiliu-lui de femei din cadrul CNSM pe adresa Guvernului, o decla-rație – protest privind situația care s-a creat la SRL „Mo­nolit Construct”, despre care publicația e relatat în numerele trecute.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor