23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Conlucrare sindicală axată pe aplicarea corectă a legislaţiei muncii

Loading
Fără categorie Conlucrare sindicală axată pe aplicarea corectă a legislaţiei muncii
Conlucrare sindicală axată pe aplicarea corectă a legislaţiei muncii

 

 

sindenergo

Foto: arhivă personală

Membrii Comitetului Exe­cutiv al Consiliului Repu­blican al Sindicatului Fe­derativ “Sindenergo” au avut, recent, o întâlnire cu reprezentanţii Inspectora­tului Muncii al Sindicate­lor, cu scopul de a face un schimb de informaţii şi a spori conlucrarea dintre cele două structuri.

 

Preşedintele „Sindenergo”, Valerian Cristea, a menţionat, în cadrul întâlnirii, că această conlu­crare urmăreşte efectuarea con­trolului asupra aplicării corecte a Codului muncii, contractelor colective de muncă, precum şi a altor acte legislative şi normative ce vizează drepturile sindicatelor şi ale salariaţilor-membri.

„Aspectele legate de respec­tarea legislaţiei muncii, a pre­vederilor contractelor colective au evoluat foarte mult în ultimii ani. Dacă, acum 20 de ani, aceste contracte erau mai mult formale, acum ele joacă un rol important şi este necesar să fie elaborate la un nivel profesionist şi ca la ele să se lucreze în permanenţă, iar ajutorul inspectorilor muncii în acest proces este inestimabil”, a menţionat preşedintele „Sinde­nergo”.

La rândul său, şeful Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, Andrei Adam, a accentuat că in­spectorii acestei structuri exerci­tă controlul obştesc al respectării legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, ce nu presupune sancţiuni admi­nistrative. Mai mult, aceşti speci­alişti conlucrează, prin interme­diul organizaţiilor sindicale, cu responsabilii de la întreprinderi la eliminarea abaterilor identifi­cate.

Andrei Adam a remarcat că, în timpul vizitelor de inspecta­re, experţii sindicali descoperă şi unele scăpări sau contradicţii din cadrul normativ în vigoare şi, în consecinţă, elaborează propuneri de modificare a legislaţiei.

Cu referire la participarea ex­perţilor sindicali la cercetarea accidentelor de muncă, şeful-adjunct al aceluiaşi inspectorat, Gheorghe Burbulea, a constatat că rolul acestora este de a conlu­cra cu inspectorii de stat ai mun­cii şi de a proteja drepturile şi in­teresele legale ale salariaţilor.

Ion Vartic, inspector sindi­cal de muncă, a menţionat că în sectorul energetic sunt imple­mentate standarde avansate de protecţie a muncii, sunt alocate mijloace financiare în acest scop, activează intens comisii de eva­luare a factorilor de risc la locul de muncă. În acelaşi timp, exper­tul a îndemnat reprezentanţii or­ganizaţiilor sindicale primare să participe mai intens la activitatea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, la cercetarea accidentelor de muncă, atestarea riscurilor profesionale la locul de lucru etc.

Participanţii la întâlnire au propus să fie simplificat Regula­mentul de desfăşurare a concur­sului „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă”, pentru ca mai mul­te organizaţii să ia parte la aces­ta. Totodată, participanţii s-au pronunţat pentru ca în sistemul energetic să fie angajaţi doar spe­cialişti cu pregătire profesională adecvată şi ca lucrătorii medicali să poarte răspundere pentru co­rectitudinea controalelor efectu­ate de salariaţi la iniţiativa anga­jatorilor.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, re­prezentanţii „Sindenergo” au fost familiarizaţi cu mecanismele ju­ridice de protejare a drepturilor şi intereselor salariaţilor în pro­cesul de privatizare a întreprin­derilor din sectorul energetic.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor