24 mai 2022
Chisinau
Congres

Congresul IV al CNSM, evenimentulanului

Loading
Congres Congresul IV al CNSM, evenimentulanului
Congresul IV al CNSM, evenimentulanului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Vasile MĂMĂLIGĂ, președinte interimar al Federației „Agroindsind”:

„Ne dorim demontarea stereotipurilor depășite și modernizarea sindicatelor”

Congresul IV al CNSM trebuie să dea startul adevăratei modernizări a sindicalismului moldovenesc și to­nul noului tip de funcționalitate a structuri­lor sindicale. Aceasta trebuie să se producă pornind de la o amplă analiză și planificare strategică a activității CNSM.

Modernizarea sindicalismului o perce­pem ca pe un proiect sindical de amploare, realizat sub cupola CNSM și concentrat pe reformarea sindicală, în centrul căreia este plasat membrul de sindicat cu problemele și interesele lui la locul de muncă și în so­cietate.

Iar produsele finale ale acestui proiect trebuie să exprime performanțe relevan­te în domeniul muncii pentru membrii de sindicat și în adaptarea structurilor sindica­le la condițiile schimbătoare ale timpului. Aceste rezultate trebuie să fie dobândite în permanență printr-o cooperare ierarhi­că strânsă: Comitetele sindicale – Centre­le sindicale teritoriale – Centrele sindicale național–ramurale și Centrul CNSM.

Urmărind documentele a trei congre­se CNSM precedente, observăm că toa­te obiectivele și deciziile sunt corecte și înălțătoare. Nu e vorbă, s-a muncit mult în această perioadă de timp. S-au obținut și rezultate frumoase, care au fost apreciate de noi toți.

Dar situația membrilor de sindicat nu prea se îmbunătățește. În unele cazuri, de­vine chiar și mai proastă. Cu regret, la ora actuală, capacitatea sindicatelor, per an­samblu, de a răspunde la actualele provo­cări este minoră. De aceea și imaginea sin­dicatului în societate continuă să rămână una palidă, diminuând catastrofal numărul membrilor de sindicat.

Opinia noastră este că principala cauză a nereușitelor sindicale se trage din trecutul neîndepărtat, când mișcarea sindicalistă a fost crunt lovită atât din exterior, cât și din interior. Tema aceasta a fost deja pe larg discutată. S-au dat aprecierile de rigoare. Slava Domnului că am revenit la unitatea sindicală. Dar ritmul reformării sindicale a fost întrerupt, cu consecințe negative pe termen lung.

Deși în centrele sindicale se muncește intens, trebuie să constatăm că sindicatele, în majoritatea lor, nu s-au reorganizat, nu au devenit forțe unite, solidare și influen­te. Mai ales în sectorul real, dar și în zona bugetară. Puține sindicate curajoase o să vezi azi la întreprinderile private, dar chiar și prin ministere sau în alte servicii de stat.

Ne dorim demontarea stereotipuri­lor depășite de funcționare sindicală și pășirea pe vectorul modernizării întregii Confederații.

Am vrea să vedem la Congres un tablou clar cu referire la: Sarcinile  stringente  de promovare  a celor mai semnificative inte­rese ale membrilor de sindicat; punctele noastre tari și părțile vulnerabile din in­teriorul sindicatelor; riscurile care parvin din exterior, cu care ne confruntăm, dar și oportunitățile  pe care ni le oferă mediul social pentru a activa eficient și care trebuie utilizate; și, în final, toate acestea să fie ma­terializate concret într-un Program de ac­tivitate al CNSM în două direcții strategice corelate reciproc: Realizarea cu adevărat și pe deplin a misiunii sindicale și   transfor­marea CNSM într-o mișcare sindicală acti­vă, combativă și eficientă!

Relațiile dintre sindicate și Guverna­re trebuie să tindă spre dezvoltarea unui parteneriat social echitabil, păstrând independența sindicatelor și respingând conformismul și umilința. Activitatea Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective trebuie să devină terenul care în­tr-adevăr ar armoniza interesele parteneri­lor sociali, materializându-se în final într-o pace socială durabilă.

În acest scop trebuie să utilizăm toată gama de influență sindicală în raport cu partenerii sociali, pentru a obține o parti­cipare rezultativă a CNSM la actul decizio­nal al Guvernului și Parlamentului pe toate temele ce ating interesele salariaților, ale organizațiilor sindicale.

Dacă un astfel de dialog social productiv nu are loc, iar sindicatele sunt ignorate de structurile statale la examinarea chestiuni­lor care afectează interesele membrilor de sindicat, noi trebuie să reacționăm prompt și curajos. În cazul dat, sunt îndreptățite toate mijloacele legale: manifestații de protest, apeluri în instanțele de judecată, implicarea OIM etc.

Totuși, pentru a fi înțeles corect, rei­terez: noi pledăm în primul rând pentru înțelegere, pace socială, soluționarea tutu­ror problemelor pe cale amiabilă. Prin ne­gocieri productive și consultări! Și în acest sens, parcă lucrurile încep să se miște încet, încet. Să ne consolidăm deci forțele și să ne manifestăm ca parteneri sociali destoinici, iar în acest parteneriat să predomine res­pectul reciproc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor