25 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Cultura Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Ana CIMPOIEȘU, reprezentant al CNSM în raionul Hâncești:

„Poziția sindicatelor ar trebui să fie fermă – oamenii sunt averea cea mai de preț”

Aștept o schimbare în condu­cerea de vârf a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care ar aduce la cârma acestei structuri sociale impor­tante lideri competenți, onești, curajoși, cu verticalitate, potenți să mențină corabia CNSM pe linia de plutire.

Aș dori ca CNSM să-și schimbe metodele de activitate, trecând de la tactica împăciuitoare a „dialo­gului social” la activități concrete, imediate, cu bătaie lungă, inclusiv cu implicarea membrilor de sindi­cat în acțiuni stradale.

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova ar trebui să fie un partener egal în raport cu guvernarea și cu patronatele, de părerea căruia să se țină cont, fiindcă are în spate o armată de oameni ai muncii, care trebuie să fie protejați.

Guvernele vin și pleacă, iar poziția CNSM ar trebui să rămână fermă și unică – oamenii sunt averea cea mai de preț în țara noastră mică și ei încă mai au în­credere în sindicate. Dar această încredere ar trebui consolidată prin poziția tranșantă a sindica­telor în problemele stringente cu care se confruntă întreaga socie­tate.

 

Tudor SEMENIUC, reprezentantul CNSM în raionul Râșcani:

„Relațiile sindicatelor cu guvernarea ar trebui să fie de respect reciproc”

În Republica Moldova funcționează Întreprinderea de Stat Centrul de instruite în domeniul relațiilor de muncă (CIDRM), care organizează online seminare și cursuri de instruire și atestare a directorilor în domeniul protecției muncii, plata pentru 3–4 ore (1 zi) fiind de 600 lei/persoană și pentru 20 de ore (5 zile) – de 1100 lei/per­soană. Pe parcursul anului 2021, în cele 80 de instituții de învățământ și președinților sindicatelor ramu­rale din raionul Râșcani au fost transmise 60 de link-uri pentru a avea acces și posibilitatea de a participa la astfel de semina­re și cursuri cu tematici diferite, care țin, în principal, de protecția muncii, acordarea primului ajutor medical la locul de muncă, prelu­crarea datelor cu caracter perso­nal etc.

Din discuțiile cu unii directori (în instituțiile de învățământ din raionul Râșcani, toți sunt membri de sindicat) am constatat că mulți dintre ei nu își pot permite să participe la astfel de semina­re și cursuri din cauza deficitu­lui bugetar al instituției, dar sunt cazuri în care unii au plătit și din buzunarul lor. Propun ca Inspec­toratul Muncii, în colaborare cu Institutul Muncii ale CNSM, să or­ganizeze astfel de cursuri, semina­re fără plată sau la o taxă simbo­lică (3-4 ore contra 50-100 de lei, 20 de ore contra 200-300 de lei), dar numai la prezentarea carnetu­lui de membru de sindicat.

Drept rezultat, consider că sin­dicatele vor avea doar de câștigat: mai mulți angajați ai CNSM ar avea de lucru în timpul pandemi­ei; ar crește și numărul de membri de sindicat; directorii de instituții și întreprinderi, membri de sindi­cat, vor fi instruiți, ceea ce va con­tribui la micșorarea numărului de accidente; ar crește imaginea sin­dicatelor și multe altele.

De clauzele, precum și de rezul­tatele, succesele obținute de sindi­cate să beneficieze doar membrii de sindicat.

Relațiile sindicatelor cu guver­narea ar trebui să fie de respect reciproc, iar forma de coopera­re să fie prin dialog, discuții de minim o dată pe lună, iar pro­iectele de decizii să fie discutate între specialiști cu experiență în domeniu.

La toate ședințele de Guvern să asiste doi reprezentanți ai CNSM, care să aibă dreptul de a expune punctul de vedere al sindicaliștilor, iar orice hotărâre de Guvern să fie adoptată doar cu consimțământul sindicatului, astfel încât partidele politice nu vor putea învinui par­tidul/partidele de la guvernare că este doar decizia lor.

În general, consider că orice instituție, întreprindere de stat sau privată trebuie să aibă organizație sindicală. Sunt o mulțime de cazuri când directorul, președintele, con­ducătorul se consideră „buricul pă­mântului”, angajează pe cine vrea, concediază pe cine nu-i place, iar bietul angajat, deși are dreptate, nu poate fi apărat de nimeni.

Lunar, în ultima zi de vineri a lunii, pe prima pagină a ziarului „Vocea poporului”, să fie insera­te revendicările CNSM care vor fi negociate pe parcursul lunii ur­mătoare cu Guvernul. Și așa mai departe, revendicările vor fi retipă­rite, completate cu altele, iar cele realizate vor fi eliminate din listă, cu unele mici comentări privind realizarea lor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand