20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Conferinţă internaţională Sindicatul, apărător al drepturilor social-economice ale poliţistului

Loading
Fără categorie Conferinţă internaţională Sindicatul, apărător al drepturilor social-economice ale poliţistului
sindlex

Foto: vocea.md

Deseori apărătorii securităţii şi siguranţei unui stat – poliţiştii, sunt puşi în situaţia în care le sunt încălcate drepturile social-econo­mice. Recent, Institutul Muncii al Sindicatelor a fost gazda Confe­rinţei internaţionale „Poliţia – ga­rant al securităţii societăţii”.

 

Sindicatul „Demnitate”, în colabo­rare cu Inspectoratul General al Poliţi­ei MAI, a organizat evenimentul întru eficientizarea relaţiilor dintre partene­rii sociali, dar şi pentru un schimb de practici pozitive între serviciile poliţi­eneşti din ţara noastră şi ale altor ţări. „Parteneriatul social este o componentă importantă în asigurarea unor condiţii de trai decente. Libertatea, democraţia şi bunăstarea trebuie să fie trilogia–ru­găciune a tuturor factorilor implicaţi în serviciul poliţienesc, începând de la conducerea ministerului Afacerilor In­terne, Sindicate şi până la lucrătorii din organele interne”, a menţionat Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindica­telor din Moldova „SINDLEX”, în cu­vântul său de salut.

Prezent la eveniment, Oleg Budza, preşedintele CNSM, a menţionat că această Conferinţă internaţională este mai mult decât binevenită în contextul reformelor MAI din ultima perioadă. „Dialogul social trebuie promovat nu doar la nivel declarativ, ci aşezat în ca­pul mesei la negocieri”, a subliniat lide­rul sindical. „Reforma MAI trebuie defi­nitivată, iar cei care merită cu adevărat să fie poliţişti într-un stat democratic, să aibă drepturi şi garanţii”, a mai adăugat domnia sa.

 

g_cnsm

Federaţia „SINDLEX” a semnat prima Convenţie colectivă cu MAI pe anii 2010 – 2015

 

Totodată, preşedintele CNSM a sub­liniat că poliţiştii, sindicatele şi admi­nistraţia publică naţională trebuie să se unească într-un efort comun. Referin­du-se la realizarea drepturilor sociale ale poliţiştilor ca o condiţie efectivă a activităţilor profesionale în contextul as­piraţiilor europene, Mihail Laşcu, preşe­dintele „SINDLEX”, a remarcat că sindi­catele mereu au intervenit în rezolvarea problemelor sociale. „Intervenţia noas­tră s-a datorat unui dialog constructiv şi credibil cu partenerii sociali. Dorinţa noastră este să devenim membri ai echi­pei poliţieneşti europene. Cu aceleaşi salarii, cu aceleaşi drepturi şi garanţii, cu întregul lor pachet social dacă doriţi”, a menţionat liderul sindical. Concomi­tent, domnia sa a relatat celor prezenţi la eveniment despre succesele înregis­trate de către sindicate până la etapa ac­tuală. „Noi am reuşit să semnăm în anul 2010 prima Convenţie colectivă cu MAI pe anii 2010-2015, totodată anul acesta am reuşit să semnăm în cadrul parte­neriatului social, Contractul colectiv de muncă cu Inspectoratul General de Poli­ţie al MAI pe anii 2013-2018. Am reuşit să consolidăm Sindicatul „Demnitate” cu Sindicatul „SindMAI” şi să formăm un sindicat unit numit astăzi Sindicatul „SINDLEX”, sau Sindicatul legii, cum îi spunem noi”, a subliniat Mihail Laşcu.

 

Parteneriat social în plină consolidare

 

Recunoştinţa pentru activismul sin­dicatului din ramură şi-au exprimat-o şi oaspeţii invitaţi la eveniment. Viceminis­trul Afacerilor Interne, Serghei Diaconu, a mulţumit Sindicatului „SINDLEX” în frunte cu Mihai Laşcu pentru acţiunile concrete întreprinse în serviciul poliţi­enesc. „Pe tot parcursul reformei MAI am avut cu sindicatul o comunicare efi­cientă şi sperăm să o avem şi în continu­are. Experienţa Republicii Moldova din punct de vedere sindical este în continuă dezvoltare, iar noi considerăm relaţiile noastre ca fiind constante şi producti­ve. Şi asta deoarece urmărim un scop comun – bunăstarea lucrătorilor din poliţie”, a declarat oficialul. În acelaşi context, viceministrul Serghei Diaconu a ţinut să precizeze că poliţistul trebuie să fie asigurat atât material, cât şi soci­al. „Nu poţi crea un serviciu poliţienesc integru, dacă nu oferi un cadru optim pentru exercitarea funcţiei. Este bine ca la sfârşitul acestei conferinţe să avem o listă de propuneri pentru a îmbunătăţi sistemul poliţienesc din ţara noastră”, a conchis oficialul.

 

sindlex-3

Foto: vocea.md

 

Despre meritele sindicatului din po­liţie a vorbit şi Alexandru Cimbriciuc, vicepreşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică. Domnia sa a mulţumit sindica­tului că a ştiut prin acţiuni concrete să obţină încrederea poliţiştilor. Ex-minis­trul Afacerilor Interne, Victor Catan, a subliniat activismul sindical atât în ţară, cât şi colaborarea fructuoasă cu sindica­tele de peste hotare. „De trei ani, de când sindicatul a intrat activ în viaţa MAI, a ştiut să-şi asigure susţinere din partea tuturor partenerilor sociali la nivel naţi­onal, dar şi susţinerea sindicatelor de ra­mură din alte ţări, prin semnarea multi­plelor acorduri de colaborare. Aceasta o demonstrează şi prezenţa oaspeţilor din străinătate la acest eveniment”, a menţi­onat Victor Catan.

 

Practici internaţionale pentru eficientizarea serviciului poliţienesc

 

În anul 2011, Federaţia Sindicate­lor din Moldova „SINDLEX” a devenit membru cu drepturi depline al European Police Union, EPU (Uniunea Europea­nă a Poliţiştilor). Prezent la eveniment, preşedintele EPU, Gerrit Van Kamp, a menţionat că este o onoare pentru el să se afle în ţara noastră şi să constate că sindicatele sunt atât de implicate în garantarea drepturilor poliţiştilor. „Sin­dicatele au existat mereu şi au fost forţa motrice a schimbărilor. Fiecare guvern trebuie să fie cointeresat să conlucreze fructuos cu sindicatele pentru a garanta drepturile lucrătorilor din domeniu. Si­guranţa şi securitatea trebuie să devină o preocupare strategică pentru un stat. Astfel se face tot mai necesară şi proteja­rea celor care sunt un garant al securită­ţii şi siguranţei naţionale”, a menţionat preşedintele EPU.

 

sindlex-2

Foto: vocea.md

 

În acelaşi context, oaspetele euro­pean a venit cu un mesaj către condu­cerea MAI. „Noi vrem siguranţă socială pentru colaboratorii noştri. Haideţi să lucrăm împreună pentru a obţine suc­cese şi a avea un viitor mai luminos”, a conchis Van Kamp.

În cadrul aceluiaşi eveniment, repre­zentanţi ai sindicatelor poliţieneşti din România, Ucraina, Federaţia Rusă au vorbit despre problemele cu care se con­fruntă, dar şi despre succesele pe care le-au înregistrat de-a lungul timpului. Pe agenda de lucru a conferinţei au fost incluse şi unele subiecte privind protec­ţia nemijlocită a drepturilor social-eco­nomice ale poliţistului.

Printre acestea se numără respecta­rea drepturilor femeilor în activitatea poliţienească, munca decentă, riscurile profesionale în activitatea poliţiei şi me­todele de soluţionare şi minimalizare a acestora.

Totodată, a fost discutată realizarea dreptului la asigurarea medicală şi nece­sitatea tratamentului balneosanatorial, precum şi mecanismul de protecţie la lo­cul de muncă. Conferinţa internaţională „Poliţia – garant al securităţii societăţii” a finalizat cu o întrevedere a delegaţilor străini cu preşedintele CNSM, Oleg Bud­za, unde domnia sa a prezentat statutul, obiectivele şi perspectivele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Totodată, Mihail Laşcu a înmânat reprezentanţilor de peste hotare, dar şi preşedintelui CNSM, Oleg Budza, trofee – simbol al sindicatului „SINDLEX”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi