22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Condițiile de aplicare a concedierilor collective

Loading
Cetăţeanul şi legea Condițiile de aplicare a concedierilor collective
Condițiile de aplicare a concedierilor collective
workplacedna.net

După ce i-a informat pe salariați despre posibile concedieri colective pe motiv economic, angajatorul a emis un ordin cu privire la reducerea numărului de personal, preavizând doar câțiva salariați cu două luni înainte de concediere.Vă rog că ne spuneți ce prevede legea în asemenea cazuri, care sunt condițiile de aplicare a concedierilor colective și dacă salariații care au fost preavizați au dreptul să nu iasă la lucru în perioada celor două luni după preavizare, pe  moti­vul că mai mult de patru  luni nu li se plătește salariile?

Anatol Negru, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Concedierea salariaților în legătură cu reducerea numărului de personal, precum și aplicarea concedierilor colective, constituie un drept al angajatorului, care poate fi aplicat doar în condițiile legii, adică cu respectarea prevederilor art. 86 alin. (1) lit. b) și c), art. 88 și 185 prim din Codul muncii (CM).

Prevederile art. 88 din CM stabilesc procedura de concediere în cazul lichidării unității, al reducerii numărului sau a statelor de per­sonal.

Astfel, procedura de concediere, în asemenea cazuri, prevede mai multe condiții, inclusiv: emiterea unui ordin motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unității ori re­ducerea numărului sau a statelor de personal; emiterea unui ordin cu privire la preavizarea, sub semnătură sau prin altă modalitate, care permite confirmarea recepționării/înștiințării fiecărui salariat vizat, a salariaților cu două luni înainte de lichidarea unității ori de reducerea numărului sau a statelor de personal; propunerea în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă; reducerea, în primul rând, a locurilor de muncă vacante; adresarea angajatorului către organul sindical în vederea obținerii opiniei consultative privind concedierea salariatului respectiv etc.

Este important de menționat că, în caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, angajatorul urmează să preavizeze nu­mai persoanele ale căror locuri de muncă vor fi reduse. Însă, până la emiterea ordinului cu privire la preavizare, angajatorul trebuie să selecteze minuțios salariații care urmează să fie preavizați, sub sem­nătură, cu două luni înainte de reducerea numărului sau a statelor de personal, ținând cont de dreptul lor preferențial de a fi lăsați la lucru potrivit art. 183 din CM.

Art. 185 prim din CM definește noțiunea de concedieri colective, acestea fiind cele efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și dacă, într-o perioadă de 30 de zile, numărul concedierilor constituie: cel puțin 10 în unitățile în care sunt încadrați între 20 și 99 de salariați; cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care sânt încadrați între 100 și 299 de salariați; cel puțin 30 în unitățile în care sânt încadrați 300 și mai mulți salariați.

 

Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri este obligat să inițieze consultări cu reprezentanții salariaților

 

Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri colective are obligația de a iniția consultări cu reprezentanții salariaților. Toto­dată, angajatorul este obligat să-i informeze în scris pe reprezentanții salariaților despre motivele concedierilor preconizate, numărul și ca­tegoriile de salariați care vor fi concediați, perioada în cursul căreia vor avea loc disponibilizările, criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați și metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ.

Referitor la dreptul salariaților de a nu ieși la lucru în perioada ce­lor două luni de la preavizare, pe motivul că mai mult de patru  luni nu li se plătește salariile, menționăm următoarele.

Pe durata de două luni, salariații preavizați beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația muncii, inclusiv de dreptul cuprins în art. 78 alin.(1) lit. d prim) din CM, potrivit căruia, în caz de ne­achitare sau achitare parțială a salariului, cel puțin două luni con­secutive, contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa salariatului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand