19 iulie 2024
Chisinau
Social

Concediul pentru creşterea copilului, acordat şi taţilor

Loading
Social Concediul pentru creşterea copilului, acordat şi taţilor
Concediul pentru creşterea copilului, acordat şi taţilor
concediu-tati

Foto: opinia.ro

Pentru prima dată în Republica Moldova, ta­ţii care sunt angajaţi în câmpul muncii vor putea beneficia de concediu paternal, în pri­mele 56 de zile de la naşterea copilului. De asemenea, viitoarele mame primesc timp li­ber pentru a trece examenele medicale pre­natale ce se va include în timpul de muncă. 

 

Noile beneficii sunt prevăzute în Convenţia colecti­vă (nivel naţional), în forma aprobată la ședința Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective. Prevederile vor intra în vigoare după semnarea noii Convenţii colective de reprezentanţii Guvernului, Sin­dicatelor şi Patronatelor.

Astfel, proiectul Convenţiei colective (nivel naţio­nal) pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 9 iulie 2004 conţine un articol nou, 11. Potri­vit acestuia, tatăl nou-născutului beneficiază de drep­tul la un concediu paternal cu o durată de trei zile ca­lendaristice, cu menținerea salariului mediu, în baza unei cereri scrise a salariatului.

Totodată, se prevede ca femeile însărcinate să be­neficieze de timp liber pentru efectuarea examenelor medicale prenatale, timp care va fi inclus în timpul de muncă. Prin urmare, lipsa de la serviciu în legătură cu trecerea examenelor medicale prenatale nu se va re­flecta negativ asupra mărimii salariului femeilor însăr­cinate.

Potrivit Ruxandei Glavan, ministrul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei, prin introducerea acestor prevederi se asigură concilierea vieții de familie cu activitatea profesională. Astfel,  ambii părinți vor avea dreptul să contribuie  la creșterea copiilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand