8 decembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediul medical. Contractul pe o durată determinată

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediul medical. Contractul pe o durată determinată
contract-individual

Foto: realitatea.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Contractul pe o durată determinată, doar pentru lucrări temporare

 

guestion

Care este durata maximă a contractului individual de muncă încheiat pe o perioadă determinată?

 

Artur Croitoru, Chişinău

 

Codul muncii, în art. 54 alin. (2), prevede că acest tip de con­tract poate fi încheiat pe o durată determinată, ce nu depăşeşte cinci ani, adică numai în vederea executării unor lucrări cu ca­racter temporar.

 

Concediul medical, plătit în funcţie de stagiul de cotizare

 

guestion

Lucrez din 1975 la aceeaşi întreprindere. Acum sunt în concediu medical, dar pentru el mi se achi­tă mai puţin decât salariul mediu lunar. Este acest lucru corect sub aspect legal?

 

Ludmila Paiu, Orhei

 

Dispoziţia art. 123 din Codul muncii prevede ca tuturor sa­lariaţilor şi ucenicilor să le fie plătit concediul medical în baza certificatului medical eliberat în corespundere cu legislaţia în vi­goare. Modul de stabilire, calculare şi achitare a indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu acest tip de concediu este prevăzut de Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări so­ciale nr. 289-XV din 22.07.2004.

Potrivit art. 13 din legea menţionată, cuantumul lunar al in­demnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este stabilit în mod diferenţiat. În funcţie de stagiul de cotizare, acesta poate constitui: 60 la sută din baza de calcul stabilită conform art.7 – în cazul unui stagiu de cotizare de până la cinci ani; 70 la sută din baza de calcul stabilită conform art.7 – în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cinci şi opt ani; 90 la sută din baza de calcul stabilită conform art.7 – în cazul unui stagiu de cotizare de peste opt ani.

Cuantumul indemnizaţiei de 100 de procente este stabilit nu­mai pentru incapacitate temporară de muncă pricinuită de tuber­culoză, SIDA sau de cancer de orice tip din baza de calcul stabilită conform art.7 din aceeaşi lege. Art.7 din legea respectivă stabi­leşte anumite particularităţi ale bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurare socială, inclusiv a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.

Baza de calcul a acestor indemnizaţii o constituie venitul me­diu lunar realizat în ultimele şase luni calendaristice premergă­toare lunii în care s-a produs riscul asigurat. Baza de calcul nu poate depăşi suma a cinci salarii medii lunare pe economie pro­gnozate pe anul respectiv.

În cazul în care lunile luate în calcul sunt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în consi­derare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă. Dacă asiguratul a lucrat mai puţin de şase luni, baza de calcul este venitul mediu lunar asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral. În cazul în care a fost reali­zat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate.

În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele şase luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului.

Dacă nu sunteţi de acord cu cuantumul lunar al indemnizaţiei, aveţi tot dreptul să vă adresaţi la Casa Naţională de Asigurări So­ciale sau la structura teritorială a acesteia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor