17 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediul după primele şase luni de muncă. Legea sindicatelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediul după primele şase luni de muncă. Legea sindicatelor
concediu-de-odihna

Foto: travelintent.co.za

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concediul după primele şase luni de muncă este plătit ca pentru un an

 

guestion

Soţul meu a fost angajat cu şapte luni în urmă la ac­tualul loc de muncă. Mă interesează dacă are drep­tul să-şi ia deja concediul şi ce plăţi i se cuvin.

 

Bârsan Maria, Cupcini, Edineţ

 

Reglementările legale referitoare la acordarea concediului de odihnă, în cazul pe care l-aţi descris, sunt de partea dum­neavoastră. Conform art. 115 alin. (1) din Codul muncii, conce­diul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariatu­lui după expirarea a şase luni de muncă la unitatea respectivă. În acest caz, concediul de odihnă se acordă nu pentru şase sau şapte luni de muncă, în cazul dumneavastră, ci pentru un an întreg de activitate, calculat din ziua încadrării în serviciu la unitatea respectivă, cu respectarea condiţiilor de calculare a vechimii în muncă, în corespundere cu art. 114 din Codul muncii. Astfel, concediul pentru primul an de lucru, acordat salariatului după expirarea a şase luni de muncă neîntreruptă la unitatea respectivă, se consideră oferit în avans (urmând a fi recuperat în perioada rămasă până la împlinirea anului de lucru).

Cât despre plăţile cuvenite, salariatul beneficiază de o in­demnizaţie de concediu care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004, nu poate fi mai mică decât valoa­rea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă.

 

Autorităţile publice, obligate să remită sindicatelor spre avizare proiectele de acte juridice

 

guestion

Ştiu că sindicatele participă la elaborarea proiecte­lor de acte legislative şi normative. Consider că acest drept al sindicatelor este foarte important pentru salariaţi. Mă interesează ce lege prevede oferirea acestui drept.

 

Gheorghe Tabacari, Străşeni

Potrivit art. 14 din Legea sindicatelor, acestea, în calitatea lor de partener social, sunt în drept să participe la elaborarea proiectelor de programe privind dezvoltarea social-economică, proiectelor de legi şi de alte acte normative în domeniul remu­nerării muncii, asigurării sociale, formării preţurilor, ocrotirii sănătăţii şi în alte domenii ce ţin de muncă şi dezvoltarea so­cial-economică. În autorităţile publice, sindicatul îşi realizează acest drept prin organele sale de nivelul respectiv.

Autorităţile publice sunt obligate să trimită proiectele de programe şi de acte juridice indicate mai sus organelor sindi­cale şi să solicite prezentarea, în termen de cel mult 30 de zile, a avizelor sau propunerilor acestora. Neprezentarea avizelor sau propunerilor în termenul indicat este considerată refuz al sindicatului de a-şi exercita dreptul la exprimarea opiniei. Sin­dicatele sunt în drept să participe şi la examinarea acestor avize şi propuneri de către autorităţile publice. În cazul respingerii sau acceptării parţiale a propunerilor sindicatului, autoritatea respectivă îl informează în scris despre aceasta, argumentân­du-şi poziţia.

Acelaşi articol din Legea sindicatelor, le acordă acestora dreptul să-şi exprime public, în mijloacele de informare în masă, poziţia asupra proiectelor de programe şi de acte legis­lative şi normative în domeniile ce ţin de muncă şi dezvoltarea social-economică.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
 • Madalina Coval, Chisinau, Singera
  23.12.2013

  Spuneti, Va rog, cum sa se procedeze cu salariatul ce a lucrat numai 6 luni de zile de la angajare si cere concediu anual platit, si totodata, eliberarea din functie (institutie prescolara) i se va acorda concediul anual complet, i se va achita indemnizatia de concediu in intregime si cea de eliberare ?

 • Maria
  08.02.2016

  Bună seară! Vă rog să mă ajutați. Sunt însărcinată în 5 luni și pînă la concediu medical ma este timp eu am dreptul la concediu anual? Fac naveta în fiecare zi la servici 14 km și anterior am avut o sarcină pirdută. Vă mulțumesc anticipat.

 • Frecautan
  31.05.2017

  Va rog, spuneti-mi daca beneficiezi de cele 3 zile suplimentare date la concediul anual daca sunt angajata de la 1 septembrie 2016 si nu am nici un buletin de boala in aceasta perioada?

Citește și
slot thailand