13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concedierea salariatului pe motivul reducerii funcției. Indemnizaţia de eliberare din serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Concedierea salariatului pe motivul reducerii funcției. Indemnizaţia de eliberare din serviciu
Concedierea salariatului pe motivul reducerii funcției. Indemnizaţia de eliberare din serviciu
dominguezfrancoabogados.es
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Concedierea salariatului pe motivul reducerii funcției

În ce cazuri poate fi eliberat salariatul pe moti­vul reducerii funcției și de ce plăți beneficiază în acest caz?

Ion Peltic, Telenești

 

Eliberarea sau, mai bine spus, concedierea salariatului pe mo­tivul reducerii funcției deținute constituie un drept al angajatoru­lui, care poate fi realizat în condițiile respectării de către acesta a procedurii de concediere din acest motiv, prevăzută de art. 88 din Codul muncii.

Această procedură obligă angajatorul: să emită un ordin prin care să argumenteze sau să motiveze din punct de vedere juridic sau economic necesitatea reducerii funcției; să emită un ordin prin care să preavizeze contra semnătură salariatul respectiv, cu două luni înainte de eliberarea lui; să propună în scris salariatului pre­avizat un alt loc de muncă în cadrul unității respective; să-i acorde salariatului care urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptă­mână cu menținerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă etc.

Cât privește plățile cuvenite în cazul concedierii salariatului pe motivul reducerii funcției, acestea sunt indicate cu caracter de garanții juridice în art. 186 din Codul muncii (indemnizația de eli­berare egală cu mărimea însumată a salariului mediu săptămânal pentru fiecare an lucrat la unitate – pentru prima lună, pentru luna a doua – plata indemnizației de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, dacă persoana concediată nu a fost plasată în câmpul muncii, și pentru a treia lună – plata unei indemnizații de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariu­lui mediu lunar, dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă în calitate de șomer și nu a fost plasat în câmpul muncii).

 

Indemnizaţia de eliberare din serviciu a cumularzilor

Lucrez în calitate de vânzător prin cumul. Acum două săptămâni, am fost preavizată despre faptul că voi fi concediată peste două luni, pe motivul reduce­rii statelor de personal. Doresc să aflu dacă în cazul meu urmează să beneficiez de vreo indemnizație de eliberare?

Angela Sturza, Chișinău

 

Potrivit art. 274 din Codul muncii, la desfacerea contractului individual de muncă cu salariatul angajat prin cumul, în legătu­ră cu lichidarea unității, cu reducerea numărului sau a statelor de personal sau în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia (funcția) respectivă ca profesie (funcție) de bază, acestuia i se plătește o indemnizație de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu lunar.

Totodată, menționăm că pornind de la dispoziția art. 186, alin. (5) din Codul muncii, în contractul colectiv de muncă pot fi prevă­zute și alte cazuri de plată a indemnizației de eliberare din serviciu, inclusiv pentru cumularzi (în afară de cele ce se conțin în art. 186 din Codul muncii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand