17 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concedierea salariatului membru de sindicat: reglementările juridice

Loading
Cetăţeanul şi legea Concedierea salariatului membru de sindicat: reglementările juridice
Concedierea salariatului membru de sindicat: reglementările juridice
diez.md

Vă rog să ne spuneți ce acțiuni poate sau urmează să în­treprindă angajatorul după solicitarea în prealabil a opi­niei consultative a organului sindical, în cazul concedierii salariatului membru de sindicat? Care sunt reglementări­le juridice cu privire la preavizarea salariatului despre intenția angajatorului de a desface contractual individual de muncă și în ce termen?

Mihai Botezatu, Călărași

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

În primul rând, este de precizat că, la concedierea salariaților mem­bri de sindicat, angajatorul este obligat să solicite în prealabil opinia consultativă a organului sindical din unitate, prin notificarea organului respectiv. În al doilea rând, organul sindical respectiv, potrivit art. 87 alin. (4) din Codul muncii, urmează să prezinte opinia solicitată de că­tre angajator în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării.

Astfel, după consultarea prealabilă cu organul sindical, angajato­rul, prin emiterea ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii), poate, dar nu este obligat, să dispună asupra încetării contractului individual de muncă al acestuia.

În unele cazuri, încetarea contractului individual de muncă este condiționată de necesitatea preavizării salariatului despre aceasta.

În acest sens, art. 88 alin. (1) din Codul muncii dispune că angaja-torul este în drept să concedieze salariații de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia ori în legătură cu reducerea numărului sau a sta­telor de personal (art. 86 alin. (1) lit. b) și c)) doar cu condiția că:

  1. va emite un ordin (dispoziție, decizie, hotărâre), motivat din punct de ve­dere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unității ori reducerea numărului sau a statelor de personal;
  2. va emite un ordin (dispoziție, decizie, hotărâre) cu privire la preavizarea, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării fiecărui salariat vizat, a salariaților cu două luni înainte de lichida­rea unității ori de reducerea numărului sau a statelor de personal. În caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, vor fi pre­avizate numai persoanele ale căror locuri de muncă urmează a fi re­duse;
  3. odată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcție) în cadrul unității respective (cu condiția că astfel de loc de muncă (funcție) există la unitate, iar salariatul pre-avizat întrunește cerințele necesare pentru suplinirea acestuia).

 

Angajatorul este obligat să preavizeze salariatul, printr-un ordin, sub semnătură, despre intenția de a desface contractul de muncă

 

Angajatorul, potrivit art. 184 alin. (1) din Codul muncii, este obli­gat să preavizeze salariatul, prin ordin (dispoziție, decizie, hotărâre), sub semnătură sau prin altă modalitate, care permite confirmarea recepționării ordinului de către fiecare salariat vizat, despre intenția sa de a desface contractul individual de muncă încheiat pe o durată nedeterminată sau determinată, în următoarele termene:

  1. cu două luni înainte – în caz de concediere în legătură cu lichida­rea unității sau încetarea activității angajatorului persoană fizică, redu­cerea numărului sau a statelor de personal la unitate (art. 86 alin. (1) lit. b) și c));
  2. cu o lună înainte – în caz de concediere în legătură cu constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare, în mod repetat, pe parcursul unui an, a indicatorilor de performanță individuală (art. 86 alin. (1) lit. e);
  3. cu 14 zile calendaristice înainte – în caz de concediere din motivul deținerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă (art. 86 alin. (1) lit. y prim)).

Potrivit alin. (3) al aceluiași articol din Codul muncii, la încetarea contractului individual de muncă drept urmare a încălcării de către sa­lariat a obligațiilor sale de muncă (art. 86 alin.(1) lit. g)-k), m), o)-r)), preavizarea nu este obligatorie.

Ordinul cu privire la încetarea contractului individual de muncă se aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează până în ziua eliberării din serviciu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand