12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concedierea salariatului pentru sustragerea de mijloace băneşti. Concediile de odihnă

Loading
Cetăţeanul şi legea Concedierea salariatului pentru sustragerea de mijloace băneşti. Concediile de odihnă

 

 

concedirea-salariatului

Foto: fslg.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concedierea salariatului pentru sustragerea de mijloace băneşti

 

guestion

Cum poate fi concediat salariatul care a sustras mij­loace bănești de la unitate prin înșelăciune și falsifi­care de documente?

 

Lilia Mihăescu, Bălți

 

Dacă salariatul a săvârșit la locul de muncă un furt din patrimoniul unității, el poate fi concediat doar cu respecta­rea procedurii sau a prevederilor legale, care conțin anumite particularități. Astfel, faptul săvârșirii sustragerii trebuie să fie constatat, stabilit nu doar de angajator, dar prin hotărârea instanței de judecată sau a organului de competența căruia ține aplicarea sancțiunii contravenționale. Adică în caz dacă salari­atul a săvârșit o abatere disciplinară, în acest sens angajatorul trebuie să apeleze la organele competente pentru examinarea unor astfel de cazuri.

Hotărârea instanței de judecată prin care s-a stabilit săvârșirea sustragerii sau aplicarea sancțiunii contravenționale pe acest motiv poate servi drept temei pentru concedierea sala­riatului conform art. 86, alin. (1), lit. j) din Codul muncii.

 

Concediile de odihnă vs. suspendarea activităţii grădinițelor

 

guestion

Salariații din instituțiile preșcolare sunt siliți să ple­ce toţi odată în concediul de odihnă anual, iar pe acest motiv este suspendată activitatea grădinițelor pe 45 de zile (perioada concediului, plus 14 zile – cea a reparațiilor). Este legal acest lucru și cum pot fi apărate drepturile copiilor la frecventarea grădiniței sau unde am putea să ne adresăm în acest sens?

 

Dumitru Ursu, Orhei

 

Conform art. 112 din Codul muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii. Totoda­tă, angajatorul, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin două săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic, face programarea concediilor de odihnă pentru anul următor. La programarea acestor concedii se ţine cont atât de dorinţa salariaţilor, cât şi de asigurarea bunei funcţio­nări a unităţii. Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atât pentru angajator, cât şi pentru salariat (art. 116 din Codul muncii).

Cât despre nemulțumirile față de activitatea grădiniței, în cazurile indicate de dumneavoastră, le puteți adresa autorității publice locale de competența căreia ține asigurarea funcționării instituției respective.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand