14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concedierea persoanelor alese în organele sindicale. Încheierea contractului individual de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Concedierea persoanelor alese în organele sindicale. Încheierea contractului individual de muncă
Concedierea persoanelor alese în organele sindicale. Încheierea contractului individual de muncă
concediere

Foto: bzi.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concedierea persoanelor alese în organele sindicale

 

guestion

La adunarea sindicală am fost ales în calitate de pre­şedinte al comitetului sindical. Astfel, am devenit o persoană mai puţin comodă angajatorului. Doresc să aflu dacă salariatul ales în funcţia de preşedinte al comitetului sindical poate fi concediat.

 

Vladimir Dedecico, Cahul

 

Concedierea salariatului care îndeplineşte funcţia de preşedin­te al comitetului sindical sau alte obligaţii obşteşti nu se admite în perioada îndeplinirii acestor obligaţii, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii (art. 86, alin. (2) din Codul muncii). Această normă nu trebuie confundată cu alte dispoziţii legale referitoare la încetarea contractului individul de muncă, precum ar fi în circum­stanţe ce nu depind de voinţa părţilor sau la iniţiativa salariatului, respectiv, art. 82, 85 din acelaşi Cod al muncii.

Or, persoanele alese în organele sindicale, atât cele eliberate, cât şi cele neeliberate de la locul de muncă de bază, beneficiază de o anumită imunitate, adică de anumite drepturi şi garanţii pentru a-şi putea îndeplini sarcinile respective. Asemenea drepturi şi ga­ranţii pentru persoanele alese în organele sindicale sau în funcţiile elective ale acestora sunt prevăzute de mai multe acte legislative, inclusiv art. 33 şi 34 din Legea sindicatelor, art. 387 şi 388 din Codul muncii etc.

 

Încheierea contractului individual de muncă

 

guestion

Mi s-a promis că în martie voi fi acceptat la lucru în­tr-o gospodărie ţărănească. Doresc să aflu dacă în asemenea caz este încheiat sau nu un contract indi­vidual de muncă?

 

Constantin Vrabie, Hânceşti

 

În cazul Dumneavoastră, gospodăria ţărănească (de fermier) este obligată să întocmească, în formă scrisă, contractul individu­al de muncă. Mai mult decât atât, ea, gospodăria țărănească, are şi obligația să-l înregistreze la autoritatea administraţiei publice locale (primărie) care, potrivit art. 326 din Codul muncii,  remite o copie a acestuia inspecției teritoriale de muncă. În cazul în care contrac­tul individual de muncă nu a fost încheiat sau nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta se consideră încheiat pe o perioadă nedetermi­nată și își produce efectele juridice din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de angajator (gospodăria țărănească). Or, în cazul angajării fără respectarea formei scrise a contractului individual de muncă, angajatorul (fermierul) este obligat, de asemenea, în baza procesului-verbal de control al inspecției de muncă, să perfecteze cu lucrătorul angajat contractul respectiv (art. 58, alin. (4) din CM).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand