13 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Compensarea muncii. Indemnizaţia în caz de reducere a statelor de personal

Loading
Cetăţeanul şi legea Compensarea muncii. Indemnizaţia în caz de reducere a statelor de personal
Compensarea muncii. Indemnizaţia în caz de reducere a statelor de personal
compensarea-muncii

Foto: legestart.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Compensarea muncii prestate în zilele de odihnă

 

guestion

În perioada 30.12.2014-12.01.2015 m-am aflat în concediu medical. După aceea, am ieșit la lucru, inclusiv în zilele de sâmbătă, de pe 17 și 31 ianuarie, care au fost declarate lu­crătoare. Aş putea să primesc două zile libere din contul ce­lor lucrate pe 17 și 31 ianuarie?

 

Vasile Cerbu, Chișinău

 

Potrivit art. 111, alin. (5) din Codul muncii, în scopul utilizării opti­me de către salariaţi a zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, Guvernul este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. În temeiul acestor prevederi ale Codului muncii, prin Hotărârea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014, zilele de 2 şi 9 ianuarie sunt consi­derate zile de odihnă, iar zilele de 17 şi 31 ianuarie – lucrătoare.

În cazul dumneavoastră, zilele de 2 și 9 ianuarie au fost zile de con­cediu medical, dar nu de odihnă în sensul hotărârii menționate și, prin urmare, nu aveați obligația de a vă prezenta la serviciu în zilele de 17 și 31 ianuarie, declarate lucrătoare. Cu alte cuvinte, zilele de 17 și 31 ia­nuarie, pentru dumneavoastră, sunt considerate ca atragere la muncă în zile de repaus, cu remunerarea corespunzătoare, conform alin. (1) al art. 158 din Codul muncii.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol din Codul muncii, la cererea scrisă a dumneavoastră, angajatorul poate (însă nu este obligat) să vă acorde două zile libere care nu vor fi plătite.

 

Plata indemnizaţiei în caz de reducere a statelor de personal


guestion

Acum două săptămâni, am fost preavizat despre conce­diere, în legătură cu reducerea statelor de personal. Ce indemnizație de eliberare din serviciu voi primi pentru anii lucrați la întreprindere, la care am fost angajat pe 1 ianua­rie 1988?

 

Ion Voitic, Bălți

 

Potrivit art. 186 din Codul muncii, salariaţilor concediaţi în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal la unitate (art. 86, alin. (1), lit. c)) li se garantează plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea însumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decât un salariu mediu lunar.

La calcularea indemnizației de eliberare din serviciu se includ toți anii de activitate de la unitatea în care activați, adică începând cu 01.01.1988, cu condiția că contractul individual de muncă nu a încetat anterior din anumite motive indicate în art. 81 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • ion
    17.11.2017

    Vreau să ştiu, cum se calculează îndemnizaţia la reducerea cadrelor pentru prima lună (art. 186 alin (1), lit.a). Noi am luat salariul mediu săptămânal (HG 426) din anul reducerii şi l-am înmulţit la numărul de ani compleţi lucraţi în şcoală. Sunt păreri că trebuia de calculat salariu mediu săptămânal aparte, pentru fiecare an lucrat. Această variantă pare absurdă, deoarece avem ani de pe timpul cupoanelor, rublelor sovietice. la transformare în lei salariul madiu săptămânal agalează cu 0,027lei, 0,011lei şi tot aşa pentru perioada 1981-1991. Din 1991 până în 2000 salariul mediu săptămânal variază între 1,074lei şi 62,10lei.Cred că suma primită în aşa caz de loc nu seamănă a îndemnizaţie, dar a bătaie de joc. Lămuriţi-mă dacă puteţi, care e formula de calculare a acestei îndemnizaţii.

Citește și
slot thailand