25 iunie 2024
Chisinau
Social

Comitetul sectorial pentru formarea profesională în construcții: la 15 ani

Loading
Social Comitetul sectorial pentru formarea profesională în construcții: la 15 ani
Comitetul sectorial pentru formarea profesională în construcții: la 15 ani
sindicate.md

Partenerii sociali din ramura construcțiilor au marcat, pe 15 noiembrie curent, 15 ani de activitate a Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, în cadrul unei eveniment organizat la Institutul Muncii.

La activitate au participat reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicate­lor din Moldova, ai Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, Federației Pa­tronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții din Republica Moldova, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, ai școlilor profesionale și antreprenoriatului din ramură.

Prezent la activitate, Andrei Spînu, minis­trul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a mulțumit Comitetului sectorial pentru for­marea profesională în ramura construcțiilor pentru aportul la elaborarea standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, și s-a arătat deschis să dezvolte relațiile de conlucrare pentru a soluționa problemele existente în ramură.

Victor Talmaci, președintele Federației „SINDICONS”, a adresat un mesaj de feli­citare, în care a subliniat că această struc­tură își îndeplinește cu brio misiunea de a dezvolta parteneriatul social în scopul sprijinirii învățământului profesional teh­nic și formării continue, astfel încât să fie corelate cerințele legate de formarea pro­fesională a specialităților cu necesitățile ac­tuale ale pieței forței de muncă în ramura construcțiilor.

La rândul său, Marin Sîrbu, președintele Federației Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții, a vorbit despre necesitatea revizuirii sau a elaborării standardelor ocupaționale pen­tru toate calificările din domeniul construcțiilor, în scopul actualizării programelor de formare inițială și continuă pentru a pre­găti în sistemul național specialiști compe­titivi pe piața muncii.

Potrivit Lidiei Barburoș, președinta Co­mitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, actual­mente, în ramura construcțiilor sunt ela­borate 22 de standarde ocupaționale pen­tru profesiile muncitorești, fiind totodată create platforme de comunicare. A fost intensificată cooperarea dintre partene­rii sociali, au fost stabilite parteneriate cu organizații de peste hotare pentru a face schimb de experiență și a prelua bune prac­tici, implementate un șir de proiecte de-a lungul anilor.

Polina Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM, a menționat eforturile partenerilor sociali de a dezvolta cadrul legal de activitate al comitetelor sectoriale, inclusiv în ramura construcțiilor, care reprezintă un meca­nism important al dialogului social dintre patroni, salariați, pentru a identifica soluții eficiente în domeniul formării profesiona­le de care beneficiază ramura și întreaga societate, Comitetul sectorial din ramura construcțiilor fiind lider la elaborarea stan­dardelor ocupaționale.

În cadrul activității, s-a discutat despre rolul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în dezvoltarea formării pro­fesionale în ramura construcțiilor, dezvol­tarea Cadrului Sectorial al Calificărilor din această ramură, chestiuni legate de planifi­carea finanțării Comitetelor sectoriale pen­tru anul 2024.

De asemenea, au fost oferite diplome din partea partenerilor sociali mai multor reprezentanți ai comitetului în semn de recunoștință și apreciere pentru activitate prodigioasă în cadrul acestuia și cu prilejul împlinirii a 15 ani de la fondare.

Precizăm că Comitetul sectorial pen­tru formarea profesională în ramura construcțiilor este un reprezentant al pieței muncii din domeniul respectiv, creat de către Comisia Ramurală pentru Consul­tări și Negocieri Colective, o structură re­prezentativă, formată din reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor, autorităților publice centrale. Activitatea Comitetelor sectoriale este axată preponderent pe for­marea profesională și elaborarea standar­delor ocupaționale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand