14 iunie 2024
Chisinau
Social

Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o serie de decizii importante

Loading
Social Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o serie de decizii importante
Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o serie de decizii importante
Vocea poporului

Membrii Comitetului Confede­ral al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova s-au întrunit joi într-o ședință plena­ră, în sala de ședințe de la parte­rul Casei Sindicatelor, în condiții de maximă siguranță, fiind lua­te măsurile de protecție, păs­trându-se distanțarea socială.

Criza pandemică a dat peste cap activitatea social-economică a întregii țări, sindicatele nefiind o excepție în acest sens. Liderii sindicali au activat în condiții spe­ciale, la distanță, ținând pulsul organizațiilor din teritoriu, fiind la curent cu principalele probleme cu care se confruntă membrii sindicali de rând. În cotext, ordinea de zi a cuprins mai multe chestiuni impor­tante, care s-au acumulat pe par­cursul ultimelor două luni.

Membrii Comitetului Confederal au aprobat câteva avize ale CNSM asupra unor proiecte de lege pentru modificarea unor acte legislative, care vizează direct sin­dicatele, cum ar fi reglementarea raporturilor de muncă prin inter­mediul agentului de muncă tem­porară ș. a.

 

Principalele probleme puse pe tapet de liderii sindicali vizează întreaga societate

 

De asemenea, a fost adoptată o hotărâre cu privire la unele re­comandări pentru organizaţiile-membre ale CNSM referitoare la modul de colectare a cotizațiilor de membru al sindicatului prin prisma reglementărilor legale și la actua­lizarea reglementărilor statutare în contextul situațiilor excepționale.

Totodată, a fost aprobat Planul de activitate al CNSM pentru pe­rioada octombrie – decembrie a anului 2020.

Liderii de sindicat membri ai Comitetului Confederal al CNSM au aprobat o decizie cu privire la participarea la Ziua Globală pen­tru Acțiune „Investiți în serviciile de îngrijire acum!” din 29 octom­brie 2020 și au audiat o informație despre activitățile internaționale desfășurate în perioada pande-mică.

Cu detalii de la ședința Comite­tului Confederal vom reveni în nu­mărul următor al ziarului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand