16 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Comisia de cenzori a sindicatelor a făcut bilanțul pentru anul curent

Loading
Fără categorie Comisia de cenzori a sindicatelor a făcut bilanțul pentru anul curent
Comisia de cenzori a sindicatelor a făcut bilanțul pentru anul curent

 

 

cenzori

Foto: sindicate.md

Comisia de cenzori a Confe-derației Naționale a Sindica­telor din Moldova (CNSM) s-a întrunit vineri, 12 decembrie curent, pentru a face un bilanț al rezultatelor activităţii eco­nomice a întreprinderilor Casa de Odihnă „Campingul din Va­dul lui Vodă” SRL, Casele de Odihnă şi Recuperare „Perlele Nistrului” SRL şi Agenţia de Turism „Vacanţa-Tur“ SRL, în a căror gestiune se află patri­moniul sindical.

 

Președintele Comisiei de сenzori a CNSM, Anatolie Nistor, a relevat rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor pe parcursul a nouă luni de activitate, dar și despre unele proiecte de viitor în vederea activității bazelor de odihnă și recuperării in-vestițiilor.

În Casa de Odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă” SRL, Casa de Odihnă şi Recuperare „Perlele Nistrului” SRL şi Agenţia de Turism „Vacanţa –Tur” SRL, în perioada estivală, s-au odih­nit 8139 de copii. Majoritatea aces­tora au primit bilete de odihnă prin intermediul Ministerului Muncii, Pro-tecţiei Sociale şi Familiei (4977 de copii). Restul au ajuns la tabere fiind asigurați cu bilete de către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, prin vânzări de bilete în teritoriu – 759 de copii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în vara lui 2014 s-au odihnit cu 314 copii mai puțini”, a anunțat Nistor.

Potrivit lui, în două din cele trei case de odihnă s-au investit peste cinci milioane de lei: în Casa de Odih­nă „Campingul din Vadul lui Vodă” SRL – peste 987 de mii lei şi în Casa de Odihnă şi Recuperare „Perlele Nistru­lui” SRL – peste patru milioane lei).

„Aceste întreprinderi sunt sezo­niere, activează doar 50-70 de zile, vara, dar cheltuielile, doar salariale, sunt destul de impunătoare – 2,9 mi­lioane de lei. În perioada staţionării întreprinderilor, salariile nu sunt re­glementate. Însă, beneficiul este sănă­tatea copiilor, a membrilor și a viitori­lor membri de sindicat”, a menționat Anatolie Nistor.

În cadrul ședinței, a fost aprobat planul de activitate al Comisiei de cen­zori pentru anul 2015.

 

Departamentul Informațional al CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și