25 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM, PNUD și OIM își fortifică eforturile pentru protecția lucrătorilor migranți

Loading
Social CNSM, PNUD și OIM își fortifică eforturile pentru protecția lucrătorilor migranți
CNSM, PNUD și OIM își fortifică eforturile pentru protecția lucrătorilor migranți
Vocea poporului

Migraţia în sine a cetățenilor dintr-o țară în alta este un proces natural de funcţionare şi dezvol­tare a societăţii umane. În Repu­blica Moldova însă acest feno­men a căpătat amploare. Cauzele migrației sunt diferse: calitatea vieții, nivelul de trai, de educație, problemele economice, gradul de independență etc. Potrivit date­lor Biroului Național de Statistică (BNS), la începutul anului 2020, în Republica Moldova locuiau 2,64 milioane de persoane cu reședință obișnuită.

În ultimii ani însă locuitorii țării au fost masiv implicați în migrația internațională, astfel, în anul 2017, din țară au emigrat în jur de 160 de mii de persoane, iar 110 mii de persoane au imigrat în țară, ma­joritatea dintre ei fiind migranți reîntorși. O parte dintre aceștia au plecat pe căi legale, având semnat și un contract individual de muncă, iar alții pe căi ilegale – categoria de muncitori cea mai vulnerabilă.

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), PNUD și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) Moldova, în cadrul Proiectului „Migrație şi dezvoltare locală II” continuă să își fortifice eforturile în sporirea protecției drepturilor lucrătorilor migranți. Proiectul a fost inițiat în ianuarie 2019 și va continua până în decembrie 2022. Din ca­uza pandemiei de Covid-19 însă, unele acțiuni care urmau să se desfășoare în cadrul acestui pro­iect au fost amânate pentru o altă dată. În una din zilele trecu­te a avut loc o întâlnire, în format online, a reprezentanților acestui proiect cu responsabili din cadrul CNSM.

 

Un rol important în protejarea migranților trebuie să-l aibă sindicatele, în cooperare cu colegii din alte țări

 

„Din cauza restricțiilor instituite de pandemia de Covid-19, inclusiv cele de deplasare, unele acțiuni care urmau să se desfășoare nu au mai avut loc. Pu­nem un accent foarte mare pe protecția lucrătorilor migranți prin diverse instru­mente. Unul din acestea este și fortifi­carea capacităților sindicatelor, dar și a cooperării acestora cu partenerii lor din străinătate, principalele țări de destinație a moldovenilor”, a menționat în cadrul ședinței Ghenadie Crețu, coordona­tor de program Agenția ONU pentru Migrație, Misiunea OIM în Moldova. Una din aceste țări, unde se află o bună par­te din conaționalii noștri, și rămâne în continuare importantă pentru lucrătorii migranți moldoveni, este Italia. Anume pentru aceasta, s-a propus organizarea, în toamnă, a unei vizite în această țară. Din delegație vor face parte reprezentanți din cadrul CNSM, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Biroului Relații cu Di­aspora, reponsabili de proiect. În cadrul vizitei, delegația din Republica Moldova ar urma să se întâlnească cu sindicatele din Italia, reprezentanți ai migranților/diasporei, ai asociațiilor de băștinași, ai Ambasadei Republicii Moldova la Roma, ai ministerului Muncii și Protecției Sociale din Italia, dar și cu alte organizații, meni­tă să contribuie la protecția angajaților și migranților moldoveni.

 

Sindicatele, un rol important în protecția migranților

Potrivit vicepreședintelui CNSM, Sergiu Sainciuc, un rol important în protejarea migranților trebuie să-l aibă sindicatele, în cooperare cu colegii din alte țări. „Acest proiect vine să faciliteze și mai mult acest scop. Anterior, am avut și un acord bilate­ral cu sindicatele din Italia, dar a expirat și nu mai este în vigoare. În cazul dat ar fi bine să fie actualizat, chiar semnat în ca­drul vizitei din Italia. Ar fi un lucru extror­dinar, pentru că asta ne-ar da o bază mai bună de protecție a lucrătorilor migranți. Trebuie să continuăm acest lucru și să for­tificăm eforturile pentru a-i ajuta nu doar pe lucrătorii migranți care au semnate con­tracte individuale de muncă, dar și pe cei ilegali ca să-i aducem pe făgașul lor legal. Evident, și acasă trebuie să depunem mari eforturi ca să fie create condiții necesare, pentru ca acești migranți să se întoarcă în țară. Actuala guvernare are drept scop acest lucru, ca să creeze condiții bune, dar acest lucru va dura, nu va fi posibil într –o perioadă scurtă de timp. Trebuie să ne focusăm pe toate aceste aspecte și să ne unim eforturile în acest sens”, a menționat vicepreședintele CNSM.

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” a apărut în rezultatul necesității de a abor­da eficient problemele legate de migrație, împreună cu crearea unui mediu propice pentru afaceri, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii. Toate acestea, de asemenea, sunt enumerate ca principa­lele priorități ale Guvernului pentru urmă­torii patru ani. Proiectul se concentrează, de asemenea, pe consolidarea cooperării internaționale privind migrația forței de muncă, vizând negocierea acordurilor bilaterale privind migrația și protecția socială a forței de muncă și conceptua-lizarea mecanismelor de migrație a forței de muncă cu principalele țări de destinație.

Tatiana Marian, șefa Departamentului mass-media și relații internaționale din cadrul CNSM, a subliniat că activitățile din cadrul proiectului urmează să sprijine și sindicatele prin consolidarea capacităților și indrumare în participarea la cooperare internațională cu omologii străini, ca o platformă pentru promovarea și protecția drepturilor muncii migranților în țările de destinație.  În ansamblu, aces­te intervenții vor conduce la îmbunătă-țirea capacității părților interesate din Republica Moldova de a conceptualiza și negocia cu țările de destinație mecanis­mul de migrație circulară pentru o mobi-litate mai bine reglementată a forței de muncă.

 

14 acorduri în domeniul securităţii sociale

În vederea conformării la standardele şi normele europene în domeniul securităţii sociale, Casa Naţională de Asigurări Soci­ale (CNAS) aplică în prezent 14 acorduri în domeniul securităţii sociale. Este vorba de țări precum Bulgaria, Portugalia, Ro­mânia, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germa­nia, Turcia şi Belarus.

Acordurile prevăd calculul pensiilorîn baza principiului european – cel al proporționalității. Atât R. Moldova, cât şi statul contractant calculează şi achită pen­sia doar pentru perioadele de asigurare re­alizate pe teritoriul propriu. Astfel, presta­ţia socială este stabilită conform legislaţiei fiecărui stat şi se transferă beneficiarului pe teritoriul statului de domiciliere.

În baza prevederilor acordurilor inter-naționale de securitate socială CNAS a stabilit 1168 de pensii, dintre care 479 de pensii au fost stabilite și transferate pen­tru cetățenii domiciliați în Republica Fede­rală Germania, 303 pensii au fost stabilite și exportate în România, iar 147 bene-ficiari își primesc pensia în Republica Bul­garia.

De asemenea, au fost stabilite 539 de prestaţii sociale de către instituţiile com­petente ale altor state contractante pen­tru cetăţenii moldoveni, domiciliaţi actu­almente în Republica Moldova, dar care au activat legal pe teritoriul acestor ţări. Republica Federală Germania transferă pensiile pe teritoriul Republicii Moldova pentru 202 beneficiari, România – pentru 106 beneficiari, Polonia – pentru 77 bene­ficiari, Republica Cehă – pentru 67 benefi­ciari şi Portugalia transferă pensii pentru 49 de beneficiari.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand