19 iulie 2024
Chisinau
Social

CNSM pledează pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190

Loading
Social CNSM pledează pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190
CNSM pledează pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190
Vocea poporului

Potrivit datelor statistice, fiecare a cincea femeie angajată din Re­publica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire sexua­lă, la locul de muncă, iar fiecare a patra se confruntă cu forme grave de hărțuire. În context, experții în domeniu consideră că numărul vic­timelor s-ar putea micșora, odată cu ratificarea de către Parlamentul de la Chișinău a Convenției nr.190 a Organizației Internaționale a Mun­cii (OIM).

Ba mai mult, ratificarea acestui document ar putea permite realizarea mai efici­entă a egalității de șanse, în țara noastră.

„Convenția reprezintă un instrument care va permite salariaților să realizeze mai eficient egalitatea de șanse, mai ales atunci când vorbim despre egalitatea de gen în lumea muncii. Vin cu un apel către socie­tatea civilă că să ne consolidăm în jurul acestei misiuni. Doar prin eforturi conjuga­te putem să avem această Convenție rati­ficată”, a menționat președintele CNSM, Igor Zubcu.

În una din zilele trecute, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat masa rotundă cu genericul „Pro­movarea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 190 pri­vind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă – obiectiv comun al partenerilor sociali”.

La eveniment au participat conducerea CNSM, reprezentanți ai centrelor sindicale național–ramurale, membri ai comisiilor de femei și de tineret ale CNSM, deputați din Parlament, responsabili de la ministerul de resort, dar și alți specialiști în domeniu.

 

Necesitatea eliminării violenței

Aceștia au vorbit despre necesitatea ratificării Convenției OIM nr. 190, document ce  prevede eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. De asemenea, să se inițieze consultări pe marginea documentului cu partenerii sociali, privind implementarea unui plan la nivel național pentru a combate acest fenomen, desfășurarea unor activități de instruire, informare și sensibilizare pentru a stopa violența și hărțuirea în lumea muncii, dar și alte acțiuni.

„Această Convenție ne dă o bază pentru a o transpune în legislația națională. Astfel, noi asigurăm că baza, fundamentul este tratatul internațional, și nu legislația locală, care poate fi mai ușor schimbată”, susține Ian Feldman, președintele Consiliului pen­tru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

„Bineînțeles, este o racordare a legislației noastre la standardele europene, pentru că, fiind țară candidată, trebuie să ne fa­cem tema pentru acasă. Asta înseamnă o legislație care să corespundă normelor europene. Convenția nr. 190 este unul din­tre aceste documente”, a relevat deputata Angela Munteanu-Pojoga.

Potrivit experților în domeniu, în Repu­blica Moldova, în domeniul muncii, ar exista toate tipurile de hărțuire, atât a femeilor, cât și a bărbaților. Totuși, cea mai întâlnită formă ar fi hărțuirea sexuală.

„Este foarte important ca toate structu­rile statale, inclusiv administrația publică locală, să aibă aceeași viziune și, cu eforturi comune, să înlăturăm această discriminare. Dar, desigur, trebuie ratificată Convenția, să avem un plan de măsuri la nivel de țară, un plan concret, pentru a arăta care sunt obligațiile pentru toți subiecții”, este de pă­rere Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM.

Convenția nr. 190 protejează toți lucră­torii din economia formală și informală și stabilește în mod clar rolul guvernelor și al partenerilor sociali în abordarea și  preve­nirea violenței și a hărțuirii. De asemenea, documentul include protecția împotriva violenței și a hărțuirii terților, precum și protecția împotriva efectelor violenței do­mestice în lumea muncii. Până în prezent, documentul a fost ratificat de 22 de țări, dintre care șase din Europa.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand