1 decembrie 2021
Chisinau
Social

CNSM a prezentat avizul la proiectul de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022

Loading
Social CNSM a prezentat avizul la proiectul de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a prezentat Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative care vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022. Documentul privind măsurile de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022, a fost propus spre consultare publică de către Ministerul Finanțelor la data de 11 noiembrie 2021.

CNSM a prezentat avizul la proiectul de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022

Potrivit Ministerului Finanțelor, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2022 au drept scop consolidarea veniturilor bugetare printr-o administrare fiscală și vamală eficientă, soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova, în contextul proceselor economice și sociale existente. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022 poate fi accesat aici.

În urma examinării proiectului dat, CNSM a elaborat un set de propuneri și recomandări, minuțios argumentate, care vizează proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022, propus de către Ministerul Finanțelor spre consultări publice.

Prezentăm mai jos o parte dintre propunerile CNSM cu privire la proiectul de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022:

 • Deducerea plăților în favoarea lucrătorului pentru recuperarea cheltuielilor suportate de acesta în desfășurarea muncii la distanță, în modul stabilit de Guvern.
 • Revenirea la scutirea tichetelor de masă de plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat, fapt care ar încuraja întreprinderile să contribuie la alimentarea salariaților lor.
 • Restabilirea scutirii acordate pentru soț/soție, pornind de la faptul că de această scutire se utiliza mai cu seamă în situații cînd soțul/soția, din diferite motive, nu se puteau angaja în cîmpul muncii.
 • Stabilirea scutirii pentru persoanele întreținute, reieșind din valoarea minimului de existență multiplicat la 12 luni pentru fiecare persoană întreținută.
 • Restabilirea dreptului la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs anterior termenului stabilit de legislație.
 • Acordarea persoanelor fizice a posibilității de a deduce cheltuielile pentru medicamente, investigații medicale, intervenții chirurgicale, neacoperite de fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv cu privire la testarea pentru identificarea noului tip de coronavirus.
 • În scopul protejării și susținerii producătorilor autohtoni, afectați atît de efectele pandemiei Covid-19, CNSM propune micșorarea taxei pe valoare adăugată la produse alimentare; articolele din tricotaj; zahărul din sfecla de zahăr; produse cosmetice și produsele de mașini agricole.
 • Acordarea indemnizației de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului pentru salariații, care conform prevederilor Legii nr. 289/2004 nu întrunesc condițiile privind stagiul de cotizare necesar.
 • Se propune ca premiul anual să fie stabilit în mărime de 100% din salariul de bază de 50% actualmente, ceea ce presupune o stimulare financiară mai bună a salariaților.
 • Menținerea unor ritmuri adecvate de majorare a garanțiilor minime în sectorul bugetar, eliminarea decalajului existent față de cuantumul salariului minim în sectorul real al economiei și asigurarea respectării principiului „salariul egal pentru muncă de valoare egală”.
 • Se solicită amendarea legislației în vigoare în vederea asigurării acordării premiului anual pentru rezultatele anului 2020 și 2021 pentru personalul din sectorul bugetar.
 • Scutirea organizațiilor sindicale de taxa de înregistrare. Este de reținut că în contextul asigurării respectării dreptului constituțional al salariaților de a întemeia sindicate, legislația națională nu a mai cunoscut cazuri în care sindicatele, pentru obținerea statutului de persoană juridică, să achite taxe de înregistrare.
 • CNSM propune completarea cu prevederea privind acordarea, ca excepție, a plăților anticipate (avans) în mărime de cel puțin 75% pentru contractele care au ca obiect servicii de organizare a tratamentului balneosanatorial al asigurărilor și a odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival întru asigurarea organizării conforme a odihnei/tratamentului categoriilor de populație menționate.

Textul integral al recomandărilor și argumentările CNSM privind măsurile de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022 poate fi găsit aici.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și