16 iunie 2024
Chisinau
Social

Cine distruge procesul educațional în Liceul „Alexandru Agapie” din Pepeni, Sângerei

Loading
Social Cine distruge procesul educațional în Liceul „Alexandru Agapie” din Pepeni, Sângerei
Cine distruge procesul educațional în Liceul „Alexandru Agapie” din Pepeni, Sângerei
facebook.com

Atmosfera prietenească, starea de bine constituie unul dintre factorii importanți care influențează procesul educațional în orice instituție, însă în Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”, este total invers, din cauza lui Oleg Cernei, consilier local și raional, dar și cu concursul altor per­soane.

Începând cu 24 iunie a. c., toți angajații suntem intimidați pe diverse căi.  Deși am înaintat demersuri, petiții la diverse organe ierarhic superioare (Direcția Educație Sânge­rei, Ministerul Educației și Cercetării etc.), am anunțat că vom intra în grevă începând cu 1 septembrie curent (ne-am abținut, punând pe primul loc elevii, ca să nu afectăm proce­sul educațional), problema nu s-a rezolvat.

La sfârșitul adunării de la 30 august 2022, s-a ajuns la o înțelegere între angajații instituției și reprezentanții Direcției Educație Sângerei, ca director interimar al liceului să fie numită Liuba Rudei, rugând insistent ca să fie luate în considerație doleanțele noas­tre.

Discuția de la 30 august nu a fost una productivă și constructivă, precum ne-am fi dorit. Ni s-a propus și, după aproximativ pa­tru ore de discuții, ne-am convins că ministe­rul de resort nu este informat corect despre problemă, nici despre acțiunile noastre. Am acceptat o variantă: ca Liuba Rudei să rămână în funcție până la anunțarea și desfășurarea unui concurs, iar apoi, câștigătorul concursu­lui, oricine ar fi, să preia funcția, cu condiția ca el să fie un coleg din instituția noastră. Dar tot atunci, Pavel Maxian, profesor de infor­matică la liceul nostru, a refuzat să accepte funcția de director interimar (deși exista un ordin al Direcției Educație în acest sens), el fi­ind solidar cu colectivul.  Liuba Rudei și-a dat acordul și a scris o cerere de a i se permite să continue activitatea ca director interimar. Peste o oră, însă, Liuba Rudei a fost suna­tă de șefa Direcției Educație Sângerei, Maria Bajura, ca să-i confirme că cererea nu este valabilă și este necesar să se mai gândească, să se consulte…

Acest lucru ne-a demonstrat că suntem implicați într-un joc politic, manipulați și ținuți în tensiune de Oleg Cernei și de șefa Direcției Educație Sângerei.

Noi, corpul didactic, nu merităm ca să ni se impună un consilier raional, care ne te­rorizează, ne șantajează, postează falsuri la adresa angajaților și a familiilor lor, o persoa­nă care a făcut facultatea de istorie, dar care nu a predat nici o lecție, să fie angajat în instituție în calitate de profesor de educație pentru societate, pe când MEC insistă  ca dis­ciplina să fie predată de persoane cu studii în domeniu sau după recalificare.

Să fim amenințați la telefon, dar și în tim­pul adunării generale din 29 august 2022, că, dacă ieșim la grevă, ,,Eu trimit la voi poliția!”

Ca să numească un director interimar, fără să se consulte cu angajații, afirmând că „Așa vreau eu!”.

Începând cu 1 septembrie, prezența lui Cernei în liceu ne sufocă și este un mare im­pediment pentru cadrele didactice, pentru personalul tehnic. Suntem ascultați la ușa ca­binetului, intimidați, ne sunt divulgate date cu caracter personal (cereri, diverse acte, secvențe filmate despre angajați fără acordul lor și postarea acestora pe rețele de sociali­zare etc.).

Noi nu mai putem activa și nici accepta cuvintele și faptele lui Oleg Cernei.

Dorim să activăm într-un climat psiholo­gic pozitiv. Cum poate fi admisă să activeze ca director adjunct pentru educație o per­soană care nu are stagiu pedagogic și nici experiență de muncă în domeniu?

Până azi nu avem răspunsuri la petițiile și demersurile înaintate, suntem lăsați într-o situație incertă, prin tergiversare, cu scopul de a minimaliza rezistența colectivului.

Am ajuns la capătul răbdării. Cerem ca să fim auziți și să contribuim de comun acord la soluționarea problemei, deoarece sun­tem epuizați. Unii au demisionat din cauza asta, alții sunt cu valiza făcută ca să lase to­tul, deoarece este imposibil de trăit și acti­vat în astfel de condiții. De la 5 septembrie, am trecut la proteste pașnice în intervalul de timp 7:30-7:50, pentru a nu afecta procesul educațional. Vom continua în același ritm, iar dacă organele ierarhic superioare nu vor în­treprinde măsuri, vom acționa mai dur, vom trece la grevă.

Dorim atitudine responsabilă, corectitudine! Dorim să fim auziți!

 

Angajații Liceului ,,Alexandru Agapie”, satul Pepeni, raionul Sângerei (în total, 90 de persoane)

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand