30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Cînd poate fi depusă cererea de demisie? Angajarea pentru efectuarea unei anumite lucrări

Loading
Cetăţeanul şi legea Cînd poate fi depusă cererea de demisie? Angajarea pentru efectuarea unei anumite lucrări
Cînd poate fi depusă cererea de demisie? Angajarea pentru efectuarea unei anumite lucrări

cerere-de-demisie

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Cererea de demisie poate fi depusă de salariat oricând

 

guestion

Mă aflu în concediu și am depus cerere de demisie. Mă interesează dacă perioada de concediu se exclude sau nu din termenul în care trebuie să anunț despre aceasta angajatorul?

 

Roman Petrache, Chișinău

 

Cererea de demisie poate fi depusă de salariat oricând, inclusiv în perioada aflării în concediu, indiferent de forma acestuia, iar aceste perioade nu pot fi excluse din termenele calculate din momentul depu­nerii cererii de demisie.

Cu alte cuvinte, depunerea cererii de demisie în perioada concediului nu exclude perioada de 14 zile calendaristice sau perioada de o lună în cazul conducătorilor unității, adjuncțiilor lui și a contabilului-șef, după care salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin sala­riatului și să-i elibereze carnetul de muncă și alte documente legate de activitatea acestuia în unitate (art. 85, alin. (3) din Codul muncii).

 

Angajarea la muncă pentru efectuarea unei anumite lucrări

 

guestion

Care este durata maximă a contractului individual de muncă încheiat pentru îndeplinirea unei anumite lucrări? În contract trebuie să fie indicată funcția sala­riatului?

 

Andrei Bărgan, Ungheni

 

Da, funcția urmează să fie indicată în contract, deoarece la încheie­rea acestuia salariatul se obligă să efectueze pentru angajator lucrarea prevăzută în contract conform unei anumite funcții (profesii, calificări) primind pe parcursul perioadei de efectuare a lucrării respective o re­compensă sub formă de salariu.

Contractul individual de muncă pentru efectuarea unei anumite lu­crări se încheie în cazul în care stabilirea unui termen exact pentru finalizarea acesteia nu este posibilă. Părțile contractului pot conveni asupra unui termen general de executare, precum și asupra termenelor de executare a unor părți din lucrare. În cazul în care timpul necesar efectuării unei anumite lucrări depășește perioada de cinci ani, con­tractul individual de muncă se va considera încheiat pe durată nede­terminată (art. 312 din Codul muncii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand