21 iulie 2024
Chisinau
Social

Cetăţenii moldoveni reveniţi de peste hotare: Cum îi ajută autorităţile?

Loading
Social Cetăţenii moldoveni reveniţi de peste hotare: Cum îi ajută autorităţile?
Cetăţenii moldoveni reveniţi de peste hotare: Cum îi ajută autorităţile?
migrani-reveniti

Foto: europalibera.org

 

Conform studiilor recente, efectuate în cadrul Proiectului NEXUS Mol­dova, în țară au revenit circa 44 de mii de persoane, iar alţi aproximativ jumătate dintre cei plecaţi la muncă intenţionează să revină la baştină. Există astfel un număr impunător de migranţi care au revenit deja sau care vor reveni în viitorul apropiat. Unii dintre ei vor avea  nevoie de su­portul autorităţilor în procesul de integrare socială.

 

Datele studiului „Evaluarea necesităţilor agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din perspectiva lucrului cu mi­granţii reîntorşi” atestă că doar o parte din­tre migranţii reveniţi acasă se adresează la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. În anul 2015, la structurile teri­toriale ale ANOFM s-au adresat 3292 de mi­granţi reveniţi, ceea ce constituie circa 7 la sută din numărul total de migranţi reveniţi. De cele mai dese ori, e vorba de migranţii cei mai defavorizaţi.

Calitatea proastă a ofertei de muncă, în mod special, mărimea salariului este prin­cipala problemă a migrantului, în trei din patru cazuri. Urmează problemele de rein­tegrare socială, starea sănătăţii şi recunoaş­terea calificărilor. Principalele doleanţe ale migranţilor reîntorşi acasă care se adresează la ANOFM cuprind: locuri de muncă cu sa­larii bune, locuri de muncă legale la locul de trai, indemnizaţii pentru perioada căutării unui loc de muncă, informare în domeniul ocupării forţei de muncă, certificarea cali­ficărilor obţinute peste hotare, angajarea legală în ţările UE, condiţii de muncă atrac­tive, susţinere materială la crearea afacerii, asigurare medicală.

Diana Cheianu–Andrei, consultant na­ţional la Proiectul „Migraţie şi Dezvoltare Locală”, a menţionat, în cadrul unui atelier de lucru, care a avut loc recent la Institutul Muncii de la Chişinău, că proiectul respectiv se implementează în perioada 2015-2017 de PNUD, în parteneriat cu Guvernul Republi­cii Moldova şi cu ONG-uri locale, sectorul privat. Proiectul şi-a propus şi dezvoltarea unui mecanism interinstituţional de refe­rire pentru integrarea migranţilor reveniţi acasă, care să ajute ministerul de resort să crească randamentul reintegrării sociale a acestora. Mecanismul dat reflectă un cadru special de cooperare, prin care autorităţile publice centrale, locale, societatea civilă îşi coordonează eforturile pentru integrarea în societate a migranţilor reveniţi de peste ho­tare.

Solicitat de redaţia ziarului „Vocea po­porului”, Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a spus că în ultima perioadă au avut loc două târguri de locuri de muncă pentru tineret, la care au putut participa şi cetăţeni moldoveni reveniți de peste hotare. „Împre­ună cu Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Guvernului, am avut întrevederi cu un grup de migranţi din sectorul agroindus­trial. Îmi pare bine că ei au luat o direcţie foarte bună, prin faptul că au implementat proiectul PARE unu plus unu. În situaţia în care situaţia financiar-economică a ţării este una precară, o parte dintre migranţii care vor să iniţieze o afacere sau deja s-au lansat în business, au rămas nemulţumiţi, pentru că Guvernul nu şi-a onorat obligaţiile – nu a acoperit fiecare leu investit de migranţii re­întorşi acasă, așa cum a promis. Astfel, alţi doritori şi-au pus o întrebare – dacă iau un credit de la bancă, oare îl vor putea întoar­ce înapoi? Oare nu riscă să rămână şi fără casă sau altă proprietate pe care o va pune în gaj? Reprezentanţi ai CNSM, împreu­nă cu diaspora, ANOFM au avut o discuţie aparte, la care au rugat reprezentanţii Gu­vernului să îşi revadă poziţiile în domeniul dat, astfel ca cetăţenii moldoveni care revin din străinătate să beneficieze de o mai mare susţinere din partea statului. Pentru anul 2017, am planificat unele acţiuni. Prin in­termediul sindicatelor de ramură, să aflăm numărul doritorilor de a porni o afacere şi să le acordăm ajutor. Dacă îi vom susţine, vom întoarce acasă tot mai mulţi cetăţeni moldo­veni care se află peste hotare”, a concluzio­nat Petru Chiriac.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand