23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Certificatul de concediu medical, eliberat în baza unor reguli noi

Loading
Без рубрики Certificatul de concediu medical, eliberat în baza unor reguli noi
certificat-medical

Această măsură are menirea să înlăture barierele birocratice şi cir­cuitul suplimentar neargumentat al pacienţilor
Foto: eva.ru

 

O serie de modificări şi com­pletări la Instrucţiunea pri­vind modul de eliberare a certificatului de concediu medical au fost aprobate la ultima şedinţă a Guvernului în exercițiu. Acestea au sco­pul de a aduce în concordanţă prevederile Instrucţiunii cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea tempo­rară de muncă şi alte presta­ţii de asigurări sociale, dar şi cu Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calculare şi de plată a in­demnizaţiilor pentru incapa­citatea temporară de muncă.

 

Potrivit Biroului de comunica­re şi relaţii cu presa al Guvernului, noile reguli vizează eliberarea şi prelungirea certificatului medical pentru unele cazuri de boală sau traumatism, al concediului pentru îngrijirea copilului bolnav şi al celui de maternitate. Totodată, prevede­rile în cauză se referă şi la anumite aspecte ce ţin de felul în care trebuie completat formularul certificatului de concediu medical.

Mircea Buga, ministrul Sănătăţii în exerciţiu, a precizat că regulile respective stabilesc, de asemenea, că certificatele pentru îngrijirea co­piilor bolnavi sunt eliberate până la vârsta de 10 ani a copilului, iar pen­tru cei cu grad de dizabilitate sau maladie oncologică – până la 16 ani. Până acum, certificatele de acest fel erau eliberate doar până la vârsta de şapte ani ai copilului, în toate cazu­rile. În acelaşi timp, a fost dublată durata totală pentru care se elibe­rează certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav, până la 60 de zile cumulativ într-un an calendaristic. Au fost specificate şi cazurile în care certificatul pentru îngrijirea copilu­lui bolnav este eliberat pentru toată perioada de îngrijire necesară con­form indicaţiilor medicale.

În cazul sarcinii cu trei şi mai mulţi copii, durata concediului de maternitate a fost majorată până la 182 de zile calendaristice, ceea ce include 112 zile de concediu prena­tal şi 70 de zile de concediu postna­tal. Concomitent, a fost reglemen­tată eliberarea certificatelor pentru concediu de maternitate în cazurile când căsătoria a fost înregistrată după 30 de săptămâni de sarcină.

Şi procedura de prelungire a certificatelor de concediu medical a fost simplificată, prin excluderea obligativităţii de emitere a decizi­ei Consiliului Medical Consultativ pentru prelungirea certificatului de concediu medical după a şasea zi de incapacitate temporară de muncă, eliberarea certificatului în afara lo­cului de trai sau pentru tratamentul balneo–sanatorial.

Această măsură are menirea să înlăture barierele birocratice şi cir­cuitul suplimentar neargumentat al pacienţilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand