21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Carta socială europeană revizuită. Concedierea femeilor care au copii de până la patru ani

Loading
Cetăţeanul şi legea Carta socială europeană revizuită. Concedierea femeilor care au copii de până la patru ani

ubc.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Carta socială europeană revizuită

 

Am auzit la radio, la televiziune despre Carta socială euro­peană. Doresc să aflu ce drepturi prevede acest document și de când este în vigoare în țara noastră?

Zinaida Dimitriu, Chișinău

 

Carta socială europeană revizuită din 3 mai 1996 este în vigoa­re în Republica Moldova de pe 1 ianuarie 2002. Ea include toate drepturile prevăzute de Carta socială din 1961, având unele amen­damente și drepturi noi. Printre drepturile prevăzute de Carta soci­ală europeană revizuită sunt dreptul la locuință, sănătate, educație, muncă, nediscriminare, dreptul la protecție socială, precum și o serie de drepturi specifice ce țin de protecția persoanelor cu dizabilități, protecția mamelor, protecția împotriva sărăciei, protecția în cazu­rile de eliberare de la locul de muncă, protecția împotriva hărțuirii sexuale la locul de muncă și a altor forme de hărțuire, drepturile lu­crătorilor cu responsabilități de familie etc. Carta socială europeană revizuită face parte din tratatele esențiale ale Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului și constituie instrumentul european de referință în materie de coeziune socială.

 

Concedierea femeilor care au copii de până la patru ani

 

Angajatorul mi-a dat de înțeles că voi fi concediată, fără să-mi spună motivul. Eu am însă doi copii în vârstă de până la şase ani și legea, din câte ştiu, nu permite angajatorului să mă concedieze. Spuneți-mi, vă rog, în ce caz aș putea fi concediată?

Vera Plămădeală, Drochia

 

Concedierea femeilor care au copii în vârstă nu de până la şase ani, dar de până la patru ani, potrivit art. 251 din Codul muncii, este interzisă. Această normă a fost modificată prin Legea nr.188 din 21.09.2017 și pusă în aplicare la 20.10.2017.

Cazurile în care femeile cu copii în vârstă de până la patru ani pot fi concediate sunt prevăzute la art. 86, alin (1), lit. b), g) – k).  Aces­tea se referă inclusiv la: lichidarea unității sau încetarea activității angajatorului persoană fizică (lit. b); încălcarea repetată, pe parcur­sul unui an, a obligațiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar (lit. g); absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de patru ore consecutiv (fără a ţine cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă (lit. h); prezentarea la lucru în sta­re de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanţe stupefiante sau toxice, (lit. i); săvârșirea unei contravenţii sau infracţiuni contra patrimoniului unităţii, stabilită prin hotărârea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţi­unilor contravenţionale (lit. j) și altele indicate în articolul menționat mai sus.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand