13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Calitatea serviciilor şcolare, promovată şi cu eforturile părinţilor

Loading
Social Calitatea serviciilor şcolare, promovată şi cu eforturile părinţilor
Calitatea serviciilor şcolare, promovată şi cu eforturile părinţilor
educatie

Foto: desteptarea.ro

Un număr de 20 de şcoli din mai multe loca­lităţi ale ţării noastre au semnat, zilele trecu­te, memorandumuri de colaborare, pe par­cursul anului de studii 2015-2016, în cadrul proiectului „Şcoala mea”. Potrivit reprezen­tanţilor Ministerului Educaţiei, misiunea acestui proiect este de a antrena membrii comunităţii în discuții despre calitatea servi­ciilor educaționale şi planificarea bugetelor școlare.

 

Prin semnarea memorandumurilor, administrațiile școlilor respective și-au asumat să asigure transparen­ţă în procesul instructiv-educativ, să implice membrii comunității în viața școlii şi să fie receptive la dolean­ţele acestora. Totodată, factorii de răspundere din ca­drul şcolilor s-au angajat să îmbunătățească serviciile educaționale, să facă publice bugetele instituţiilor în cauză și să promoveze noi priorități şi instrumente de dezvoltare a școlilor, stabilite în conlucrare cu mem­brii comunităților.

În acest scop, reprezentanții instituțiilor de învățământ vor beneficia, pe parcursul anului viitor, de instruiri și sprijin în cadrul proiectului „Școala Mea”.

Potrivit specialiştilor Ministerului Educației, pro­iectul „Școala Mea” promovează responsabilitatea socială și educația de calitate ca metodă de implemen­tare în cadrul instituțiilor de învățământ a direcțiilor prioritare ale Strategiei „Educația 2020”.

Participarea școlilor la acest proiect urmăreşte îmbunătățirea managementului resurselor financiare și asigurarea unei coeziuni sociale. Totodată, școlile au posibilitatea să se familiarizeze cu cele mai bune prac­tici în materie și să beneficieze de sprijinul necesar în implementarea unui proces transparent și participa­tiv.

Cele douăzeci de școli sunt din municipiile Chișinău și Bălți și din raioanele Briceni, Cahul, Comrat, Criu­leni, Edineț, Fălești, Leova, Orhei, Sîngerei și Ungheni. Concomitent, alte 10 școli și-au arătat disponibilitatea de a aplica, de sine stătător, instrumentele inițiativei „Școala Mea”.

Această inițiativă va fi aplicată, pe parcursul a cinci ani, în 100 de școli, iar experienţa acumulată de aces­tea va fi promovată în toate instituțiile de învățământ din ţara noastră. Inițiativa este implementată cu spriji­nul financiar din partea Băncii Mondiale în cadrul Par­teneriatului Global pentru Responsabilizare Socială.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand