23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Calitate şi preţuri avantajoase pentru cereale, într-un an cu dificultăţi

Loading
Fără categorie Calitate şi preţuri avantajoase pentru cereale, într-un an cu dificultăţi
Calitate şi preţuri avantajoase pentru cereale, într-un an cu dificultăţi

 

 

Tetracom-agro

Foto: vocea.md

Recolta bogată de grâu, obţinută în acest an cu multe ploi, nu este doar un motiv de bucurie pentru agricultorii moldoveni, care se plâng de preţurile mici de comerciali­zare a producţiei. Nu este însă şi cazul gospodăriei „Tetracom-agro” din satul Ghin­deşti, raionul Floreşti, ai cărei reprezentanţi, pe lângă productivitate, se pot lăuda şi cu o calitate înaltă a cerealelor.

 

Directorul SRL „Tetracom-agro”, Vladimir Novac, constată că, în ultimii trei-patru ani, gos­podăria pe care o conduce nu a obţinut deloc grâu furajer, pen­tru că aproape toată producţia a avut un conţinut de gluten de cel puţin 22-24 la sută.

„Nivelul glutenului se dato­rează faptului că îndeplinim toa­te lucrările tehnologice, folosim îngrăşăminte minerale, fungicide şi insecticide contra bolilor şi dă­unătorilor. Anul acesta au căzut ploi în timpul recoltării, dar, cu toate acestea, am reuşit să strân­gem tot grâul, fără a pierde din calitate”, a accentuat Vladimir Novac.

 

Modernizare şi tehnologii

 

Un rol esenţial îl joacă şi fap­tul că, în ultimii ani, gospodăria şi-a renovat parcul de tractoa­re, ceea ce permite ca lucrările tehnologice să fie de calitate şi efectuate în termen. Totodată, SRL „Tetracom-agro” asimilează tehnologiile agricole de ultimă oră.

Astfel, în prezent, aratul cu plugul se face pe 30 la sută din suprafaţa totală a terenurilor gestionate de gospodărie, iar pe jumătate dintre aceasta sunt fo­losite noile tehnologii de lucrare minimă a solului no-till şi mini-till. Directorul SRL „Tetracom-agro” spune că aceste inovaţii sunt aplicate în funcţie de ca­racteristicile fiecărei zone sau de structura solului, în condiţiile în care pământurile din regiune fac parte din categoria celor grele.

„Tetracom-agro” lucrează o suprafaţă de circa 2500 de hec­tare, arendate de la locuitorii satelor Ghindeşti, Ţâra, Hârtop şi Bobuleşti din raionul Floreşti, dintre care 100 ha sunt de livadă de meri şi 60 ha – de prun. Gos­podăria cultivă, în special, grâu, orz, sfeclă de zahăr, floarea-soa­relui, porumb, soia, mazăre.

O altă activitate desfăşurată de aceeaşi unitate ţine de produce­rea de nutreţuri concentrate din materia primă proprie, care sunt livrate unei firme mixte moldo-libaneze. Aceasta se ocupă de creşterea animalelor şi arendea­ză spațiile de la SRL „Tetracom-agro”. Gospodăria prestează şi servicii mecanizate acestui agent economic, precum şi populaţiei din zonă.

În 2013, „Tetracom-agro” a obţinut în medie 52 de chintale de grâu la hectar, 45 de orz de toamnă şi 85 de chintale de po­rumb. În anul curent, recolta de grâu şi orz de toamnă a fost de 55 şi, respectiv, 57 de chintale la hectar, iar de orz de primăvară – de 45 de chintale.

În cadrul sărbătorii organiza­te în acest an la Floreşti cu ocazia încheierii procesului de recoltare a cerealelor, s-a anunțat că SRL „Tetracom-agro” s-a situat pe locuri de frunte după producti­vitate şi termenele de strângere a rapiţei, grâului de toamnă şi a orzului.

 

Preţuri de comercializare

 

În pofida preţurilor mici de desfacere, Vladimir Novac spu­ne că vinde grâul cu 2,35-2,45 lei pentru un kilogram. Directo­rul gospodăriei preconizează să comercializeze jumătate din re­colta de grâu din acest an acum, iar restul să o depoziteze până în primăvara viitoare, când se aş­teaptă ca preţul să fie nu mai mic de 2,8-3 lei/kg.

„Noi dispunem de capacităţi de depozitare şi, la productivi­tatea pe care o obţinem, ne pu­tem permite să păstrăm o parte din producţie până în primăvară, când preţurile sunt mai avanta­joase”, a specificat vorbitorul.

 

Seminţe de cereale

 

SRL „Tetracom-agro” este o gospodărie seminceră, singura de acest fel din raionul Floreşti, precizează agronomul-şef al gos­podăriei, Igor Popovschi. Între­prinderea produce seminţe de porumb, grâu, orz, mazăre, soia.

„Conlucrăm cu institutele de selecţie din Odesa şi Bălţi, care ne aprovizionează cu seminţe de elită şi superelită. Cultivăm nouă soiuri de grâu de la Institutul din Odesa şi tot atâtea de la cel din Bălţi şi obţinem seminţe de cali­tate”, susţine Igor Popovschi.

Agronomul-şef estimează că, din recolta acestui an, gospodă­ria va obţine peste 500 de tone de seminţe de grâu şi 150 de tone – de orz de toamnă. El mai precizează că, din toată suprafa­ţa însămânţată, de peste 900 de hectare, jumătate este destinată obţinerii seminţelor.

„Am încheiat recoltarea grâu­lui, a orzului, rapiţei şi am înce­put să strângem soia. Concomi­tent, alegem seminţe de grâu şi de orz. Avem deja ambalate în saci a câte 45 de kg şi depozitate circa 300 de tone de seminţe de grâu şi 150 de tone de orz de toamnă”, specifică Igor Popovschi.

 

Cheia succesului

 

Tetracom-agro-2

Foto: vocea.md

 

Agronomul-şef menţionează drept realizare majoră faptul că în acest an gospodăria a produs seminţe de soiuri de grâu cu po­tenţial de producţie înalt, cum sunt: Zmina, Pisanka, Kuialnik, Antonovka şi Polevik, achiziţio­nate de la Institutul de selecţie de la Odesa, sau: Căpriana, Avantaj, Vatra, obţinute la Bălţi, toate de categoria C1 şi din prima repro­ducţie.

„Gospodăria noastră respectă tehnologiile de producere de la „a” la „z”. Combatem de trei ori pe sezon bolile şi dăunătorii cu fungicide, pentru că acordăm o atenţie deosebită calităţii. Avem tehnică şi specialiști experimen­taţi cu care reuşim să efectuăm lucrările la nivel şi la timpul cel mai potrivit, iar cu cele saşe com­bine putem recolta până la 100 de hectare de semănături pe zi”, a specificat Igor Popovschi.

Totuşi, au existat şi riscuri ce nu puteau fi evitate. Pentru ce­reale au fost foarte dificile con­diţiile meteorologice din timpul recoltării, când a fost vreme ploioasă, urmată de temperaturi extrem de ridicate, ce pot cauza pierderi de recoltă şi în calitate. De asemenea, o ploaie cu grindi­nă din această vară a compromis semnificativ recolta de mere şi de prune.

 

Tehnică performantă

 

La rândul său, conducătorul brigăzii de tractoare, Iurie Po­povschi, povesteşte că toţi cei 16 mecanizatori care lucrează în gospodărie au o calificare înaltă. Şi tehnica din dotare, de produc­ţie germană şi rusească, contri­buie la atingerea performanţelor. „Avem combine de marca „John Deere”, dar şi „Niva” perfecţio­nată. Acum ne pregătim de re­coltarea soiei şi a florii-soarelui, iar între timp este în toi procesul de lucrare a solului”, povesteşte brigadierul.

Iurie Popovschi constată că SRL „Tetracom-agro” are destui angajaţi şi reuşeşte să execute lucrările agricole în termen. Cu toate acestea, el se arată preocu­pat de faptul că nu mai vin trac­torişti tineri să se angajeze pen­tru a-i pregăti ca schimb al celor mai în vârstă, când vor dori să iasă la pensie.

 

Tineri sunt şapte

 

Eugenia Guţan, preşedinta co­mitetului sindical de la unitate, precizează că, din cei 157 de lu­crători, 48 sunt femei, iar restul bărbaţi. Şapte dintre aceştia sunt în vârstă de până la 35 de ani. O atenţie sporită este acordată in­struirii în tehnica securităţii.

Salariaţii din gospodărie au încheiat şi un contract colectiv de muncă cu administraţia şi se bucură de mai multe beneficii în corespundere cu acesta. De exemplu, la pensionare este achi­tat un ajutor material în mărime de un salariu lunar, precum şi un premiu de 500 de lei.

Susţinere financiară este acor­dată şi în caz de căsătorie, la zile de naştere şi cu alte ocazii. Anul acesta, a fost organizată odihna de vară pentru 12 copii ai mem­brilor de sindicat. Totodată, ad­ministraţia le oferă lucrătorilor prânzuri gratuite şi îi asigură cu transport pe cei care au nevoie să-şi ducă acasă producţia primi­tă în contul plăţii de arendă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor