25 iunie 2024
Chisinau
Social

Bunăstarea şi siguranţa zilei de mâine pot fi doar în marea familie europeană

Loading
Social Bunăstarea şi siguranţa zilei de mâine pot fi doar în marea familie europeană
Bunăstarea şi siguranţa zilei de mâine pot fi doar în marea familie europeană
sindlex.md.com

Sindicatul „Demnitate”, organi­zaţie membră a Federaţiei Sindi­catelor din Moldova „Sindlex”, a fost, în perioada 12-15 octombrie curent,  gazda unei reuniuni  anu­ale a Sindicatului European al Po­liţiei (EPU), pe 13 octombrie fiind desfăşurată o  conferinţă internaţi­onală cu o tematică actuală: „Pre­ocupările sindicatelor poliţieneşti în Europa. De la o criză la alta…”.

Participanţi la eveniment, reprezentanţi ai sindicatelor din poliţie din nouă ţări membre ale EPU, precum Olanda, Germa­nia, România, Ucraina, R. Moldova, Bulga­ria, Lituania, Letonia şi Polonia, au pledat pentru desfăşurarea acestei reuniuni la Chișinău din simplul motiv că exerciţiul ce s-a derulat cu succes urma să convingă co­legii noştri din EPU asupra capacităţii Re­publicii Moldova de a face faţă actualelor provocări.

Angela Otean, președinta Sindicatului„Demnitate”, ne-a dezvăluit că a avut susținere în desfășurarea acestui eveni­ment din  partea a doi parlamentari de la noi, precum și din partea MAI, IGP, IGPF, CNSM şi a Federației „Sindlex”.

În discursul rostit la Conferință, Ange­la Otean a relevat că „parteneriatul social în cadrul MAI a cunoscut și perioade fru­moase, cu rezultate vizibile, palpabile, dar și perioade mai puțin faste, uneori atitu­dinea mai-marilor zilei fiind caracterizată prin indiferență, care ne-a determinat să fim mai insistenți în a ne apăra și promo­va   drepturile. Astăzi putem vorbi despre o poziție unică cu partenerii sociali în tot ce tine de asigurarea unei creșteri continue a salariilor, a pachetului social, a implemen­tării de noi politici sustenabile sistemului de securitate socială”.

 

Situația polițiștilor pe timpuri incerte

Dânsa a menționat că polițiștii se află, de mai bine de doi, în prima linie de apărare a țării sub diferite aspecte, fiind vorba de pandemia de Covid-19, dar și de fluxul de refugiați din Ucraina, măcinată de război, flux gestionat de angajații MAI. Angela Otean a regretat faptul că, deși polițiștii au muncit toată perioada situației epidemiologice nonstop, cu părere de rău, au fost lipsiți de sporul sanitar, pe care îl meritau, cu certitudine. Doar pe finalul  pandemiei, la începutul anului 2022, au fost răsplătiți cu un adaos, doar pentru câteva zile muncite.

Liderul Sindicatului „Demnitate” a de­clarat că inflația galopantă cu care se con-fruntă țara noastră, care a ajuns la peste 35%, instabilitatea geopolitică, amenin-țările legate de războiul din  statul vecin diminuează nu numai calitatea  muncii, dar afectează mult și climatul moral psihologic al angajaților MAI, fluctuația  cadrelor în ul­tima jumătate de an fiind destul de mare. Tinerii pleacă din  sistem fără a mai aștepta schimbările promise, unii pleacă chiar din țară. Fără asigurarea unei creșteri continue a salariilor nu vom putea preveni exodul populației din țară și nu vom putea contri­bui la reducerea sărăciei. Se cer  acțiuni și măsuri concrete din partea angajatorului, a Guvernului, Legislativului, a punctat Angela Otean.

„Sindicatul „Demnitate” a înaintat ne­numărate demersuri Ministerului Afaceri­lor Interne, precum și a cerut Ministerului Finanțelor susținerea poziției acestuia în Guvern, în Parlament, cu argumente și so­licitări de a majora valoarea de referință pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul compartimentului ordine publi­că și securitatea statului”, a afirmat Angela Otean.

Deputaţii Dan Perciun, preşedintele Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, şi Andrian Cheptonar, membru al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, au menţionat necesitatea de a se reveni la evaluarea politicilor de salarizare şi ajustare la nece­sităţile actuale, susţinerea revendicărilornoului pachet social pentru angajaţii din domeniul ordinii publice şi securităţii pu­blice.

„În calitatea mea de preşedinte al Sin­dicatului „Demnitate”, am vorbit despre necesitatea urgentă de revizuire a politicii salariale, de creare a unor condiţii bune de muncă, de completare a pachetului social cu noi garanţii, de scoatere a  moratoriului pe funcţiile îngheţate în decursul ultimilor patru ani, solicitând și implicarea partene­rilor internaţionali în vederea promovării unor politici adecvate în domeniul  econo­mico-financiar. Legea salarizării 270/2018 necesită a fi revizuită, modificată şi ajustată la  realitate, munca depusă trebuie remu­nerată corect.

 

Este nevoie de conjugarea eforturilor tuturor partenerilor sociali și a factorilor de decizie

 

Cum poate, în condiţiile actuale, să-şi întreţină familia un funcţionar public cu statut special de începător al cărui salariu este  de circă 7000 de lei?  Poate fi vorba de o motivare, de o  dorință de a creşte  profesional? Mai ales acum, când inflația a ajuns punctul culminant. Şi aici mă refer la toţi funcţionarii publici cu statut special din cadrul poliţiei, al poliţiei de frontieră, salvatorilor şi pompierilor, administraţiei  penitenciarelor, serviciului protecţiei de stat, carabinierilor, militarilor din armata şi din alte servicii care muncesc la stat şi pen­tru stat”, a conchis Angela Otean, pledând pentru aprecierea  la justa valoare a muncii salariaților în epoleți.

Daniela Misail-Nichitin, secretar de stat la MAI, a menţionat, în alocaţiunea sa, că „acum, când presiunea este tot mai mare pe toate subdiviziunile Ministerului Aface­rilor Interne, în contextul crizelor multiple, crearea condiţiilor bune de muncă este un aspect foarte important pentru conducerea ministerului. De pregătirea, dotarea, dar şi motivarea angajaţilor depinde calitatea serviciilor pe care le oferă MAI. De aseme­nea, acest fapt va însemna capacitate maxi­mă pentru a face faţă provocărilor curente şi, totodată, va face profesia mai atractivă pentru tânăra generaţie”.

sindlex.md.com

Igor Zubcu, preşedintele CNSM, a rei­terat susţinerea Federaţiei „Sindlex” în ve­derea promovării drepturilor de muncă şi a garanţiilor sociale, chemând toţi actorii implicaţi la o comunicare constructivă şi la acţiuni concrete pentru salariaţi.

Colegii din cele opt sindicate si-au ex­pus punctul de vedere privitor la  provocă­rile care  sunt tot mai vizibile, la crizele ce se perindă încontinuu,  la lipsa de  finanţare şi dotare a salariaţilor din acest domeniu, la solicitările făcute de sindicate şi de parte­nerii sociali și la lipsa de reacție din partea  unor guverne.

Rainer Wendt, preşedintele Sindicatu­lui poliţiei germane (DPolG), a menţionat că  „prezenta conferinţă este un eveniment impresionant, în special, descrierea muncii colegilor noştri din Ucraina, şi, în acelaşi timp, greu de imaginat pentru noi. Este foarte bine că s-a reuşit legătura în direct cu un şef de poliţie dintr-o zonă de război, care ne-a făcut o primă impresie despre si­tuaţia din teren”.

Preşedinţii organizaţiilor sindicale pri­mare din cadrul Sindicatului „Demnitate”, prezenţi la eveniment, au reiterat convin­gerea că „împreună suntem o forţă şi doar uniţi prin sindicat vom reuși”!

Preşedintele  Federaţiei „Sindlex”, Mihail Laşcu, a făcut un recurs la istorie, amintind despre unele aspecte ale aderării Sindi-catului „Demnitate” la EPU, despre con-secvența revendicării drepturilor de muncă, dar şi despre ascendenţa protecţiei sociale revendicată pentru membrii de sindicat din structurile de stat menționate.

Conferinţa internaţională a adoptat o rezoluţie prin care participanţii pledează pentru pace, stabilitate în Europa, pentru drepturi salariale, sociale şi economice garantate de către statele din care fac parte.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand