14 iunie 2024
Chisinau
Social

Bugetarii au revenit la serviciu. Când vor recupera zilele declarate libere

Loading
Social Bugetarii au revenit la serviciu. Când vor recupera zilele declarate libere
Bugetarii au revenit la serviciu. Când vor recupera zilele declarate libere
deschide.md

De luni, 18 mai, așa cum pre­vede decizia Comisiei pen­tru Situații Excepționale, toți bugetarii au revenit la mun­că, după ce vacanța forțată a acestora a fost prelungită de mai multe ori. Temporar, unii dintre aceștia și-au reluat ac­tivitatea, alții au continuat să muncească de la distanță, însă, odată cu încheierea stă­rii excepționale și trecerea la urgență în sănătatea publică, valabilă până pe 30 iunie, re­vin toți la serviciu.

Pentru asta însă se impun re­guli sanitare stricte la locul de muncă. Viorica Dumbrăveanu, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a declarat că o parte din măsurile adoptate ante­rior se mențin.

 

Regimul de muncă

Potrivit Hotărârii Guvernului cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate de către Comi­sia pentru Situații Excepționale, zilele libere, zilele de luni până vi­neri vor avea un regim de muncă de la ora 8.00 până la 17.30, cu pauza de masă de la 12.30 până la 13. 00.

Conform proiectului, cele 12 zile care au fost declarate libere vor fi recuperate pe parcursul a jumătate de an începând cu ziua de 23 mai. Ulterior, celelalte 11 zile vor fi recuperate pe 13 iunie, 20 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 22 august, 5 septembrie, 19 sep­tembrie, 3 octombrie, 17 octom­brie și 31 octombrie. În aceste zile salariații vor avea un regim de muncă de la ora 8.00 până la 16.30, cu pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

Proiectul de hotărâre stabilește că evidența zilelor sau a orelor necesare spre recuperare se va ține de către angajator individu­al, pentru fiecare salariat, inclusiv salariații care în perioada imediat următoare vor avea raporturile de serviciu suspendate, până la recuperarea deplină a zilelor li­bere. Ordinul privind zilele sau orele necesare de a fi recuperate urmează a fi adus la cunoștința salariaților sub semnătură.

În caz de încetare a contrac­tului individual de muncă sau a raporturilor de serviciu până la recuperarea deplină a zilelor sau orelor libere, angajatorul va reține din plățile ce se cuvin sala­riatului leafa achitată pentru zile­le sau orele nerecuperate. Pentru angajații remunerați cu salarii de funcție lunare, munca efectuată în zilele prevăzute pentru recupe­rare, precum și orele recuperate în zilele de luni până vineri, nu se vor remunera și nu se vor consi­dera muncă suplimentară.

Prevederile nu se vor aplica salariaților care în zilele de 30 martie – 3 aprilie, 7 aprilie – 17 aprilie, 21 aprilie – 24 aprilie și 27 aprilie – 30 aprilie nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză sau aveau suspendate con­tractele individuale ori raporturile de serviciu. De asemenea, aceste prevederi sunt valabile și pentru cei care s-au aflat în concediu medical, concediu paternal, de odihnă anual, concediu neplătit sau au activat la decizia angajato­rului (la distanță sau cu prezența în oficiu). Acești salariați nu vor avea obligația de a se prezenta la muncă în zilele sau orele declara­te lucrătoare, corespunzător zile­lor sau orelor lucrate în perioada respectivă.

Totodată, proiectul de hotărâre prevede că, în caz de necesitate, atragerea la muncă a salariaților respectivi în zilele indicate pen­tru recuperare poate fi dispusă de angajator, această muncă fi­ind considerată muncă prestată în zile de repaus, pentru care, cu consimțământul salariatului, poa­te fi acordată o altă zi liberă sau oferită retribuție în conformitate cu prevederile Codului muncii din contul și în limita cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele respective.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand