25 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Boris Rojnevschi: „Transportul ilicit de călători cauzează anual bugetului de stat ierderi de milioane de lei”

Loading
Dialoguri Boris Rojnevschi: „Transportul ilicit de călători cauzează anual bugetului de stat ierderi de milioane de lei”
Boris Rojnevschi: „Transportul ilicit de călători cauzează anual bugetului de stat ierderi de milioane de lei”

rojnevschi

 

Deşi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor au elaborat planuri comune de combatere a transportului auto ilicit de călători, au fost organizate şi cam­panii naţionale în acest sens, în ţară continuă să activeze unităţi de trans­port care nu se conformează actelor legislative şi normative în vigoare. E destul să vă apropiaţi de orice gară auto din capitală ca să vă convingeţi că acest fenomen înflorește pe zi ce trece. Mulţi dintre şoferi se uită cam nemulţumiţi la pasagerii care urcă în microbuzele interurbane cu bilete de călătorie. Iar atunci când le zici: „Merg, dar staţi să procur tichet”, îţi taie vorba cu „scuzați, doamnă, dar nu e nevoie de bilet!”. Mai mult decât atât, după ce se pornesc din gară, la un colţ de stradă, conform unei înțelegeri prealabile, mașina este aşteptată de pasageri, pe care mai apoi îi duce la destinație fără bilete, aceștia achitând un preţ mai mic decât cel stabilit oficial. În urma acestei afaceri, bugetul statului pierde milioane de lei, din care ar putea fi majorate salariile, pensiile, indemnizaţiile.  

 

Solicitat de ziarul „Vocea poporului” să se pronunțe pe marginea acestei probleme, Boris Rojnevschi, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumari­lor, a menţionat că sindicatele au întreprins mai multe acţiuni de combatere a trans­portului auto ilicit, dar persoanele care au comis încălcări în acest sens nu au fost pe­depsite.

„Am vorbit nu doar o dată despre acti­vitatea transportului ilicit de călători. Am prezentat și lista unităţilor de transport care circulă ilicit, dar nimeni nu a intervenit pen­tru a soluţiona problema. Acest transport activează nu doar pe rute interurbane, dar şi pe cele internaţionale. În toamna anului trecut, premierul interimar Gheorghe Bre­ga, aflându-se la postul vamal Leuşeni, s-a convins el însuși de activitatea ilicită a unor şoferi care luau călători fără tichete, decla­rând că persoanele pe care le transportă le sunt rude. Acum mă întreb: cum să rezol­văm problemele sociale, de unde să achităm pensiile, dacă o mulțime de cetățeni evită să achite impozitele la stat? Pentru a urni carul din loc, cred că trebuie să facem ordine în toate sferele economiei naţionale. Problema transportului ilicit nu se soluţionează, pen­tru că la mijloc există interese personale ale unor oameni cu funcţii înalte”, a subliniat liderul sindical.

De exemplu, a continuat președintele Federației, principala problemă de care este preocupat aproape fiecare primar este să

-şi deschidă o rută auto care să transporte pa­sageri din sat până la oraș. Aș menționa că, de multe ori, aceste rute nu corespund cerin­ţelor tehnice. Cu o astfel de atitudine, unde ajungem noi? Nu e normal să se lucreze aşa. Problema, din păcate, nu a fost soluţiona­tă și nu se va rezolva atâta timp cât aceste ilegalități vor fi susținute și de persoane de la conducerea ţării. În urma transportului ilicit de călători, bugetul de stat şi fondul de pensii pierd anual milioane de lei.

Boris Rojnevschi spune că a sesizat de nenumărate ori mai multe instituţii ale sta­tului despre faptul că trebuie efectuate con­troale pentru a depista transportatorii care sunt în conflict cu legea, că aceştia trebuie traşi la răspundere. „Chiar şi după ce m-am adresat la mai multe ministere, problema nu a fost soluţionată. Oamenii văd că în unele cazuri sindicatele nu pot apăra salariaţii, având chiar și legea în faţă, pentru că în Re­publica Moldova sistemul justiţiei este co­rupt. Regretabil e și faptul că această justiţie funcționează din impozitele pe care le plă­tesc salariaţii. Există cazuri când nu putem proteja omul muncii, pentru că la cârma jus­tiţiei stau persoane cu interese personale, de grup sau politice. Mai mult, aceste persoane îi distrug pe cei care lucrează onest. De ce mulți angajați, inclusiv din rândurile trans­portatorilor sau drumarilor, pleacă peste hotare? Pentru că nu pot activa în asemenea condiţii. Cei care sunt la conducerea ţării trebuie să soluţioneze problema, să respecte legea. Sindicatul nu e procuratură, ci o orga­nizaţie obştească, ce încearcă să soluţioneze probleme, dar, spre regret, se întâmplă că luptăm uneori de unii singuri cu morile de vânt”.

Liderul sindical de la Federaţia Transpor­tatorilor şi Drumarilor a subliniat că încăl­cările depistate privind transportul ilicit nu ajung până la instanţele de judecată, pentru că de fiecare dată ne ciocnim de fenomenul corupției. „Se tot vorbeşte despre trans­portul ilicit de călători, că azi l-au prins pe cutare, mâine pe cutare, dar, până la urmă, de ce nu se confiscă mijlocul de transport? Cei care scriu cerere în instanţa de judecată sunt determinați să și-o retragă. Atunci când există mafie la diferite niveluri, e foarte greu să protejezi oamenii muncii. De nenumărate ori am abordat problema la diferite întruniri ale sindicatelor, inclusiv la şedinţele care au loc la ministerul de profil. În domeniul transportului auto de pasageri, e o concu­renţă neloială. În ţările civilizate e disciplină în domeniul transportului, zilnic se fac con­troale ca şoferul să nu se urce beat la volan, să respecte regimul de muncă şi de odihnă. Alta e situaţia în Republica Moldova. În această situație, cum să convingi salariaţii să devină membri de sindicat, când ei văd că uneori legea lucrează împotriva cetăţeanu­lui? În țară avem legi foarte bune, inclusiv în domeniul transporturi, dar nu există meca­nisme de aplicare a acestor acte legislative”, a menţionat Boris Rojnevschi.

Solicitat de ziarul „Vocea poporului”, Mi­hail Reus, directorul SRL „Remta–Trans­port–Privat”, a recunoscut că la întreprin­derea pe care o conduce există fenomenul transportului ilicit de pasageri, chiar dacă mulți şoferi au fost pedepsiți că transportau pasageri fără tichete. „Există şoferi nedis­ciplinaţi, dar situaţia nu este chiar atât de gravă cum o descrie Boris Rojnevschi. Am concediat câţiva şoferi pentru încălcări gra­ve, altora le-am aplicat mustrări. Chiar dacă sunt dur cu salariaţii de la întreprindere, se mai întâlnesc şi oameni nedisciplinaţi, nu poţi să îi controlezi la fiecare pas. Eu achit impozite la stat, sume destul de mari. Sunt unul dintre persoanele educate de stat, vreau ca ţara să prospere, să fie reparate grădiniţe, spitale, ca tinerii să fie remuneraţi decent. Sunt un mare duşman al celor care încearcă să amăgească statul. Ca fenomenul trans­portului ilicit de călători să nu ia amploare, oamenii trebuie să fie mai oneşti şi să insiste să ceară bilete”.

În context, Mihail Reus a ținut să remar­ce că se pronunță pentru conlucrarea cu sin­dicatele, spre binele salariaților și al întregii societăți. Totodată, el a opinat că ar fi bine dacă Boris Rojnevschi ar ţine o legătură mai strânsă cu transportatorii. „El ar trebui să vină la întreprindere, să examineze situaţia din momentul când şoferul iese din garaj şi până duce călătorii în sate”, a opinat direc­torul SRL.

Sergiu Bucătaru, viceministru al Trans­porturilor şi Infrastructurii Drumurilor, şi Gheorghe Ambrosi, şef de direcţie la minis­terul respectiv, nu au fost de găsit la telefon pentru a comenta declaraţiile lui Boris Roj­nevschi.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand