22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Asigurătorii cer revizuirea noilor tarife

Loading
Fără categorie Asigurătorii cer revizuirea noilor tarife
cv

Foto: pokupon.ua

La începutul lunii curen­te au intrat în vigoare prevederile noului Regulament cu privire la stabilirea primelor de asigurare pentru răs­punderea civilă auto. Cea mai importantă mo­dificare vizează prima de asigurare internaţio­nală auto Cartea Verde, preţul căreia s-a redus cu 35%. La câteva zile de la publicarea deciziei, asigurătorii au acţionat în judecată Comisia Na­ţională a Pieţei Financi­are (CNPF) pe motiv că aceasta nu a avut sufici­ente argumente pentru a opera cu reduceri.

 

Pe 12 august, la CNPF, a parvenit o încheiere judecă­torească, emisă de judecătoria sectorului Buiucani, potrivit căreaia actul normativ, ela­borat de CNPF şi publicat pe 9 august, a fost suspendat. În aceste condiţii, tarifele apro­bate au fost practicate doar în decurs de trei zile, iar până la hotărârea definitivă a instanței, companiile de asigurări vor presta servicii conform tarife­lor anterioare.

„Ceea ce se întâmplă acum nu este o situaţie deplasată şi nu-i cazul să vorbim despre un „război” între CNPF şi Uniu­nea Asigurătorilor. Consider că este un proces firesc de negoci­ere prezent în toate cazurile în care statul are competenţa de a fixa tarife care să fie prestate de companii pe o anumită piaţă. Încercăm şi insistăm să avem un dialog direct, constructiv şi profesionist cu uniunea pentru a ajunge la un numitor comun”, a declarat vicepreşedintele CNPF, Iurie Filip, în cadrul unei conferinţe comune.

 

Cartea Verde pentru 15 zile, cea mai solicitată

 

În anul 2012 au fost operate un şir de amendamente la legis­laţia în domeniul asigurărilor, inclusiv la Legea privind asigu­rarea obligatorie a răspunderii civile auto pentru pagube pro­duse de autovehicule, prin care Comisia Naţională a Pieţei Fi­nanciare a preluat competenţa de a stabili modul de calcul al primelor de asigurare. Astfel, în baza unei metode actuariale, CNPF va calcula anual aceste tarife.

Regulamentul cu privire la stabilirea primelor de asigurare pentru răspunderea civilă auto a fost aprobat de Consiliul de administraţie al CNPF pe 13 iunie curent şi prevede inter­venţii minore în tarife. Astfel, preţul pentru poliţele de asi­gurare auto interne, practic, nu s-a schimbat, dar s-a redus cu 4% prima de bază la asigurarea de tip Carte Verde, zona terito­rială III (toate țările sistemului Carte Verde), pentru toate ca­tegoriile de autovehicule. Tot­odată, s-au ieftinit esenţial (cu circa 36%) poliţele Carte Verde cu o perioadă de valabilitate de 15 zile.

 

g_economie

Asigurătorii se tem că vor pierde mult din profit

 

Potrivit regulamentului re­spectiv, costul poliţei de asigu­rare Cartea Verde este stabilit în funcţie de tipul autovehicu­lului şi destinaţia dorită.

Cele mai solicitate polițe Cartea Verde sunt pentru o pe­rioadă de 15 zile, vânzările de pe urma unor astfel de polițe, cu valabilitatea în țările UE, ocupă circa 13% din totalul de vânzări ale asiguratorilor pe segmentul Carte Verde. Preţul unei polițe cu valabilitate de 15 zile pentru autoturisme a fost stabilit în mărime de 41 de euro (de la 64 de euro anteri­or), iar cel al primei de bază – de 584 de euro (de la 611 euro). La baza hotărârii CNPF au stat calcule actuariale și informații statistice din ultimii cinci ani, inclusiv anul 2012, fiind luată în consideraţie situaţia genera­lă de pe piaţa de asigurări.

De partea cealaltă, Uniunea Asiguratorilor cere revizuirea acestor tarife şi le consideră inopinate, deoarece nu există motiv pentru micşorarea pre­ţurilor la produsele de asigu­rare, iar companiile vor avea de suportat pierderi la sfârşitul anului financiar din cauza deci­ziei CNPF. „Considerăm că au fost stabilite preţuri mult mai mici. De aceea, ne propunem să angajăm un actuar licenţiat şi să reexaminăm aceste tarife pentru a stabili dacă metodele utilizate de regulator sunt sau nu exhaustive sau, poate, că există metode alternative. Dacă se va adeveri că tarifele apro­bate sunt justificate, atunci ne vom conforma. Chiar şi aşa, ne dorim un dialog şi o conlucrare bună cu CNPF. Până la urmă, cifrele despre care vorbim as­tăzi sunt de reper, vom dicuta ca doi matematicieni şi vom ajunge la acel numitor comun pe care şi-l doreste şi CNPF şi asigurătorii”, a spus Viorel Dandara, preşedintele Uniunii Asigurătorilor din Moldova. El a opinat că orice modificare de preţ trebuie să ţină cont şi de calitatea produselor oferite consumatorilor şi să nu se ad­mită, prin reducerea de tarife, distrugerea industriei de asi­gurări. „Evident, viziuni sunt diferite, dar nu vedem temei pentru micşorarea preţului la Cartea Verde. Ceea ce se întâm­plă acum nu este o catastrofă şi trebuie să dialogăm, mai ales că e un subiect atât de sensibil”, a mai adăugat Dandara. El a atras atenţia asupra faptului că din 2009, suma despăgubirilor achitate de către companiile de asigurări a crescut de la 20 mil. lei la 66 mil. în 2012, în acest fel ritmul de creştere a despă­gubirilor fiind aproape identic cu cel de creştere al profitului.

Brokerii în asigurări însă cred că solicitarea asigurători­lor nu are nicio justificare şi că aceştia sunt, de fapt, nemulţu­miţi că vor pierde din profit.

 

cv-2

Foto: gizmo.md

 

Deocamdată, în condiţiile în care numărul de poliţe Cartea Verde vândute ar rămâne ace­laşi ca şi în anul 2012, un calcul estimativ al pierderilor pe care le-ar suporta companiile de asi­gurare în urma aplicării noilor tarife arată aproximativ nouă mil. de lei anual, sau 4% din volumul total al vânzărilor pe segmentul Carte Verde. Şeful Direcţiei generale supraveghe­re asigurări a CNPF, Vladimir Ştirbu, a precizat că cele mai multe poliţe Cartea Verde cu valabilitate de 15 zile se vând pentru țările din Zona teritori­ală I (Ucraina şi Belarus), care în sezonul estival ajung lunar la circa 28 de mii de unități. Cât priveşte ţările UE, în 2012 pen­tru această direcție s-au vândut în total 28 de mii de polițe cu valabilitate de 15 zile, prime­le de asigurare constituind 27 mil. de lei.

„Până acum, Uniunea Asigu­rătorilor a operat doar cu argu­mente care vin de la asigurător în parte. De altfel, problemele în particular ale companiilor de pe piaţa de asigurări ţine de eficienţa managementului cu care sunt administrate. CNPF a avut suficiente probe şi calcu­le pentru a opera modificările respective. Până la urmă, este o situaţie evolutivă, şi nu una revoluţionară”, a spus vicepre­şedintele CNPF. Regulatorul a depus recurs la decizia judecă­torească de acum câteva zile.

 

4% pierderi la nivel de piaţă

 

Iurie Filip a mai argumen­tat că asigurătorii iau în calcul propriile prejudicii, uitând că există şi partea cealaltă, trans­portatorii și alți posesori de autovehicule care, adeseori, au necesitatea traficului de fron­tieră pe doar două zile, spre exemplu, dar îşi asigură ris­curile pe 15 zile. Astfel, com­paniile au un venit mai mare comparativ cu utilizarea reală a poliţei de asigurări de către cumpărător.

Datele CNPF arată că, în prima jumătate a anului 2013, şase companii de pe piaţa loca­lă de asigurări au vândut poliţe Cartea Verde – Moldasig, Asi­to, Donaris-Grup, Grawe-Carat Asigurări, Moldcargo şi Astro­vaz, toate membre ale uniunii menţionate. Volumul total al vânzărilor de Carte Verde a constituit peste 115 mil. de lei, iar cel al despăgubirilor achi­tate a depăşit 31 mil. de lei la sfârşitul lunii iunie curent.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor