16 iunie 2024
Chisinau
Social

Asigurarea subvenționată în agricultură, pe fondul secetei

Loading
Social Asigurarea subvenționată în agricultură, pe fondul secetei
Asigurarea subvenționată în agricultură, pe fondul secetei
Vocea poporului

Guvernul şi-a propus să promoveze un mecanism funcțional de asigu­rări în agricultură, ca una din mo­dalităţile de depășire a efectelor secetei din această primăvară și de susținere a gospodăriilor agricole.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au elabo­rat, încă în 2018-2019, un proiect de lege privind asigurarea subvenționată în agri­cultură. În ultimele luni din anul trecut, a fost iniţiată consultarea publică a acestui proiect, iar săptămâna aceasta, documen­tul urma să fie remis Guvernului spre exa­minare şi aprobare, au precizat surse din cadrul instituţiei.

Proiectul are drept scop reducerea intervenției statului prin acordarea de compensații în cazul producerii calami-tăților naturale, dar şi creșterea rolului asi­gurărilor în agricultură. Totodată, se urmă­reşte stimularea interesului fermierilor faţă de acest tip de asigurări prin revenirea la o cotă mai înaltă a subvenționării primei de asigurare.

 

Vulnerabilitate sporită

Autorii proiectului de lege îşi propun ca în acest fel să stimuleze şi creditarea fermi­erilor prin crearea posibilității de a asigura, la cererea instituțiilor financiare, bunurile agricole gajate, concomitent cu extinderea listei de obiecte și riscuri a căror asigurare urmează a fi subvenționată.

Sectorul agrar din ţara noastră este unul foarte vulnerabil la calamitățile naturale. Pierderile cauzate fermierilor se estimează de la sute de milioane de lei până la miliar­de, ceea ce afectează atât starea financiară a agricultorilor, cât și indicatorii macroeco­nomici ai țării.

În consecinţă, Guvernul caută de mai mulţi ani mecanisme de diminuare a consecințelor provocate de calamităţi. Alo­carea de bani ad-hoc fermierilor afectați nu este cea mai potrivita soluție, deoare­ce nu motivează agricultorii să-și prote­jeze bunurile, iar în buget nu întotdeauna sunt surse financiare pentru a fi alocate de urgență. Drept urmare, asigurările în agri­cultură sunt un mecanism viabil de lungă durată, însă, din cauza costurilor ridicate, necesită subvenționarea de către stat a primelor de asigurare.

 

Ofertă vs. necesităţi

Asigurările agricole subvenționate au fost implementate în ţara noastră începând cu 2005. Timp de 14 ani de la intrarea în vigoare a acestei legi au fost constatate o serie de inadvertenţe ce fac ca asigurările agricole subvenționate să nu corespundă pe deplin necesităților fermierilor.

De asemenea, legislaţia în vigoare lasă loc de multe interpretări, ceea ce creează dezechilibru între părțile implicate în acest proces sau limitează aria de acțiune a aces­tei norme, lucru care nu permite extinde­rea suprafețelor agricole asigurate.

Ministerul de resort a organizat de cu­rând o ședință comună a reprezentanţilor producătorilor agricoli și ai companiilor de asigurări. Părțile au menționat câteva pro­vocări cu care se confruntă și influențează diminuarea procesului de asigurare a ris­curilor în agricultură.

 

Opiniile părţilor

Astfel, producătorii agricoli au menționat imperfecțiunea cadrului normativ în do­meniu, pachete de asigurare neatractive, imposibilitatea achitării primei de asigu­rare în mai multe tranșe, obligativitatea asigurării terenurilor şi a bunurilor supuse subvenționării.

În același timp, companiile de asigurare s-au referit la lipsa reglementărilor privind dreptul asigurătorilor de a verifica respec­tarea de către asigurat a regulilor agro­tehnice, modalitatea de stabilire a sumei asigurate pentru toate bunurile supuse asigurării etc.

De menţionat că valoarea subvențiilor pentru asigurarea riscurilor în agricultură este în scădere constantă din 2012-2013, când a constituit nouă la sută din fondul de subvenţionare, iar în ultimii doi ani a fost de până la 0,5 la sută sau de aproxi­mativ 5,8 mln. de lei.

Reprezentanţii ministerului au promis că la definitivarea proiectului de Lege pri­vind asigurarea riscurilor în agricultură vor fi luate în considerație propunerile expuse în cadrul ședinței în cauză. De asemenea, ei vor examina propunerea producătorilor legat de crearea unui fond mutual de asi­gurări în agricultură.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand