13 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Asigurarea salariaţilor contra accidentelor de muncă. Întreprinderile, instituțiile și organizațiile, sub incidenţa legii

Loading
Cetăţeanul şi legea Asigurarea salariaţilor contra accidentelor de muncă. Întreprinderile, instituțiile și organizațiile, sub incidenţa legii
Asigurarea salariaţilor contra accidentelor de muncă.  Întreprinderile, instituțiile și organizațiile, sub incidenţa legii

 

 

accidente-de-munca

Foto: fisapostului.eu

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Asigurarea salariaţilor contra accidentelor de muncă, obligatorie

 

guestion

În ce constă asigurarea pentru accidente de mun­că și boli profesionale și ce garantează aceasta?

 

Victor Nastas, Chișinău

 

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale este un drept al cetățenilor garantat prin lege. Ea constă în stabilirea unor raporturi specifice, prin care se asigură protecția socială îm­potriva mai multor categorii de riscuri profesionale, și anume: diminuarea capacității de muncă, pierderea capacității de muncă, deces ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale face parte din sistemul public de asigurări sociale obligatorii şi le ga­rantează peroanelor asigurate:

• diminuarea şi compensarea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

• promovarea securităţii muncii şi a prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe principiul asumării riscului profesional de către persoanele care beneficiază de rezultatul muncii prestate, pe prin­cipiul contributivităţii obligatorii şi pe alte principii ale sistemului public de asigurări sociale obligatorii.

Asigurător pentru accidente de muncă şi boli profesionale este Casa Naţională de Asigurări Sociale şi structurile teritoriale ale acesteia.

Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756-XIV din 24.12.99 (Monitorul Oficial al Republicii Moldo­va, nr. 31-33/192 din 23.03.2000) stabilește că în mod obligatoriu sunt asigurați pentru accidente de muncă și boli profesionale:

• cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, în bază de contract individual de muncă, încheiat cu un angajator din Repu­blica Moldova;

• cetăţenii Republicii Moldova care desfăşoară activitate în stră­inătate, în baza dispoziţiei legale a unui angajator din Republica Moldova;

• persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective sau sunt numite în administrația publică, pe durata mandatului.

Angajatorul are obligația să asigure fiecare salariat pentru acci­dente de muncă și boli profesionale din momentul încheierii con­tractului individual de muncă.

 

Toate întreprinderile, instituțiile și organizațiile, sub incidenţa legii

 

guestion

Angajatorul nostru susţine că întreprinderea la care lucrăm nu cade sub incidența Legii sindicate­lor. Mă interesează care unități cad sub incidența acestei legi?

 

Nicolae Burcă, Briceni

 

Sub incidența Legii sindicatelor, potrivit art. 3 al acesteia, se află toate întreprinderile, instituțiile și organizațiile, indiferent de for­ma juridică de organizare și de tipul de proprietate, de apartenența departamentală sau ramurală.

Legea sindicatelor se aplică și în unitățile militare, în organele afacerilor interne, însă ținîndu-se cont de particularitățile stabilite de actele legislative care determină statutul lor juridic.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand