19 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Asigurarea disciplinei de muncă: stimulente și sancțiuni

Loading
Cetăţeanul şi legea Asigurarea disciplinei de muncă: stimulente și sancțiuni
Asigurarea disciplinei de muncă: stimulente și sancțiuni
avocat365.ro

Rog să ne explicați care sunt modalitățile de asigurarea disciplinei de muncă, în afară de sancționarea discipli­nară a salariaților?

Ecaterina Afanasev, Edineț

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Disciplina muncii este o condiție necesară și indispensabilă desfășurării activității în fiecare unitate. Respectarea acesteia este atât în interesul angajatorului, cât și al salariaților.

Din aceste considerente, relațiile de muncă cu privire la asigurarea disciplinei muncii sunt reglementate prin lege, adică prin norme legale, precum și prin norme contractuale.

Potrivit art. 201 din Codul muncii, „Disciplina muncii reprezintă obligația tuturor salariaților de a se subordona unor reguli de compor­tare stabilite în conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative, cu convențiile colective, cu contractele colective și cu cele individuale de muncă, precum și cu actele normative la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unității”.

Sigur că, pentru menținerea disciplinei de muncă în cadrul unei organizații este necesar ca aceasta să fie asigurată prin anumite mij­loace. În acest sens, art. 202 din Codul muncii dispune că „Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condițiilor economice, sociale, juridice și organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conștiente față de muncă, prin aplicarea de stimulări și recompense pentru munca conștiincioasă, precum și de sancțiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare”.

Deci, după cum rezultă din dispoziția acestei norme, o mare parte din sarcina asigurării disciplinei de muncă revine angajatorului.

În acest sens, sunt relevante prevederile art. 10 din Codul muncii, care stabilesc drepturile și obligațiile angajatorului, inclusiv în materia disciplinei de muncă. De exemplu. Angajatorul, are dreptul: să ceară salariaților îndeplinirea obligațiilor de muncă; să stimuleze salariații pentru munca eficientă și conștiincioasă; să tragă salariații la răspunde­re disciplinară etc. În același timp, angajatorul este obligat să respecte clauzele contractelor individuale de muncă, să asigure salariații cu mij­loace necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor de muncă și altele.

Trebuie observat faptul că drepturile și obligațiile de bază ale salari­atului, cum ar fi dreptul la muncă, conform clauzelor contractului indi­vidual de muncă sau obligațiile acestuia, să respecte inclusiv disciplina muncii și altele, sunt stabilite prin art. 9 din Codul muncii.

 

Atât recompensele, cât și sancțiunile disciplinare se aplică în condițiile prevăzute de lege

 

Astfel, asigurarea disciplinei de muncă presupune modul de reali­zare a drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de muncă de către ambele părți a raporturilor de muncă – salariat și angajator.

Așadar, putem identifica două modalități de asigurare a disciplinei de muncă: prima – prin aplicarea mijloacelor cu caracter organizatoric și stimulativ; a doua – prin aplicarea mijloacelor cu caracter de con­strângere (aplicarea sancțiunilor disciplinare).

Mijloacele cu caracter organizatoric și stimulativ presupun stimu­larea morală, materială și cointeresarea economică a salariatului de a presta o muncă eficientă și calitativă pentru rezultatele finale ale muncii.

O metodă eficientă în asigurarea disciplinei de muncă o constituie stimulările indicate în art. 203 din Codul muncii sub formă de mulțumiri, premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale, cadouri de preț etc.

Mijloacele cu caracter de constrângere constau în aplicarea sancțiunilor disciplinare față de cei ce încalcă disciplina muncii.

La mijloacele de constrângere, adică de aplicare a sancțiunilor dis­ciplinare, se apelează doar în cazul în care stimulările și alte măsuri de convingere nu dau rezultatele scontate. Totodată, este de menționat că ambele metode de asigurare a disciplinei de muncă trebuie să cultive sentimentul dreptății și al justiției sociale. Aceasta, însă, se obține doar dacă atât stimulările și recompensele, cât și sancțiunile disciplinare, se aplică în condițiile organizatorice și juridice prevăzute de lege.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand