20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Anularea ajutorului material. Achitarea indemnizației pentru îngrijirea copilului

Loading
Cetăţeanul şi legea Anularea ajutorului material. Achitarea indemnizației pentru îngrijirea copilului
Anularea ajutorului material. Achitarea indemnizației pentru îngrijirea copilului
concediu-de-maternitate

Achitarea indemnizației pentru îngrijirea copilului
Foto: notizieprovita.it

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Anularea unilaterală a ajutorului material nu este permisă

 

guestion

Contractul colectiv de la unitate prevede acordarea a câte un ajutor material pe an, iar pe 1 mai anul curent, angajatorul a suspendat această clauză pe un termen nedeterminat. Cum ar trebui să procedeze sindicatul în asemenea caz?

 

Vasile Calistru, Chișinău

 

Potrivit art. 1651 din Codul muncii, angajatorul este în drept să acor­de anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vigoare. Adică, modul și condițiile acordării ajutorului material, în cazul dum­neavoastră, trebuie să fie prevăzute de contractul colectiv de muncă.

Prin urmare, dacă plata ajutorului material este prevăzută de con­tractul colectiv de muncă, fapt care rezultă din cele relatate de dum­neavoastră, acordarea acestuia (a ajutorului material) constituie o obligație a angajatorului. Cu alte cuvinte, angajatorul, în asemenea caz, nu are dreptul să sisteze unilateral acordarea anuală a ajutorului material salariaților.

În scopul soluționării chestiunii abordate de dumneavoastră, vă re­comandăm să vă adresați Inspectoratului de Stat al Muncii în vederea efectuării unui control de stat asupra respectării prevederilor contrac­tului colectiv de muncă la unitatea unde lucrați.

Cât privește acțiunile sindicatelor de la unitate, în astfel de situație, acestea fiind parte a contractului colectiv de muncă, sunt în drept să exercite controlul asupra îndeplinirii și respectării acestuia (art. 41 din Codul muncii), cu aplicarea măsurilor respective ce țin de competență.Pe acest motiv, vă puteți adresa și către comitetul sindical de la unitate.

 

Achitarea indemnizației pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani

 

guestion

Acum un an și jumătate, am ieșit în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani. În legă­tură cu situația financiară a familiei, am decis să mă întorc la serviciu. Vreau să aflu dacă încetează achita­rea indemnizației pentru îngrijirea copilului când voi reveni la serviciu.

 

Ilona Topală, Orhei

 

Potrivit art. 18, alin. (3) din Legea privind indemnizația pentru in­capacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, nr. 289 din 22.07.2004, în cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pen­tru creşterea copilului îşi reia activitatea în condiţiile timpului de mun­că integral înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă şi se stabileşte unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copi­lului, cu îndeplinirea condițiilor necesare.

Totodată, alin. (4) al aceluiași articol stabilește că, în cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în con­diţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia nu se suspendă.

Conform art. 97 din Codul muncii, la rugămintea salariatului care are copii în vârstă de până la 14 ani, în conformitate cu certificatul me­dical, angajatorul este obligat să-i stabilească ziua sau săptămâna de muncă parţială. Prin urmare, dacă dumneavoastră reveniți la serviciu în condițiile timpului de muncă parțial, adică mai mic decât durata normală a timpului de muncă (opt ore), atunci achitarea indemnizației pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani nu încetează.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand